T.C.
_
SAGLIK BAKANLIGI_
KAMU
HASTANELERI
KURUMU
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
__
Sayı
Konu
:
23618724
:
Teklif
/
_
18/03/2015
3,23'
Hastanemiz Ortopedi Polikliniği Biriminde
Kullanılmak Üzere aşağıda belirtilen
malzeme 4734 Sayılı K.I.K.' in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır.
Tekliflerinizi KDV hariç olarak, 18/03/2015 tarih saat 16:00 kadar 462 341 56 54
numaralı faksa veya [email protected] e-posta adresine göndermeniz veya
kapalı zarf içerisinde Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
/
/.
_
Idari v
Hizmetin Adı
12-
KUTAN`
ali Hizmetler Müd. Yrd.
Birim Fiyat
Toplam Tutar
Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup, wwwşrgbzgnkangnhggmgrzihglgphb internet
adresinden temin edilebilir.
Tekliflerinizi en geç 18/03/2015 tarihi saat 16:00' a kadar 0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı
zarf içinde bildirmeniz rica olunur
.
\
ö
PARSİYEL KALKAR DESTEKLİ BİPOLAR KALçA PROTEZİ SEMENTLİ
1.
Stem CoCrM0 ,ASTM F-75 alaşımdan yapılmış omalıdır.
2. Stem uzunluğu 170 mm olmalıdır.
3. Kalkar stemin,10mm,12mm,14mm,16mm olmak üzere dört çap seçeneği ve 25 mm,35mm,45mm olmak üzere
üç kalkar seçeneği olmalıdır. Kalkar stemlerin ,boy x çap seçeneği olarak 12 farklı stem ölçüsü olmalıdır.
4. Kalkar stem protezler,merkezleyici ile birlikte verilebilmelidir..
5. Raspa ve deneme stemleri olmalıdır.Raspa ve deneme stemler üzerinden,modüler baş ,yükseklik denemesi
yapılabilmelidir.
6. Kalkar stemler çimentolu kullanıma uygun olmalıdır.
7. Bipolar komponent shell, liner ve baş olmak üzere üç parça olmalıdır.
8. Ürünün dış yapısı CoCr veya implant çeliği, iç yapısı UHMWPE 'den imal edilmiş olmalıdır.
9. Bipolar komponent 42 mm' den başlayarak 56 mm' ye kadar değişen ve ikişer mm artan çaplarda olmalıdır.
10.Bipolar cup, baş yerleştirildikten sonra kilitlemeye izin vermelidir. Gerektiğinde başı çıkarmak için çakma
setinde çıkartıcı aparatı bulunmalıdır.
11.Stem CoCr veya implant çeliğinden olduğu durumlarda femoral baş CoCr, stem paslanmaz güçlendirilmiş
çelikten olduğu durumlarda femoral baş paslanmaz güçlendirilmiş çelik olmalıdır.
12. Baş konikliği 12/14 taperli olmalıdır. 28 mm modüler baş en az beş boy seçenekli olmalıdır.
13.Stemlere Centralizer takılabilmelidir.
14. Çakmauygulama
tutucu
kolu,stem denemeleri,stem adaptörü,stem
gönderici-antiversiyon ayarlayıcı,her çap stem için medulla oyucu,deneme baş adaptörleri,deneme
başlanadaptör ,segman pensi ve çıkarıcılar ve diğer enstürmanlar dizayn tepsilerinde,konteynr
setlndexaspalanraspa
içinde olmalıdır.
15. Bütün implantlar gamma steril olarak sunulmalıdır.
Sa?
kğéısokü"
9x0"
.
~
V
p"?xrşmsré?ilêwşiîêîîgêşéşâğh
"w
KN):
,xrîıûkt
i”.
awrşsıxîlıâéfî
w
ı
“â
V
r-
'ı
e& ve wma?"
l
*
3
Download

16:00 kadar 462 341 56 54 - Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma