TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
DİSİPLİN KURULU
TOPLANTI TARİHİ VE NO
: 20.03.2015 - 49
KARARIN TARİHİ VE NO
: 20.03.2015 - 295
KARAR
OLAYLAR :
13.03.2015 tarihinde Antalya’da oynanan ANTALYA GELİŞİM GENÇLİK – ÖZEL İDARE
KÖY HİZMETLERİ EBBL müsabakası sırasında Özel İdare Köy Hizmetleri Spor Kulübü
sporcusu Özgür Adıgüzel’in, rakip takım seyircisine yönelik uygunsuz sözler söylemesi, bu
esnada Antalya Gelişim Gençlik Spor Kulübü sporcusu Çağdaş Saygılı ile Özel İdare Köy
Hizmetleri Spor Kulübü sporcusu Sinan Karamanlıer’in itişmeleri, akabinde Antalya Gelişim
Gençlik Spor Kulübü’nün iki seyircisinin sahaya girerek Özgür Adıgüzel’in üzerine
yürümeleri, neticesinde söz konusu seyircilerin salon dışına çıkarılması ve müsabakanın on
dakika duraksaması, ayrıca yine Antalya Gelişim Gençlik Spor Kulübü’nün bir seyircisinin
hakemlere yönelik uygunsuz, küçük düşürücü sözler söylemesi neticesinde salon dışına
çıkarılması nedenleriyle ilgili dosya Kurulumuza sevk edilmiştir.
İNCELENEN BELGELER;
TBF Sevk Yazısı, Müsabaka Değerlendirme Formu, Önemli Olay Raporu, Hakem Raporu,
Antalya Gelişim Gençlik Spor Kulübü’nün Savunma Yazısı, Özgür Adıgüzel’in Savunma
Yazısı, Çağdaş Saygılı’nın Savunma Yazısı. (Sinan Karamanlıer Savunma Yapmamıştır.)
GEREKÇE VE KARAR;
Disiplin soruşturmasına esas Müsabaka Değerlendirme Formu, Önemli Olay Raporu ve
Hakem Raporu ile savunma yazıları incelendiğinde; müsabakanın üçüncü periyodunun
bitimine 7.46 dakika kala Antalya Gelişim Gençlik Spor Kulübü seyircisinin hakemlere
yönelik uygunsuz, küçük düşürücü sözler söylediği ve neticesinde salon dışına çıkarıldığı,
aynı periyodun bitimine 2.40 dakika kala ise bir seyircinin Özel İdare Köy Hizmetleri Spor
Kulübü sporcusu Özgür Adıgüzel’e yönelik birtakım sözler söylediği, Özgür Adıgüzel’in ise
buna karşılık olarak seyirciye yönelik uygunsuz sözler söylediği, akabinde Antalya Gelişim
Gençlik Spor Kulübü’nün iki kadın seyircisinin sahaya girdiği ve Özgür Adıgüzel’in üzerine
yürüdükleri, yine bu esnada Antalya Gelişim Gençlik Spor Kulübü sporcusu Çağdaş Saygılı
ile Özel İdare Köy Hizmetleri Spor Kulübü sporcusu Sinan Karamanlıer’in itiştikleri, yaşanan
olaylar neticesinde iki kadın seyircinin salon dışına çıkarıldığı, Antalya Gelişim Gençlik Spor
Kulübü sporcusu Çağdaş Saygılı ile Özel İdare Köy Hizmetleri Spor Kulübü sporcuları Sinan
Karamanlıer ve Özgür Adıgüzel’in teknik faul ile cezalandırıldıkları, Özel İdare Köy
Hizmetleri Spor Kulübü sporcusu Özgür Adıgüzel’in ikinci teknik faulü olması sebebiyle
kendisinin kurallar gereği diskalifiye edildiği ve yaşanan olaylar sebebiyle müsabakanın on
dakika duraksadığı tespit edilmiştir.
Dosya yukarıdaki şekliyle değerlendirilmekle;
1 – Özel İdare Köy Hizmetleri Spor Kulübü sporcusu Sinan Karamanlıer’in eylemine
uyan Disiplin Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince, kendisinin 1 (BİR) MAÇ
MÜSABAKALARDAN MEN VE 1.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine,
2 – Antalya Gelişim Gençlik Spor Kulübü sporcusu Çağdaş Saygılı’nın eylemine uyan
Disiplin Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince, kendisinin 1 (BİR) MAÇ
MÜSABAKALARDAN MEN VE 1.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine,
3 – Özel İdare Köy Hizmetleri Spor Kulübü sporcusu Özgür Adıgüzel’in eylemine uyan
Disiplin Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince, kendisinin 2 (İKİ) MAÇ
MÜSABAKALARDAN MEN VE 2.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine,
4 – Antalya Gelişim Gençlik Spor Kulübü seyircilerinin eylemlerine uyan Disiplin
Yönergesi’nin 7, 11.6, 28.1, 29.1 ve 29.2.6 maddeleri gereğince, müsabaka sırasında
hakemlere yönelik uygunsuz, küçük düşürücü sözler söylenmesi, sahaya girilmesi ve rakip
takım sporcusunun üzerine yürünmesi neticesinde salon dışına çıkarılmaları ve müsabakanın
duraksamasına sebebiyet vermeleri nedenleriyle ANTALYA GELİŞİM GENÇLİK SPOR
KULÜBÜ’NÜN 2.500-TL PARA CEZASI ile tecziyesine,
iş bu kararın ilgililere tebliğine, Disiplin Yönergesi’nin 51. maddesi çerçevesinde para
cezalarının 30 gün içinde ödenmesi gerektiğinin bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
Başkan
İmran IŞILDAR
Raportör
Av. İsmail BAĞDATLI
Başkan Vekili
Av. Feridun ÖZTOP
Üye
Av. Ata DİNÇER
Aslı Gibidir.
Üye
Selçuk KEMERÖZ
Download

karar 295 antalya gelişim gençlik – özel idare köy hizmetleri ebbl