Teslim edilecek olan ilk raporun formatı aşağıdaki gibi olacaktır.
Son teslim tarihi 3 Nisan’dır. Geç teslimlerde her gün için %25 puan kaybı olacaktır.
Rapor basılı olarak elden teslim edilecektir.
KAPAK
Projenin adı, öğrenci bilgileri, üniversite, bölüm bilgileri, danışman bilgileri tarih vb.
1. Giriş
Proje ile ilgili temel bilgiler verilecek. Proje ne yapacak?
2. Sistemin altyapısı
Kullanılacak olan yazılım, donanım yöntem detayları verilecek
3. Gereksinimler
a. Dış Arayüz Gereksinimleri
b.
c.
d.
e.
i. Kullanıcı Arayüzleri
Kullanıcı ile sistem nasıl etkileşecek? (Ör: yazılı komutlarla, dokunmatik ekran, sesli
vb. ve detayları)
ii. Donanım Arayüzleri
(varsa) sistemin donanımı ile yazılımı arasındaki etkileşimler. Hangi yazılım birimi
hangi donanım birimini kullanıyor? (Ör: yazılımın x birimi akıllı telefonun pusulasını
kullanacak; mikrodenetleyici yazılım sensörden veri alacak vb. ve detayları)
iii. Yazılım Arayüzleri
Yazılım birimlerinin kendi aralarındaki arayüzleri. Hangi fonksiyon hangi fonksiyonu
çağırıyor? (varsa) interface ve abstract sınıf tanımları.
iv. Haberleşme Arayüzleri
Sistemin kullandığı haberleşme cihazları ile etkileşimi? IP tabanlı mı? Kızılötesi
mi?... ve protokol detayları
Fonksiyonel Gereksinimler
i. Fonksiyonel Gereksinimler 1
Sistemin, doğrudan son kullanıcıyı ilgilendiren hizmetleri. Sistemin ne yapacağının
detayları. (Giriş bölümünün detaylı açıklaması gibi)
.
.
.
ii. Fonksiyonel Gereksinimler n
Performans Gereksinimleri
Sistemin son kullanıcıya vereceği yanıt süreleri, açılış süresi, kullanılabilirlik oranı vb. (Ör: x
sorgusu en fazla y ms sürecek gibi)
Sistemin Özellikleri
Sistem güncellenebilir mi? Güvenli mi? Başka platformlarda çalışabilir mi?
Diğer Gereksinimler
Download

Teslim edilecek olan ilk raporun formatı aşağıdaki gibi olacaktır. Son