Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na, …../…../………. ……………-­‐…………… Akademik yılı ……......... Döneminde belirtilen akademik yıl sonunda mezun olabilmem için kayıtlı olduğum derslere ek olarak …..........……… kodlu …………………………………………………………………………................ dersine kayıdımın yapılması için saygılarımla gereğini arz ederim. Ekte not çizelgem sunulmaktadır. Ad Soyad Öğrenci No. E-­‐posta Cep Tel. İmza Ek: Not çizelgem Danışman Görüşü: Çankaya Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim yönetmeliğinin 24. madde 4. bendi gereği uygundur. Öğrencinin ………….-­‐………… Akademik yılı sonunda mezun olabilmesi mümkün olmadığından uygun değildir. Öğrencinin ilgili akademik yıl sonu itibari ile mezun olabilmesi için (yaz okulu dahil) alması gereken derslerin dönemlik tablosu Güz Bahar Yaz Okulu Dersin Kodu Dersin Dersin Kodu Dersin Dersin Kodu Dersin Kredisi Kredisi Kredisi Toplam Toplam Toplam Müf. Dön. yükü Müf. Dön. yükü Yön. Yo. yükü Ad, Soyad İmza IE-­‐ÖD24(4)-­‐Rev.0-­‐JULY-­‐2014 
Download

Mezuniyet Durumundaki Öğrencilerin Fazladan bir Ders Alma Talebi