Enerji Sistemleri,
Proses ve Ulaşım
Hakkımızda
Kontrolmatik; Enerji, Proses ve Ulaşım sektörlerinde Türkiye’nin lider mühendislik
firmalarından biri olup, multi-disiplinli, tecrübeli ve dinamik kadrosu ile birlikte yurtiçi ve
yurtdışında bir çok önemli projeyi kısa sürede gerçekleştirmekte, servis hizmetlerinden
anahtar teslim projelere kadar esnek bir yaklaşımla hizmet vermektedir.
Kontrolmatik; kurulduğu günden bugüne kaliteyi ön planda tutarak mühendislikte sağladığı
çözümleriyle enerji santralleri ve endüstriyel tesislerde verimliliğin sağlanmasından
teknolojik gelişmelere ivme kazandırılmasına kadar katkıda bulunmayı görev edinmiştir.
Sağladığı geniş çaplı faaliyet alanlarından bazıları; temel & detay mühendislik, proses & tesis
dizaynı, fizibilite çalışmaları, kontrol ve otomasyon sistemleri, satın alma, proje yönetimi,
test ve devreye almadır.
Konusunda uzman yerli ve yabancı firmalarla kurduğu iş ortaklıkları ile birlikte projelerinize
en kısa sürede, etkin, rekabetçi ve sürdürülebilir çözümleri sunabilmektedir.
Projelerinizde kullanılacak olan elektrik, otomasyon ve kontrol panolarını kendi bünyesinde
bulunan pano üretim fabrikasında uluslararası standartlara göre üretmektedir.
Müşteri odaklı olması, kurduğu sistemlerin verimliliği ve güvenilirliği, sahip olduğu geniş ağ,
deneyimli ve güçlü kadrosu ile birlikte projeleriniz için ideal bir çözüm ortağıdır.
2 KONTROLMATİK
KONTROLMATİK 3
Otomasyon Çözümleri
Test ve Devreye Alma Çözümleri
Otomasyon ve kontrol sistemleri; izleme, raporlama, sistemin herhangi bir noktasından tüm kontrol noktalarına
erişebilme, esneklik, hız ve hataları en aza indirme avantajları ile işletmelerdeki riskleri minimize ederek verimli ve
güvenli çalışmayı sağlar. Kontrolmatik tesisinize özel sunduğu “Balance of Plant“ entegrasyonu, kontrol sistemleri ile
otomasyonu en üst düzeye taşır.
Kontrolmatik, projelerinizde yer alan ürün ve sistemlerin fabrika kabul aşamasından devreye alınmasına kadar
geçen süreçteki tüm test ve devreye alma çalışmalarını kendi bünyesinde bulunan uzman mühendis kadrosu ve
uluslararası standartlara uygun test cihazlarıyla gerçekleştirmektedir.
• Enerji santralleri otomasyonu
• Organize sanayi bölgesi otomasyonu
• Kimya ve boya tesisi otomasyonu
• Fabrika ve proses otomasyonları
• PLC/DCS/RTU sistemleri konfigürasyon, programlama ve devreye alma
• SCADA sistemleri programlama ve devreye alma
• Kontrol odası tasarımı
• Anahtar teslim otomasyon sistemi, programlama ve projelendirme
• Elektrik panoları imalatı ve montajı
• Elektrik saha montaj ve işçiliği
• Teknik destek, bakım, servis, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri
Primer testler (Açık şalt tesisleri/Gis tesisleri)
• Y.G şalt tesisi test bakım ve onarımı
• Akım trafosu bakım, kontrol ve elektriksel testleri
• Ayırıcı bakım, kontrol ve onarımı
• Kesici bakım, kontrol ve elektriksel testleri
• Gerilim trafosu bakım, kontrol ve elektriksel testleri
• Döner makineler test ve bakımı
Sekonder testleri
• Koruma ve kontrol röle testleri
• Koruma ve kontrol röleleri ayar ve testleri
• SCADA otomasyonu
Primer frekans ve sekonder frekans kontrolü
performans testleri
• Governor PFK Teiaş yan hizmetler standartlarına
uygunluk testleri
• Santral kontrol sistemi SFK Teiaş yan hizmetler
standartlarına uygunluk testleri
4 KONTROLMATİK
Reaktif güç kontrolü ve desteği performans testleri
• Generatör uyartım sistemi reaktif güç kontrolü ve
desteği testleri
• RGK Teiaş standartlarına uygunluk testleri
PSS (Güç sistemi dengeleyicisi) testleri
• PSS modellemesi
• PSS performans testleri
• Parametre optimizasyonu
• Teiaş raporlama
Generator bakım testleri
• Robot muayene ile stator ve rotor analizi
• Generator kısa devre ve açık devre testleri
Generator uyartım sistemi testleri
• Voltaj regülatörü performans ve limitleyici testleri
• Kontrol sistemi bakım testleri
• Tristör ve doğrultucu testleri
KONTROLMATİK 5
Pano Çözümleri
Mini Rafineri
Kontrolmatik; 1500 m2’lik pano üretim fabrikasında IEC 61439-1, IEC62208, IEC 60529, IEC62262 standartlarına
uygun IP41‘den IP66‘ya kadar koruma sınıfına sahip panoları, konusunda uzman proje dizayn ve üretim kadrosu ile
Form 2a, Form 2b, Form 3b, Form 4b formlama kurallarına uygun her türlü panonun detaylı dizayn çalışmalarından,
üretim, FAT (fabrika kabul testleri) ve devreye alma aşamalarına kadar bütün hizmetleri komple verebilmektedir.
