Niçin değişmek zorundayız?
Niçin değişmek zorundayız?
 Zorunlu olunduğu için
 Kaynaklarını verimli kullanmak için
 Rekabet edebilmek için
 Kurumların kendileri ile yarışmaları için
 Farklı olabilmek için
 Hızlı olabilmek için
Bir kaygınız yoksa keyfinize bakın
Değişim aynı durumda kalmamak

BAŞKA BİR BİÇİM VEYA DURUMA GİRMEK
Değişimin Yayılma Hızı
Yazı Makinesi:Patent Tarihi 1714
Yayılma 1864 (Yaygınlaşması 150 yıl)
Fotoğraf Makinesi Patent Tarihi 1772
Yayılma 1839 (Yaygınlaşması 112 yıl)
Radyo Patent Tarihi 1887Evlerde kullanılmaya Başlaması 1920, (Yaygınlaşması )......35 yıl
Bilgisayar teknolojisindeki kritik süre .....6
güne kadar inmiştir. Eğer üreticiler 6 gün
içerisinde üretip ürettikleri malları satamazlarsa
maliyetlerinin
rakiplerine göre yükseldiğini
bilirler.
“Düne dair ne varsa dünle gitti can
cazım. Artık yeni şeyler söylemek
zamanıdır”
Mevlana
9
İnsanları değiştirebilir miyiz?
İNSANLARI DEĞİŞTİREMEYİZ
DEĞİŞİM İÇİN
• Cesaretlendirebiliriz
• İsteklendirebiliriz
Dünyada
en
büyük
değişimleri
gerçekleştirenler kimlerdir?
Dünyada
en
büyük
gerçekleştirenler
değişimleri
değişime
kendilerinden başlayanlardır.
önce
Çok geç olmadan hayattaki rolümüzün hakkını vermeliyiz
Dün yaptığımızı bugün yapmaya
devam ederek başarılı olamayacağımız
bir dünyada yaşıyoruz.
15
Dubai
Fotoğraf paylaşım sitesi Instagram’ın 2012de
13 çalışanı varken birkaç ay önce iflas isteyen
fotoğraf devi Kodak’ta 145 bin kişi çalışıyordu
Değişimin Dümeni: Direnç
Değişime karşı direnç normal ve
doğaldır. Bir kuruluşta değişime karşı
olan bütün direnci ortadan kaldırmak ve
direnç gösterenleri reddetmek yerine;
akılcı direnci dinlemeye, varlığını kabul
etmeye, onu anlamaya ve liderlik
etmeye çalışmalıyız.
20
Değişime Direnç Nedenleri







Rasyonel nedenler,
Örgütsel nedenler,
Psikolojik nedenler,
Ekonomik nedenler,
Sosyolojik nedenler,
Belirsizlik,
Değişimin yarattığı güçlükler,
21
Değişime direnç her zaman olacaktır
DEĞİŞİM NASIL BAŞLAR?
KORKULARIN YENİLMESİ:
Türkiye’de değişimi çoğu zaman Dimyat’a pirince
giderken eldeki bulgurdan olmamak’ kaygısı ile
reddedilerek mevcut durumu sürdürmek tercih edilir.
ORGANİZASYONUN YAPISI:
Tamamen
esnek,
dinamik
organizasyonlardan yana olmalı.
süreçlere
yönelik
DEĞİŞİM NASIL BAŞLAR?
ÖNDERLİK YAPMALI
İnsanları kontrol etmek bir parça ipi itmek gibidir. Eğer ipi
iterseniz bir yere gitmez ama ipe önderlik eder; çekersiniz onu
istediğiniz yere götürebilirsiniz.
HIZIN EHEMMİYETİNİ ANLAMAK
Değişmek tek başına yeterli değil, Aynı zamanda rakiplerden
daha hızlı değişmelisiniz.
DEĞİŞİM KAHRAMANLARI NASIL OLMALIDIR?
Artık
bireysel
kahramanlıkların,
Süpermen’lerin, Batman’lerin devri geçti. İş
dünyasında yıldız çocuklardan çok Voltranlar,
Ninja kaplumbağalar gibi yıldız takımlara
ihtiyaç vardır.
İNSAN
HAYATTA KALAN, TÜRLERİN EN
GÜÇLÜSÜ DEĞİLDİR,
NE DE EN ZEKİSİ;
HAYATTA KALAN KENDİNİ DEĞİŞİME
EN ÇOK UYDURABİLENDİR.
Charles DARWİN
Değişimi Yönetmek
Vizyon
Beceri
Güdü
Kaynak
Aksiyom
Planı




Karmaşa



Endişe












Sonuç
Yanlış
Başlangıç


Hüsran


Yavaş
Değişim


DEĞİŞİM
Yalnızca değişmek zorunda olduğumuz
değil, değişme tarzımızı da değiştirmek
gerekir. Etrafımızda olup bitenleri yalnızca
uyarlayarak kazanan bir kurum olamayız.
Kazanmak
için
fark
oluşturmak
zorundayız”
Değişime Direnç Göstermenin Göstergeleri
 Küçük sinirlenmeler
 Zayıf haberleşme
 Güvensizlik gösterisi
 Azalan açık sözlülük
 Savunmaya dönük davranışlar
Değişime Direnç Göstermenin Göstergeleri
 Zayıf karar verme
 Artan anlaşmazlıklar
 Takım performansının düşmesi
 Ani öfkelenmeler
 İş sıkıntısını eve taşıma
Değişime Direnç Göstermenin Göstergeleri
 Sürekli olarak ilave bilgi isteği
 Konuyu değiştirme
 Verilen görevleri yerine getirememe
 Kabul edilemez taleplerde bulunma
 Diğer çalışanları sorumlu tutma
 Pasif kalıp diğerlerinin harekete geçmesini
bekleme
ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SÜRECİNİ
BAŞARMANIN (YÖNETMENİN) 10
AŞAMASI
1. Bir aciliyet duygusu uyandırın
2. Rehberlik
edecek
bir
koalisyon
oluşturun
3. Paylaşılmış bir vizyon geliştirin
ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SÜRECİNİ
BAŞARMANIN (YÖNETMENİN) 10
AŞAMASI
4.
Vizyonu tüm örgüt üyeleri ile
gerekirse sosyal paydaşlara duyurun
5. Çalışanlara değişimi kolaylaştırma
yetkisi verin
6. Kısa dönemli kazançlar oluşmasını
sağlayın. Ödüllendirin.
ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SÜRECİNİ
BAŞARMANIN (YÖNETMENİN) 10
AŞAMASI
7. Kurum kültüründe faaliyetleri yeni
yol ve yöntemlerle yapma temelini atın
8. Gelişmeleri kontrol edin ve
gerekiyorsa vizyonunuzu ayarlayın.
Değişimi sahiplenmenin aşamaları
Kızgınlık
Aktif
Kabullenme
Pazarlık
Duygusal
reaksiyon
Denge
İnkar
Hareketsizlik
Test
Depresyon
Pasif
Zaman
Başarılı Bir Değişim Yönetimi İçin
 Bir vizyona sahip olmak,
 Vizyona uygun hedefler belirlemek,
 Öncelikleri belirlemek,
 Eylem planlarını yapmak,
 Güçlü ve Zayıf yönleri gerçekçi bir şekilde ortaya
koymak,
 Kendimize, diğerlerine ve çevreye karşı duyarlı
olmak.
Download

indir