YORULMA & KRİP
YORULMA
YORULMA
YORULMA
YORULMA
YORULMA
YORULMA
YORULMA
YORULMA
YORULMA
YORULMA
YORULMA
YORULMA
YORULMA
YORULMA
Gerilme, Şekil Değişimi ve Zaman
İlişkileri
Gerilme, Şekil Değişimi ve Zaman
İlişkileri
Gerilme, Şekil Değişimi ve Zaman
İlişkileri
Gerilme, Şekil Değişimi ve Zaman
İlişkileri
Gerilme, Şekil Değişimi ve Zaman
İlişkileri
Minimum krip oranı, V0= /t
Gerilme, Şekil Değişimi ve Zaman
İlişkileri
Gerilme, Şekil Değişimi ve Zaman
İlişkileri
Gerilme, Şekil Değişimi ve Zaman
İlişkileri
Gerilme, Şekil Değişimi ve Zaman
İlişkileri
Gerilme, Şekil Değişimi ve Zaman
İlişkileri
Gerilme ve Sıcaklık Etkileri
Her stress değeri için krip eğrisinin ikinci bölgesinden elde
edilmiş
olan
minimum
krip
oranı
(V0=
/t)
bulunabilmektedir. Böylece her malzeme için stressminimum krip oranı eğrileri oluşturulabilmektedir. Ayni
tabloda malzemenin farklı sıcaklık altındaki eğrileri de
logaritmik forumda oluşturulmaktadır. Bu ilişki düz bir çizgi
halindedir.
Her çizgi:
T(sıcaklık): Sabit.
Stress: Değişen.
V0: Değişen
Minimum krip oranı
 
log
 t

  log B  n log

Download

minimum krip oranı