Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Derneği
Nefroloji Update 2015 Toplantısı
18-19 Nisan 2015, NG Afyon Oteli
KONUŞMACI: Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ
18 Nisan 2015, Cumartesi
13:00 - 13:50
BÖBREK ANATOMİSİ ve FİZYOLOJİSİ
14:00 - 14:50
NEFROLOJİDE LABORATUVAR İNCELEME
15:00 - 15:50
SIVI ELEKTROLİT DENGESİ ve ASİT-BAZ
BOZUKLUKLARI
19 Nisan 2015, Pazar
09:00 - 09:50
AKUT ve KRONİK BÖBREK YEZMEZLİĞİ
10:00 - 10:50
GLOMERÜLER HASTALIKLAR ve DİYABETİK
NEFROPATİ
11:00 - 11:50
KİSTİK RENAL HASTALIKLAR VE RV HİPERTANSİYON
Download

Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Derneği Nefroloji Update