Kontrolmatik tarafından sağlanan Mini Rafineri hizmetleri, proses dizaynı, mühendisliği, bütün ekipmanların
tedariği, tüm tesisin kurulumu, saha süpervizörlüğü, devreye alma, eğitim ve start-up asistanlığı konusunda hizmet
vermektedir.
• Y.G koruma ve kontrol panoları
• O.G kontrol panoları
• Santral jeneratör koruma panoları
• İkaz panoları
• RTU panoları
• DCS panoları
• DDC panoları
• MCC panoları
• PLC panoları
• Ana dağıtım panoları
• Tali dağıtım panoları
• Kompanzasyon panoları
• Haberleşme panoları
• Güç elektroniği panoları
• IT panoları
6 KONTROLMATİK
Sistem özellikleri
• Standartlara uygunluk
• Uygulama kolaylığı
• Ekipmanlarla tam uyumluluk
• Fonksiyonel mimari
• Sağlam konstrüksiyon
• Azami işletme güvenliği
• Yüksek kalite-fiyat performansı
• Güçlü teknik destek
• Sürekli ürün geliştirme, AR-GE
• IEC/EN 61439 Form 1 standart üretim
• IEC/EN 61439 Form 2 - Form 4 üretim seçeneği
Yatırımcıların ihtiyaç duyduğu güvenli ve fiyat bakımından avantajlı olan proses ve modüler üniteleri tecrübeli
kadrosuyla verebilmektedir.
Modüler ünitelerin tasarımı ve uygulamasında, bölgede ulaşılabilir ham petrol kaynakları ve yerel ihtiyaçlar baz
alınarak en ideal çözüm sunulmaktadır.
Başlıca sunduğu modüler birimler;
• Petrol ve gaz ayırma sistemleri
• Mini rafineriler
• Gaz dehidrasyon sistemleri
• Su arıtma sistemleri
• Amin sweeting ünitesi
• Kimyasal enjeksiyon sistemleri
• Tuz gidericiler ve dehidratörler
• Tank çiftlikleri
• Kamyon dolum istasyonları
• LPG dolum, paketleme
• Güvenlik sistemleri
Mini rafinerilerin başlıca sağladığı avantajlar;
• Hızlı bölgesel çözüm
• Düşük maliyetli yatırım
• Kısa sürede yatırım geri dönüşü
KONTROLMATİK 7
AG/OG Çözümleri
Balance of Plant
Kontrolmatik; şalt sahaları otomasyonu ve trafo güç kontrol sistemlerinin, sinyal ölçüm, koruma ve uzaktan
yönetim cihazları vasıtasıyla saha verilerinin merkez istasyona aktarılması konularında hizmet vermektedir.
Kontrolmatik; sahip olduğu deneyim ve mühendislik altyapısı ile farklı türdeki enerji santrallerinde, tesislere özel
“Balance of Plant” entegrasyonu ve anahtar teslim sistem entegrasyonu sunmaktadır.
