Ulusal Su ve Sağlık Kongresi 2015
Ulusal Fotoğraf Yarışması
Konu: “Suya Dair Her şey”dir.
AMACI: Bu yarışma Antalya'da 26-30 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan
Uluslararası Katılımlı “Ulusal Su ve Sağlık Kongresi” kapsamında düzenlenmektedir.
Yarışmacılardan “kongre konu başlıkları ile uyumlu” ve “su ve sağlık ilişkisini” ortaya koyacak
çalışmalar beklenmektedir.
Kongrenin resmi web sitesi www.suvesaglik.org adresindeki Kongre Konu Başlıkları ekte
sunulmuştur.
Yarışma Katılım Şartları:
a.
Yarışma, Seçici kurul üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında
tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
b.
Katılım ücretsizdir.
c.
Yarışma, dijital (sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.
d.
Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte, 8-12
sıkıştırma kalitesinde ve kısa kenarı en az 2048 piksel olmalıdır.
e.
Bir kişi yarışmaya en fazla 4 (dört) fotoğraf gönderebilir.
f.
Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve
sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri
yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş
zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya
çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
g.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
h.
Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış
kural ihlali sayılır.
i.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişiklikler kural ihlali sayılır.
j.
Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade
etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise
talep hakkı doğurmaz.
k.
Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri
gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan
katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara
katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.
1/8
l.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.
m. Bu yarışmanın sahibi, yükümlüsü ve yürütücüsü “Ulusal Su ve Sağlık Kongresi
Düzenleme Kurulu” olup, bu kurul adına “Kongre Bilimsel Sekreterliği” tam yetkilidir.
Telif (Kullanım) Hakları:

Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu, kendileri tarafından
tasarlanıp çekildiğini taahhüt etmiş sayılacaklardır. Aksine davranıştan doğabilecek tüm
hukuki ve cezai sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Başka bir ifade ile Düzenleyici
Kurum yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul
etmemektedir.
●
Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğrafların kullanım hakları eser sahibine
ve Su ve Sağlık Kongresi Sekreteryası’na ait olacaktır. Su ve Sağlık Kongresi
Sekreteryası, bu eserleri kendi yayını olan katalog, broşür, föy, insert, afiş, poster, kitap,
dergi gibi basılı işlerle beraber web ve benzeri sanal ortamlarda tanıtım amaçlı olarak,
eser sahibinin ismiyle birlikte kullanabilecektir. Eser sahipleri kullanılan bu eserlere ilişkin
her ne nam altında olursa olsun hiçbir ücret talebinde bulunmayacaklarını beyan ve
kabul etmişlerdir.
●
Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere
ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser
gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb
konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek
ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler.
Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Su ve Sağlık Kongresi Sekreteryası sorumlu
olmayacaktır.

Su ve Sağlık Kongresi Sekreteryası, gerekli durumlarda fotoğrafın asıl dosyasını
katılımcıdan isteyebilir.

Ödül ve sergileme alanların fotoğrafları
sergi bölümünde sergilenecektir.
●
Yarışma sonucu ile ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğraflar Su ve Sağlık Kongresi
Sekretaryası’nın http://www.suvesaglik.org/ ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ile
http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinde yayınlanarak duyurulacaktır. Ayrıca ödül alan
fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.

Şartnamede belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları
Yönergesi ve Düzenleyici Kurum kararı geçerlidir.

Üyelik işlemini yapan katılımcılar bu şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş
sayılacaktır.
http://www.suvesaglik.org/ adresinde, online
Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Yüklenmesi




Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden
yüklenecektir.
Yarışma, online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemi ile yapılacağından, alternatif hiçbir
gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Daha
önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
2/8

Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 7-12 sıkıştırma kalitesinde
kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.

Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş,
Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )
kullanılabilir.
E ) Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Dijital > D) dışındaki
tüm harfler küçük olmalıdır.

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır.
(Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya oerily veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (D > Dijital).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin, “TRomeryD1_kirlenmislik.jpg” veya “TRomeryD2_suyun_karasi.jpg”
gibi…

İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde [email protected] veya
[email protected] adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem
kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres fotoğraf yüklemesi için
kullanılmaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.

Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Su ve Sağlık Kongresi
Sekretaryası sorumlu olmayacaktır.
Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlama Tarihi
: 20 Mart 2015
•
Son Katılım Tarihi
: 30 Eylül 2015 saat 23.00 (TSI)
•
Seçici Kurul Toplantısı
: 10 Ekim 2015
•
Sonuç Bildirimi
: 15 Ekim 2015
Ödüller:
Birinci
: Ulaşım, Kongre katılımı, konaklama, belge, plaket
İkinci
: Ulaşım, Kongre katılımı, konaklama, belge, plaket
Üçüncü
: Ulaşım, Kongre katılımı, konaklama, belge, plaket
Mansiyon (3 adet)
: Belge ve plaket (kişi kongreye katılmazsa posta ile
gönderilecektir)
Sergileme (En fazla 30 eser için)
: ---
3/8
Seçici Kurul (alfabetik isim sırasına göre):
1) Prof. Dr. Çağatay GÜLER
2) Prof. Dr. Ferruh Niyazi AYOĞLU
3) Dr. Levent YÜCETİN
Yedek Üye: Prof. Dr. Hidayet ERDÖL
TFSF Temsilcisi: İmren DOĞAN
İletişim:
Ö. Melih YANIK
AYDER ORGANİZASYON
Menekşe – 1 Sok. No: 8B – 18 KIZILAY / ANKARA
Telefon
: +90 312 425 00 36 / 207
GSM
: +90 541 576 91 20
E-posta
:
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2015/042 numara ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.
(2015/042)
4/8
Uluslararası Katılımlı Ulusal Su ve Sağlık Kongresi
www.suvesaglik.org
26-30 Ekim 2015 ANTALYA
Kongre Konu Başlıkları
AFETLERDE SUYUN YÖNETİMİ

Akut dönem su sağlama

Su taşıma (tanker, kırba vb.)

