T.C.
KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE
KARŞIYAKA / İZMİR
............................................... ustası olarak çalışmaktayım. Geçici ustalık yetki belgesi
verilmesi hususunda, gereğini rica ederim.
/
/
AD SOYAD / İMZA
ADRES :
Ek 1: İnşaat veya Tesisat işlerinde çalıştığına dair Müteahhitten alınan belge veya SGK’larından
alınan belgeler (ıslak imzalı)
2: Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3: 3 Adet Fotoğraf
4: Varsa Ustanın Diploması
Download

tc karşıyaka belediye başkanlığı imar ve şehircilik müdürlüğü`ne