TICI
SAĞLIK BAKANLIĞI_
KAMU
HASTANELER!
KURUMU
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
Sayı
Konu
:
23618724
:
Teklif
/
.rw
_
C*
19/03/2015
'l
Hastanemizi ihtiyacı olan aşağıda belirtilen hizmet 4734 Sayılı K.İ.K.' in 22/D Maddesi
gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi KDV hariç olarak, 23/03/2015
tarih
saat
16:00
0462
kadar
341
56
54
numaralı
faksa
veya
nur.
[email protected] e-posta adresine göndermeniz rica
/
_
Idari ve
Eki'
M
UTAN
Hizmet
Müd. Yrd.
Birim
.
Serum Askısı (Tautman
Sedyesıne Uyumlu)
Marka
Transfer
_
Kilit Diski (Erkek) (Tautman Marka Transfer
a
7
Sedyesine Uyumlu)
Kilit Diski (Diski) (Tautman Marka Transfer
Sedyesine Uyumlu)
Kilit Dili (Tautman Marka Transfer Sedyesine
Uyumlu)
Kilit Diski (Stoper) (Tautman Marka Transfer
Sedyesine Uyumlu)
Marka
Hinge
(Kolçak
Kiliti)
(Tautman
Transfer Sedyesine Uyumlu)
Flep
(Açma
Mandalı)
(Tautman Marka
Transfer Sedyesine Uyumlu)
Flep (Açma Yayı) (Tautman Marka Transfer
Sedyesine Uyumlu)
20
Adet
20
Adet
20
Adet
40
Adet
10
Adet
20
Adet
10
Adet
20
Adet
Toplam
1- Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup,
www.trabzgnkanuni.gov.tr[ihalgphb internet adresinden temin edilebilir.
2- Teklif Edilen Ürünün SUT ve UBB Kodlarını İlgili Sütunlara Yazılması
Zorunludur.
Tekliflerinizi en geç 23/03/2015 tarihi saat 16:00' kadar
0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı zarf içinde bildirmeniz rica olunur
TEKNİK ŞARTNAME
l.
Serum askısı paslanmaz çelik veya kromdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Serum askısı en az 2 adet serum kancasına sahip olmalıdır. Kancaların uçları
katlanır-açılır durumda imal edilmiş olmalıdır.
3. Tüm malzemeler hastanemizde kullanılan TAUTMAN marka transfer sedyesine
uyumlu olacaktır. Yüklenici firma bu uyumu sağlamakla yükümlüdür. Sedyelere
uyumsuz malzemeler yüklenici firma tarafından ek bir ücret talep etmeksizin
yenisi ile değiştirilecektir.
4. Tüm malzemelerin montajı hastanemiz teknik biriminin istediği miktar ve
zamanlarda yüklenici firma tarafından ek bir ücret talep etmeksizin yapılacaktır.
Her hangi bir arıza durumu için yedek olarak bırakılan Ve montajı yapılmayan
parçaların daha sonra ihtiyaç duyulması halinde yine yüklenici firma tarafından
montajları ek bir ücret talep etmeksizin yapılacaktır.
5. Tüm malzemelerin nakliyesi yüklenici firmaya aittir.
.
u
i.
`
“Tiîîi”
`i,gfr"_,;;
v
::~
,
.Âşğê
*s-“ihıârî
`I
y
l
gi!
_H
0x..
'
y
%8
.
Jlüh.
ait.
'
o
Download

KDV hariç olarak, 23/03/2015 - Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma