TICI
SAĞLIK BAKANLIĞI_
KAMU
HASTANELER!
KURUMU
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
Sayı
Konu
:23618724
:
Teklif
/
.
***S
_
,
'ı
20/03/2015
>
malzeme
belirtilen
Servisi
Biriminde
Kullanılmak
Üzere
aşağıda
Ortopedi
Hastanemiz
4734 Sayılı K.I.K.' in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi
KDV hariç olarak, 23/03/2015 tarih saat 16:00 kadar 462 341 56 54 numaralı faksa
veya [email protected]| e-posta adresine göndermeniz veya kapalı zarf
içerisinde Satın Alma Birimine uiaştırmanız rica olunur.
i)
Ek e
KUTAN
Idari veM i izmetler Müd. Yrd.
_
Hizmetin Adı
Birim Fiyat
Toplam Tutar
1- Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup, www.trabzonkangni.gov.tr[ihaleqghb internet
adresinden temin edilebilir.
2-
Tekliflerinizi en geç 23/03/2015 tarihi saat 16:00' a kadar 0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı
zarf içinde bildirmeniz rica olunur
3-
Teklif edilen ürünün SUT ve UBB Kodlarının yazılması zorunludur.
g
'
'
I
ß
MOBILE BAGKESEN DEEPDISH DİZ PROTEZİ ŞARTNAME
1-) BAGKESEN CIMENTOLU FEMORAL COMPONENT,SUT KODU: AP223O
*Ürün
*Ürün
*Ürün
*Ürün
*Ürün
*Ürün
*Ürün
*Ürün
*Ürün
*Ürün
yedi boyda olmalıdır
anatomik ( sağ-sol ) yapıya sahip olmalıdır.
krom kobalt olmalıdır
PE insert'ünün omurgasında yüksek uygunluk göstermelidir
sagittal ve coronal düzlemlerde arttırılmış stabilizasyon sağlamalıdır
frontal ve sagittal eşleşme sağlamalıdır
rotasyonel platform sağlamalıdır
6 derecelik anterior kesik ile anteriorkorteks'i korumalıdır
ekstensiyondan 100 derecelik fileksiyona kadar rotasyonu tek merkez ile sağlamalidir.
100 derece ötesindeki indirgenmiş eğrilik radyusu ile fleksiyonu güçlendirmelidir.
*Aynı enstrüman seti ile cementsizkullanima uygun olmalidir ve firma istenildiğinde cementsiz
protezleride getirmelidir.
*Bağ kesen (PS) femoralkomponentin rotasyonunu önlemek ve stabilizasyonunu sağlamak için
femur kondiline saplanan iki adet çıkıntı (peg) olmalıdır.
*Femoralkomponent kesi guidi ,tumkesileri tek bir kesi bloğuyla yapmalidir.
ve
az
*Setin
minimal
invaziv
seti
bulunmali
en
enstrüman
içerinde
insizyonlaameliyatinyapilmasina izin vermelidir.
*Urununu zor vakalar için kendi navigasyon sistemi bulunmali ve istenildiğinde
ameliyattanavigasyon eğitim lisansi olan bir teknik personelle beraber hazirbulunmalidir.
2-) TİBİAL COMPONENT( SEMENTLİ )SUT KODU:AP2660
*Ürün yedi boyda olmalıdır
*Ürün çimentolu veya çimentosuz uygulanabilmelidir.
*Ürün krom kobalt olmalıdır
*Ürünün tibial tepsisinin anatomik posterior şekli olmalıdır
*Ürünün üst yüzeyi yüksek derecede parlatılmış olmalıdır
*Ürün tibialkeel seçeneği vermelidir
*Ürün konik tibialkeel'i iki lateral kanat ile vermelidir
*Ürün ekstensiyonda yüksek ölçüde tibiofemoral artikülasyon sağlamalıdır.
*Urune ameliyat esnasinda gerektiğinde tibialuzatmapffsetconnector ve tibialwedge ameliyat esnasinda
takılabilmelidir.
3-) INSERT, SUT KODU:AP252O
*Ürün patella üstündeki baskıyı azaltmalıdır
*Ürün taper'lanmış, silindirik merkez peg'i ile tibial tepsinin kilitlenmesini sağlamalıdır
*Ürün malzemesi UHMWPE olmalıdır
*Urun deepdish insert olmalidir.
4-)Patellar Component ,SUT KODU:AP242O
*PatellaUhmwpe den yapilmisolmalidir.
*Bu urun seçeneğinde firma hem resurfacİngcementsiz,hem tek pegliinIay,hem 3 peglidomeseçenekli
olarak ameliyatta yanindabulundurmalidir.
5-)Co2 DrySystem
*Ürün tamamen Co2 yle kurulamaya uygun olmalıdır.
*Co2 ile kurulamanin hastaları enfeksiyona karşı koruduğu ,cementtutunumu daha iyi sağlayarak
gevşemeyi önlediği,emboli riskini dusurdugu klinik yayınlar la desteklenmelidir.
*Ürün için özel tasarlanmış tabancası,kalça,diz,travma,omuz için değişik boylarda uçları olmalıdır.
*Ürünle beraber CO2 tüpüde hastaneye ücretsiz konsinye bırakılmalı ve b tiği zaman değiştirilmelidir.
*Tüpün içerisinde ne kadar Co2 gazı kaldığını gösteren barometre olmalıd r.
Â
lröbzıûv* Wonu
0
ı
Eğllinn
ş
_
,
ÖTfQVıÜŞ-İrs? fonîslı/Ğ
Ülg. lesciı Mo: 38
Ortopedi
zı
ğlî/SQOSB
ı
.î`~l"~
:x ü EgmnxOn g-"gıosı0“9
UN
'
m
“ı
A27-955°'°
*ii f
\.,
ğ\âf\'\°m
)
1
Download

KDV hariç olarak, 23/03/2015 tarih saat 16:00 kadar 462 341 56 54