DUYURU
EK-3 KESİN KAYIT LİSTESİ (KESİN KAYIT SON LİSTESİ)
17.03.2015 tarihinde duyurulan ve kesin kayıt yapma hakkı kazananların belirtildiği
EK-2 Listesine göre yapılan kesin kayıt işlemleri tamamlanmıştır. Yapılan bu kesin kayıtlardan
sonra da halen boş kalan kontenjanlarla ilgili olarak 03.02.2015 tarihinde Fakültemiz
Formasyon Birimince Bölümlere göre tahsis edilen kontenjanlar ve bunların oranları esas
alınarak Birimimizce aşağıda belirtilen yeni liste (Ek-3) oluşturulmuştur. Bu liste bu dönem
için ilan edilen son listedir.
Ekteki linkte açıklanan Ek-3 Kesin Kayıt Listesi için yapılacak olan Kesin Kayıtlar
25.03.2015 Çarşamba günü Saat 17.00’ye kadar Fakültemiz Dekanlık Katındaki Formasyon
Birimince yapılacaktır. Kesin Kayıtlar ilgili öğrenciler tarafından bizzat yapılacaktır. Kesin Kayıt
sırasında Onaysız veya Faksla alınmış belgeler kabul edilmeyecektir.
ÖNEMLİ NOT: On-Line olarak yapılan ön-kayıt işlemlerinde yanlış/hatalı veya gerçek dışı
beyanda bulunduğu kesin kayıt işlemleri sırasında tespit edilen adaylar kayıt hakkını
kaybederler (Bu husus 25.06.2014 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu Toplantısında kabul edilen
ve daha önceden on-line ön kayıt işlemleriyle ilgili ÖSYM’nin yapmış olduğu uygulamada
belirtilen “Usul ve Esasların I. Bölüm 5. Madde 1/g şıkkına dayandırılarak belirlenmiştir). Bu
nedenle tüm adayların Kayıt Birimimize uğrayıp onay aldıktan sonra Banka’ya para
yatırmaları gerekmektedir. Onay alınmadan bankaya para yatıran adayların başvurularının
geçersiz olması durumunda para iadesi yapılmayacaktır.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1) Kesin Kayıt Dilekçesi (Formasyon Biriminden Temin Edilecektir)
2) GNO’yu (Genel Not Ortalamasını) gösteren Güncel Transkript (Aslı ve Onaylı Fotokopisi)
3) Halen Öğrenci Durumunda olanlar için Öğrenci Belgesi (Kesin kayıt için YÖK’ün
23.01.2015 tarih ve 3594 sayılı yazısına göre; 2011 ve öncesi girişli olup halen son sınıf
öğrencisi olanlar kayıt yaptırabilecektir)
4) Mezunlar için Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı ve Onaylı Fotokopisi)
5) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
7) Banka Dekontu. (Sertifika Programının toplam ücreti: 2,054.00 (İkibinellidört )TL olup,
Öğrenim ücretinin Güz dönemi taksiti olan 1,027.00 (Binyirmiyedi) TL’nin T.C. Ziraat
Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi, Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Döner Sermaye Hesabı olan
(IBAN TR 2700 0100 1690 2559 4020 5022 ) no’lu hesaba yatırıldığına ilişkin banka
dekontu. (Banka Dekontunun açıklama bölümüne ilgilinin Adı-Soyadı TC Kimlik Numarası
ve 2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Bahar Dönemi 1. Taksiti olduğu yazılacaktır)
Download

Kesin Kayıt Son Liste - Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon