Laboratuvarda Ergonom� Öneml�d�r.
www.modk�m.com
www.modk�m.com
Laboratuvarda Ergonom� Öneml�d�r.
www.modk�m.com
MİSYONUMUZ
VİZYONUMUZ
ÇALIŞMA
ALANLARIMIZ
• Laboratuvar Tezgahları
• Çeker Ocaklar
• Kimyasal Malzeme Saklama Dolapları
• Terazi Masası
• Laboratuvar Arabası
• Laboratuvar Cihazları
• Kimyasal ve Sarf Malzeme
Müşterilerimize gelişen
satış anlayışımızla, hızlı ve ekonomik
hizmet vermek. Müşterimizle iyi iletişim kurarak
doğru bilgi vermek.
Müşterilerimizde ürün ve hizmet
beklentilerini standartların
üstünde karşılayarak müşteri
memnuniyetini sağlamak.
Kaliteli ürünleriyle, dünya çapında
lider teknolojik gelişmelere açık
firmaları temsil etmek.
OUR VISION
To represent worldwide
leader firms being receptive
on technological improvements,
with qualified goods.
WORK AREAS
• Laboratory Benches
• Fume Hoods
• Storage Closets for Chemical Material
• Balance Table
• Laboratory Car
• Laboratory Equipment
• Chemicals and Supplies
01
OUR MISSION
To serve our customers quickly
and economically,
with our developing sale mentality
To communicate well in order to give
true information.
To provide custom satisfaction
by compensating
goods and service expectations
over standards.
www.modk�m.com
LABORATUVAR BANKOLARI / LABORATORY BENCHES
Laboratuvar ortamında
hijyen ve temizlik önemlidir.
Bunun yanı sıra; çalışmaya
uygun ortamın yaratılması
ve yaratılan ergonomi çalışma ve
araştırmacı için
vazgeçilmez bir unsurdur.
Hygiene and cleanness are
important in laboratories.
Furthermore; providing suitable media
and provided ergonomics
are indispensable
components for laboratory
works and researchs.
02
www.modk�m.com
LABORATUVAR BANKOLARI / LABORATORY BENCHES
Laboratuvar ortamının
beklentiyi karşılaması ve en
verimli şekilde kullanıma
sunulması için şirketimiz;
laboratuar dizaynı ile
başlayan süreçte kadrosu ile
anahtar teslimi
projeler hazırlamaktadır.
Our firm prepares projects
by our staff during the process
started by laboratory design
in order to meet the
expectations by laboratory
media and in order to
serve laboratory media
for the most productive form.
03
www.modk�m.com
LABORATUVAR BANKOLARI / LABORATORY BENCHES
Laboratuvar banko ve
dolap sistemleri modüler olup,
gerektiği takdirde hareket
ettirip istenilen temizleme
ve tamir işlemleri
kolaylıkla yapılabilmektedir.
Laboratory bench and closet
systems are modular;
these goods can be moved
if it is needed, the cleaning and
repair processes can be
performed easily.
04
www.modk�m.com
LABORATUVAR BANKOLARI / LABORATORY BENCHES
Hazırlanan proje doğrultusunda
kullanıcıya görsel olarak
kurulacak laboratuvarın çizimleri
sunulmakta ve istek
doğrultusunda gerekli değişiklikler
yapılabilmektedir.
Projelendirme ve planlama
aşamasında gösterilen önem
kurulum aşamasında devam etmekte
ve kullanıcıya en
uygun ve verimli hizmet
sunulmaktadır.
Required laboratory drawings can be
represented visually by
prepared projects and some desired
changes can be made.
The importance given by our firm
during preparing and planning projects,
are also given during montage of
laboratory systems and the most
suitable and protective service are
represented to the customer.
05
www.modk�m.com
LABORATUVAR BANKOLARI / LABORATORY BENCHES
Kullanım şartları doğrultusunda asit ve
aşınmaya karşıdirençli malzemelerle
en uygun üst tabla seçimiyapılmaktadır.
Banko taşıyıcı sisteminde
çelik konstüriksüyon kullanılmaktadır.
Banko alt dolapları hareketli olup,
gerektiğinde açılan kilitler sayesinde
temizlik ve tamir işlemleri kolayca
yapılmaktadır. Üst dolap ve
raflar istenilen ölçü ve biçimlerde
üretilmektedir.
Through the usage conditions,
the most suitable worktop
is selected with materials resistance
against acid and abrasion.
Steel construction is used on the
carrier system. Under bench closets
are mobile; the cleaning and repair
processes can be easily by opening
the locks if it is needed. Closets above
the benches and shelves are produced
with desired dimensions and forms.
06
www.modk�m.com
LABORATUVAR BANKO VE ÜST DOLAPLARI / LABORATORY BENCH AND TOP CLOSETS
Araştırmacının kullanması gereken ekipmana
en kısa ve en kolay şekilde ulaşmasını
hedefleyen dolap dizaynlarımız
müşterilerimizin isteklerine göre istenilen
boyutlarda üretilebilmektedir.
Our closet designs aiming customers
to reach required equipment most
shortly and most easily, are produced
with desired dimensions according
to our customers’ desires.
07
www.modk�m.com
LABORATUVAR BANKOLARI / LABORATORY BENCHES
08
www.modk�m.com
LABORATUVAR BANKOLARI / LABORATORY BENCHES
09
www.modk�m.com
LABORATUVAR BANKOLARI / LABORATORY BENCHES
10
www.modk�m.com
LABORATUVAR BANKOLARI / LABORATORY BENCHES
11
www.modk�m.com
ÇEKER OCAKLAR / FUME HOODS
Laboratuvar
çalışmaları sonucu
oluşabilecek
zehirli gazların
ortam dışarısına
çıkarılması
gerekmektedir.
Exhausting of
poisonous gases
produced
by laboratory
studies from
laboratory media
is required.
12
www.modk�m.com
ÇEKER OCAKLAR / FUME HOODS
Bu tür gazlar
kullanıcı açısından
ciddi tehlikeler
oluşturmaktadır.
Çeker ocaklar;
bu tür gazların
dışarı atılmasında
yardımcı
olmaktadır.
These types of
gases bring
serious danger
for researchers.
Fume hoods help
to exhaust these
types of gases outside.
13
www.modk�m.com
KİMYASAL MALZEME SAKLAMA DOLABI / CHEMICAL MATERIAL STORAGE CLOSET
Laboratuvar ortamında kullanılan
kimyasal madde ve
malzemelerin saklanmasında,
en uygun ortamın
sağlanmasında ideal bir ekipmandır.
Chemical Material Storage closet is
ideal equipment providing the most
suitable media in order to store
chemical materials used in laboratories.
14
www.modk�m.com
LABORATUVAR ARABASI / TERAZİ MASASI / LABORATORY CAR / BALANCE TABLE
Laboratuvarda kullanılan
sarf malzemelerinin
istenilen yere rahatlıkla
taşınmasını sağlar.
Laboratory car provides
to move consuming
materials used
in laboratories, easily.
Laboratuvar ortamında oluşabilecek
titreşimleri minimize ederek
hedeflenen hassas tartım için
en uygun ortamın sağlanmasında
ideal bir ekipmandır.
Balance table is ideal equipment
providing the most
suitable media for aimed sensitive
balancing by minimizing vibrations
occurred in laboratories.
15
www.modk�m.com
LABORATUVAR SU MUSLUKLARI / LABORATORY WATER FITTINGS
16
www.modk�m.com
LABORATUVAR GAZ MUSLUKLARI / LABORATORY GAS FITTINGS
17
www.modk�m.com
LABORATUVAR SU ve GAZ MUSLUKLARI / LABORATORY WATER AND GAS FITTINGS
18
www.modk�m.com
LABORATUVAR EVYELERİ / LABORATORY SINKS
19
www.modk�m.com
LABORATUVAR ACİL GÖZ ve BOY DUŞLARI / LABORATORY EMERGENCY EYE AND BODY SHOWERS
20
www.modk�m.com
SATIŞINI YAPMIŞ OLDUĞUMUZ PLASTİK, CAM VE DİĞER SARF MALZEMELER
PLASTIC, GLASS AND OTHER CONSUMING MATERIALS SOLD BY OUR FILM
SATIŞINI YAPMIŞ OLDUĞUMUZ CİHAZLAR
MACHINES SOLD BY OUR FIRM
Modkim Modüler Laboratuvar Sistemleri Malzeme ve Ekipmanları
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Mansuroğlu Mah 273 Sokak No:2 D.1 Özgün Sitesi A Blok Bayraklı / İZMİR
Tel: +90 232 348 14 90 • Fax: +90 232 348 15 90 • [email protected]
www.modk�m.com
Download

Laboratuvarda Ergonom Önemldr.