KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ARŞ. GÖR. ALIMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
KTO Karatay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde açılan Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayların dosyaları, Yüksek Öğretim Kurulu’nun “Öğretim
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik”ine göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıda adları yazılmış olan aday/adaylar başarılı bulunmuştur.
ADI SOYADI
DURUMU
HÜLYA TERCAN
KAZANDI (ASIL)
SENA ÖZCAN
YEDEK
Download

Çocuk Gelişimi Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.