GRUNDTVİG ÖĞRENME ORTAKLIĞI
T.C.
NİĞDE VALİLİĞİ
Integrating Languagae With Art (ILWA)
PROJENİN ÖZETİ
Projenin amacına uygun olarak, ortak ülkelerde gerçekleştirilen
sanatsal faaliyetlerin İngilizce kullanılarak tanıtılması,
hareketlilikler vasıtası ile dil öğrenenlerin iletişim düzeylerini ve
iletişim becerilerini artırmak amaçlanmıştır. Birçok faaliyet
online olarak yapılacak ve hareketliliklerle yüz yüze iletişim
sağlanacaktır. Konu olarak ise özellikle santsal faaliyetler ele
alınacak. İletişim bu konular üzerinde yapılacaktır.
PROJE
DESTEK VE
UYGULUMA
BİRİMİ
PROJE
DESTEK VE
UYGULUMA
BİRİMİ
UYGULAYAN KURUM
BÜTÇE
16.500
EURO
ÇİFTLİK KAYMAKAMLIĞI
PROJENİN GENEL AMACI
Dil öğrenme ve çeşitli dillerle iletişim sağlama. Avrupa Birliği
kültüründe yaşam ve iş şartlarını öğrenme. Yetişkin
öğrencilerin teknolojik iletişim becerilerini artırmak.
DESTEKELEYEN
KURUM
Download

Integrating Language With Art (ILWA) Projesi