Orta gerilim sistemleri
• OG Enerji nakil hatları
• OG Trafo merkezi projeleri
• OG Hücre üretimi ve kurulumu
• OG Şalt tesisleri
• OG Dağıtım merkezleri
• OG Enerji üretimi
• OG Senkronizasyon
• OG Güç SCADA merkezi
• OG Projelendirme ve devreye alma
Balance of Plant ile sunulan hizmetler;
• Modülasyon kontrolü
• Ardışık kontrol
• Kazan yakma kontrolü
• Besleme suyu pompa kontrolü
• Kazan emniyet denetimi
• Veri toplama
• Elektrik sistem kontrolü
• "Balance of Plant“ ekipman kontrolü
Alçak gerilim sistemleri
• AG Dağıtım tesisatı
• AG Kablo kanal sistemleri
• Dahili ve harici aydınlatma tesisatı
• Güvenlik ve acil aydınlatma
• Priz tesisatı
• Kuvvet tesisatı
• Topraklama tesisatı
• Kompanzasyon tesisatı
• Harmonik filtrasyon sistemleri
• Kesintisiz güç kaynağı (UPS) ve tesisatı
• Yıldırımdan korunma sistemleri
• Busbar dağıtım sistemleri
• Pano sistemleri
• Dağıtım panoları ve ara dağıtım tabloları
• Dizel jeneratör sistemleri
• Aydınlatma ve kuvvet dağıtım sistemleri
• AG Projelendirme ve devreye alma
• Baca gazı kükürt giderme kontrolü
• Türbin kontrolü
• Türbin denetim enstrümantasyon cihazları
• Kombine çevrim kontrolü
• Acil durdurma
• ERP sistemine veri aktarma
• Kazan optimizasyonu
• Sistem verimlilik haritası
BALANCE OF PLANTS
Grid
Control network
Information
server
Control room HMI
Energy
management
server
Power
distribution
server
Substation
220-110 kV
Power
transformers
Power
generation
Mill network
Distributed
control systems
Chemical
delivery systems
Standard
drives
Standard
drives
Motors
Motors
Local I/O
and
remote I/O
Instrumentation
Power
distribution
10-35 kV
System
drives
Web HMI
OPC server
Excitation
system
Motor
control
centers
Instrumentation
Safeguard
400 series
Instruments
Intelligent
motor control center
8 KONTROLMATİK
Distribution
transformers
Single drives
Process motors
Medium voltage
process motors
KONTROLMATİK 9
Bina Teknolojileri
Ulaşım Sistemleri
Kontrolmatik; Bina Teknolojileri, Ulaşım Sektörü ve Bina Enerji Yönetimi konularında faaliyet gösteren müşterilerine
proje öncesi danışmanlık ve projelendirme, sistem tasarımı ve imalat, süpervizörlük, yazılım, test ve devreye alma,
eğitim ve bakım konularında hizmetler sunmaktadır.
Kontrolmatik; karayolu ve raylı sistem tünellerinde kullanılan otomasyon sistemleri ve tünel içi kontrolüne ilişkin
proje bazlı çözümler üretebilmektedir. Bu alanda sahip olunan tecrübe ile anahtar teslimi yapılan işletmelerde
müşterilere her türlü danışmanlık, sistem tasarımı, projelendirme, imalat, yazılım, saha testleri, devreye alma,
eğitim ve bakım konularında hizmet ve servis sunmaktadır.
Üst yapılarda;
• HVAC bina otomasyon sistemleri
• DDC/PAC/RTU tabanlı sistemler
• Bina enerji yönetimi
n Ani yük alma ve yük atma
n Generator-şebeke senkronizasyonu
n Enerji scadası
• Otopark havalandırma
• Jetfan ve basınçlandırma sistemleri
• Kapalı devre kamera sistemi (CCTV)
• Yangın ve CO algılama sistemleri
• Access point sistemleri
• Aydınlatma otomasyon sistemleri
Karayolları
• Tünel kontrol merkezi ve SCADA sistemleri
• Trafik kontrol ve yönetim sistemleri
• Tünel havalandırma sistemleri
• Tünel aydınlatma sistemleri
• AG ve OG enerji dağıtım sistemleri
• Acil durum güç kaynağı sistemi
• Yangın algılama ve söndürme sistemleri
• CCVT (Kapalı devre kamera) sistemleri
• Trafik sinyalizasyon sistemleri
• Araç izleme ve sınıflandırma sistemleri
• Bilgisayar destekli akışkan mekaniği analizi (CFD)
• Sürücü bilgilendirme ve haberleşme sistemleri
Demiryolları
• Elektrifikasyon sistemleri
• RTU sistemleri
• Güç kalitesi çözümleri
• Koruma ve kumanda sistemi
• Telekontrol-telekomand merkezi ve ICCP
10 KONTROLMATİK
Metro ve hafif raylı sistemler
• SIMS ve ECS çevresel kontrol sistemi ve mekanik
ekipmanları
• SCADA sistemi
• MCC panolar
• Lokal kontrol panoları projelendirilmesi ve imalatı
• Bilgisayar destekli akışkan mekaniği analizi (CFD)
• Tünel havalandırma ve duman tahliye sistemleri
• IHK işletme senaryoları ve test prosedürleri
• Tünel yangın senaryoları ve test prosedürleri
• Tünel havalandırma sistemi pano ve otomasyon
sistemi
• Tünel JETFAN kontrol sistemi
• Asansör ve yürüyen merdivenler
• Kapı kontrolleri
KONTROLMATİK 11
Kontrol Merkezi Çözümleri
Kontrolmatik; kontrol ve yönetim merkezleri konusunda uzman kadrosu ile ihtiyaç duyduğunuz tüm çözümleri
sunmaktadır.
