T.C.
_
SAGLIK BAKANLIGI_
KAMU
HASTANELER!
KURUMU
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
__
Sayı
Konu
:
23618724
:
Teklif
_
/
17/03/2015
Hastanemiz Beyin Çerrahisi Polikliniği Biriminde Kullanılmak Üzere aşağıda belirtilen
malzeme 4734 Sayılı K.I.K.' in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır.
Tekliflerinizi KDV hariç olarak, 17/03/2015 tarih saat 16:00 kadar 462 341 56 54
numaralı faksa veya [email protected] e-posta adresine göndermeniz veya
kapalı zarf içerisinde Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
Ekrem OKUTAN
Idari ve Mali Hizmetler Müd. Yrd.
_
Hizmetin Adı
12-
Birim Fiyat
Toplam Tutar
Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup, wwwırapzonkangnhgomgr(ihaleqghğ internet
adresinden temin edilebilir.
Tekliflerinizi en geç 17/03/2015 tarihi saat 16:00' a kadar 0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı
zarf içinde bildirmeniz rica olunur
I
,
x
ı
FASCIA LATA ŞARTNAMESİ
1-
Malzeme insan kaynaklı olmalıdır
2-
Malzeme ölçüleri 60x100mm ve 70x150mm olmalıdır.
.
3-
Teklif edilen kemik greftleri AATB veya EATB nin öngördüğü alıcı tarama şartları altında işlem görmüş olmalı ve bu
uygunluk belgelendirilmelidir.
4-
Allogreftin işlem gördüğü ülkeye ait resmi makamlardan alınmış doku-kemik bankası izin belgesi bulunmalıdır.
HCV Ab, HBsAg, HIV 1&2 Ab,
istenildiğinde ibraz edilmelidir.
5-
HTLVI/II Ab,
RPR -syphilis testleri başta olmak üzere enfektif teslerinin yapılmış olmalıdır ve
6-
Allogreftler plastik poşet, ayrıca ek steril poşet içinde daha önce açılmadığı belli edecek şekilde ve sterii halde olmalıdır.
7-
Son kullanım tarihleri belirtilmiş olmalıdır. Ayrıca sterilizasyon numarası ve donör takip numaralarının bulunması gereklidir.
Üretici firmanın, AATB ve FDA Kalite Belgesi bulunmalıdır. Ayrıca ürünün satışını yapan firmanın distribütörlük belgesi veya
bayilik belgesinin olması gerekmektedir .
8~
İstendiğinde tedarikçi nrma ürüne ait kullanıma uygunluk ve geçmişteki uygulamalara ait sonuçları gösteren belgeleri ibraz
etmeli ve bu konuda var ise test ve deney sonuçlarını da göstermelidir
9r
10~ Ürün
« T10“ Terminal Sterilization System” » metodu
ile steril edilmiş olmalıdır.
N46'
.›
j
\
,-
Dion
no
e;
q
Now
bbg?
gı°`<âî~
.
“Öîsê ıîil*
,j
,k,””ğ
ıs"
v&
Ã
ii
ÜÇ" \
//
“e
›~"
”Q
bi" KOV”
.
LU
DAL
`Swai2}73'ğj\\.5\o1r<
H
ı'm" cı
dîğırîÜğyrğîÇgS
gö” 553
EC.: CZPV"
VT
.
Download

KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği