KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARŞ. GÖR. ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
KTO Karatay Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılan Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayları dosyaları, Yüksek Öğretim Kurulu’nun “Öğretim
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik”ine göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıda adları ve puanları yazılmış olan adaylar, Üniversitemiz tarafından yapılacak olan sınava katılacaktır.
Sınavla ilgili bilgiler aşağıdadır.
No
Adayın Adı
Adayın Soyadı
ALES Puanı
ALES Puanı
(60%)
Yabancı Dil
Puanı
Yabancı Dil
Puanı (40%)
Toplam Puan
Durum
1
AHMET FATİH
IRKLI
88.60
53.16
58.75
23.50
76.66
Sınava Çağrılması
2
TUĞBA
ÇETİN
86.77
52.06
51.25
20.50
72.56
Sınava Çağrılması
Sınav Yeri: KTO Karatay Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi Katı
Sınav Tarihi: 23.03.2015
Saati: 14.30
Download

Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği araştırma