YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI
TIP FAKÜLTESİ
Birimi
Bölümü/Programı
ABD/Alanı
1
Tıp Fakültesi
Temel Bilimler
Anatomi
2
Tıp Fakültesi
Temel Bilimler
Anezteziyoloji ve
Reanimasyon
3
Tıp Fakültesi
Temel Bilimler
Anezteziyoloji ve
Reanimasyon
4
Tıp Fakültesi
Temel Bilimler
Tıbbi Genetik
5
Tıp Fakültesi
Temel Bilimler
Patoloji
Unvanı
Prof. Dr.
Adet
1
Prof. Dr.
1
Yrd. Doç.
1
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
1
1
Yrd. Doç.
6
Tıp Fakültesi
Dahili Bilimler
İç Hastalıkları
7
Tıp Fakültesi
Dahili Bilimler
İç Hastalıkları
Dahili Bilimler
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
8
Tıp Fakültesi
9
Tıp Fakültesi
Dahili Bilimler
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
1
0
Tıp Fakültesi
Dahili Bilimler
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
1
1
Tıp Fakültesi
Cerrahi Bilimler
Genel Cerrahi
1
2
Tıp Fakültesi
Cerrahi Bilimler
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
1
Yrd. Doç.
Doç. Dr.
1
1
Yrd. Doç.
1
Yrd. Doç.
1
Yrd. Doç.
1
Yrd. Doç.
1
Kriterler
Tıp Fakültesi Mezunu olmak. Ulusal ve
uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.
Anezteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olmak.
Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış
olmak.
Anezteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olmak.
Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış
olmak.
Tıbbi Genetik Uzmanı olmak. Ulusal ve
uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Mezunu olmak. Ulusal ve
uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.
Endokrin ve Metabolizma Uzmanı olmak.
Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış
olmak.
Dahiliye Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası
bilimsel yayınlar yapmış olmak.
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı olmak. Ulusal ve
uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.
Çocuk Endokrin ve Metabolizma Uzmanı
olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar
yapmış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak.
Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış
olmak.
Genel Cerrahi Uzmanı olmak. Ulusal ve
uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmak.
Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış
olmak.
1
Download

yüksek ihtisas üniversitesi akademik personel ilanı kriterleri için