Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na, …..../...…../...………. ………………………………………………………….............. tarafından verilen/koordine edilen ………....… kodlu ………………………………………………………………………………………. dersine ait …..…/…...../…...…… tarihinde notu açıklanan ……………………….... sınavımın/ödevimin/raporumun yeniden değerlendirilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. Ad Soyad Öğrenci No. E-­‐posta Cep Tel. İmza İlgili Öğretim Elemanı: Notun Açıklanma Tarihi Ad, Soyad İmza Danışman Görüşü: Çankaya Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim yönetmeliğinin 31. madde 1. bendi gereği uygundur. Çankaya Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim yönetmeliğinin 31. madde 1. bendi gereği itiraz süresi olarak belirlenen notun ilan edildiği tarih itibarı ile 10 günlük süre aşılmış olduğundan uygun değildir. Ad, Soyad İmza IE-­‐ÖD31(1)-­‐Rev.0-­‐JULY-­‐2014 
Download

Sınav/Ödev/Proje Notuna İtiraz ve Yeniden Değerlendirme Talebi