Duvar Ekran Sistemleri (DLP küp)
DLP küp çözümleri LCD/Plazma çözümlerine göre daha profesyonel görüntüleme sistemleri olup küpler firmaların
ihtiyaçları doğrultusunda kontrol merkezinin uygunluğuna göre dizilebilirler. Ekranların çerçevesiz olması sebebiyle
görüntü kaybı yaşanmamakta ve 7/24 çalışabilen sistemlerdir.
DLP küp kullanım yerleri
• Kumanda ve kontrol izleme odaları
• Afet ve şehir koordinasyon merkezleri
• Metro ve demiryolu sinyalizasyon merkezi
• Telekomand yönetim merkezleri
• SCADA kontrol merkezleri
DLP küp sisteminin sağladığı avantajlar
• Büyük ekran yüzeyi
• Yüksek çözünürlük
• Gruplararası çoklu çalışma bölgeleri
• Operatör kullanım kolaylığı
• Veri kaybını ortadan kaldırma
• Yedekli sistem
12 KONTROLMATİK
Süreç Odaklı
Yaklaşım
Kontrol merkezi çözümleri
• Mimari tasarım
• 3 boyutlu modelleme
• Havalandırma ve konfor analizi
• Elektriksel altyapı hizmetleri
• Kontrol odası kurulumu
• Altyapı hizmetleri
• Sistem danışmanlığı
• Videowall kurulumu
• Otomasyon çözümleri
• Anahtar teslim projelendirme
KONTROLMATİK 13
Referanslarımız
14 KONTROLMATİK
• Kirazlık HES
• Adapazarı Şeker Fabrikası
• MSB Arifiye Pompa İstasyonu
• İkitelli Organize Sanayi Bölgesi EYS
• Etimaden Kırka 50-70T Kazanlar
• İstanbul Başakşehir Stadyumu
• Irak Petrol Sondaj Platformu
• Esenler Olimpiyat Metro Projesi
• Kadıköy-Kartal Metro Projesi
• Etiyopya Şeker Fabrikası
• Eti Alüminyum Seydişehir
• Etimaden Kırka Evaparatör
• Etimaden Kırka 75T Akışkan Yataklı Kazan
• Biodizel Üretim Tesisi
• Çatalağzı Termik Santrali
• İÇDAŞ Bekirli 600MW Enerji Santrali
• Çaykara HES 154 kV Şalt Sahası
• Eti Krom 154 kV Şalt Sahası
• Batıçim 154 kV Şalt Sahası
• Gökbel 1&2 HES Şalt Sahası
• Serap HES 154 kV Şalt Sahası
• Daran 1&2 HES 154kV Şalt Sahası
• Soma Res 154kV Şalt Sahası
• Yahyalı Res 154kV Şalt Sahası
• Irak Bazian 132 kV Şalt Sahası
• Irak Süleymaniye Doğalgaz Santrali 132 kV Şalt Sahası
• Irak Duhok Doğalgaz Santrali 132kV Şalt Sahası
• Irak Erbil Doğalgaz Santrali 132kV Şalt Sahası
• Irak 132kV Mobil Şalt Merkezi
• Suudi Arabistan Mobil Şalt Merkezi
• Modern Enerji Doğalgaz Santrali
• Türkmenistan Ahal-2 Doğalgaz Santrali
• Türkmenistan Derweze Doğalgaz Santrali
KONTROLMATİK 15
Merkez: Koza Plaza A Blok K: 15 No: 58 Tekstilkent Esenler - İstanbul
T: +90 212 659 24 41 - 438 24 41 | F: +90 212 659 24 81
Fabrika: İstiklal Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 13/1 Esenyurt - İstanbul
T: +90 212 886 55 26 | F: +90 212 659 24 81
www.kontrolmatik.com
Download

genel hizmetler kataloğu