Rehabilitasyon dönemi
AMBALAJLI SULAR

Doğal kaynak suları

Doğal mineralli sular

Ambalajlı su kaynaklarının tahsisi ve yönetimi

Ambalajlı sularda izin işlemleri denetim ve yaptırımlar

Ambalajlı sularda kullanılan kaplar

Ambalajlı su satış yerleri

Ambalajlı sularda HACPP Yönetim Sistemi
İÇME - KULLANMA SULARI

İçme suyu temin edilen yeraltı ve yüzey su kalitesinin belirlenmesi ve su kaynaklarının
yönetimi

İçme suyu kaynaklarının korunması

İçme-kullanma suyu temininde proje ve etüd çalışmaları

İçme-kullanma suyu yapıları (kaynak, depo, isale ve şebeke sistemi)

İçme-kullanma sularında mikrobiyal kirlilik

İçme-kullanma suyunda dezenfeksiyon ve önemi

İçme-kullanma suyunda kullanılan dezenfektanlar

Dezenfeksiyon (klorlama) cihazları ve sistemleri

Arıtma sistemlerinde trihalometan ölçümleri

İçme sularında ortaya çıkan siyanotoksinler

İçme-kullanma suyu kalitesinin izlenmesi ve Sağlık Bakanlığı'nın rolü

İçme-kullanma suyu temininde yerel yönetimlerin rolü

İçme-kullanma suyu arıtımı ve kullanılan yöntemler

İçme suyu arıtma tesislerinin tasarım ve işletme esasları
5/8

Hidrojeolojik çalışmalar ışığında su kaynaklarının yönetimi

İçme suyu kaynakları ve içme suyu arıtma tesislerinde işletme problemleri

İçme-kullanma suyu çalışmalarında yerel yönetimlerin finansman sorunları ve çözüm
önerileri

Bina içi su yapıları

İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi

İçme-kullanma suyunda arsenik, alüminyum, nitrat kirliliği ve yönetimi

Çapraz bağlantı ve geri emilim

Hastane inşaat ve tamiratlarında içme suyu kirliliği

İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerine etkisi

İklim değişikliğinin içme suyu kaynakları üzerine etkisi
KAPLICALAR

Termal su kaynakları, arama ve işletme ruhsatı ve yönetimi

Termal sularda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın görev ve sorumlulukları

Termal suların sağlık amaçlı kullanımı

Kaplıca ve talassoterapi tesisleri ve izinlendirilmesi

Kaplıcalarda hijyen
LABORATUVARLAR

Kamu laboratuvarları

Özel laboratuvarlar / yetkilendirme

Belediye laboratuvarları

Akreditasyon
SU KİRLİLİĞİ

Yeraltı suyu kirlenmesi

Denizlerde petrol kirliği

Polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) kirliliği

Nitrat kirliliği

Pestisid kiriliği

Ağır metal kirliliği

Arsenik uygunsuzluğu

Sularda radyoaktif kirlenme

Farmasötik bileşiklerin sucul ortamda bulunuşu
6/8
SU MEVZUATI

Ülkemiz su mevzuatı

Avrupa Birliği su mevzuatı

Ülkemizin su kirliliği konusunda taraf olduğu anlaşmalar
SU ŞEBEKE SİSTEMLERİ

Su depolarının yapımı

Su depolarının temizliği

İsale hatları

Bina içi su yapıları

Bina tipleri ve ilişkili su sistemleri, yararları ve bağlantılı riskler

Binalarda su sistemleri ile ilgili ulusal ve uluslararası politikalar
SU ÜRÜNLERİ

Su ürünlerinde ağır metallerin taşınımı

Balık çiftlikleri – Su etkileşimi
SUYUN GELECEĞİ

Günümüzde ülkemizdeki su sorunları

Önümüzdeki 10 yılda ülkemizde olası su sorunları

Önümüzdeki 50 yılda ülkemizde olası su sorunları
TARIMSAL UYGULAMALAR VE SU KAYNAKLARI

Tarımsal ve hayvansal su gereksiniminin belirlenmesi

Tarımsal ve hayvansal uygulamalarda su temini

Tarımsal ve hayvansal uygulamalarda atık su bertarafı

Tarımsal kirleticilerin içme-kullanma suyu kaynakları üzerine etkisi
YÜZME HAVUZLARI
7/8

Yüzme havuz suyu kalitesinin belirlenmesi ve izlenmesi

Yüzme havuzlarında hijyen

Yüzme havuz suyunun şartlandırılması ve havuz suyu operatörlerinin eğitimi
YÜZME SULARI

Yüzme suyu kalitesinin izlenmesi, yüzme alanlarının belirlenmesi ve Sağlık
Bakanlığı'nın rolü

Yüzme suyu profillerinin belirlenmesi

İklim değişikliğinin yüzme sularına etkisi
DİĞER KONULAR

Havza yönetimi

Deniz ve içsu kaynaklarının yönetimi

Aşırı su kıtlığına karşı teknolojik ve sosyal adaptasyon

Su kaynaklı salgınlar

Su ve canlılar

Su çevrimi

Sucul yaşam-insan toplulukları ilişkisi

Suyla ilgili araştırma gereksinimleri ve yöntemleri

Kentlerde su: Süs havuzları ve süs bahçeciliği

Spor ve rekreasyon ortamı olarak su

Spor ve rekreasyonda kullanılan su

Su savurganlığının önlenmesi
8/8
Download

Şartname için tıklayınız. - Ulusal Su ve Sağlık Kongresi 2015