FAALİYET BÜLTENİ
GUYADER - GELİR UZMANLARI VE YARDIMCILARI DERNEĞİ
SENİNLE DAHA GÜÇLÜYÜZ
SENSİZ BİR EKSİĞİZ !
Bülent KOÇAŞ Gelir Uzmanı
Değerli Gelir Uzman ve Gelir
Uzman Yardımcısı Arkadaşlarım,
GUYADER yönetimi olarak,
mesleğimizin onurlu mücadelesi
adına en öncelikli sorunlarımızı
ön plana çıkararak, kayıtlı sınırlı
üyelerimizin maddi ve manevi
desteği ile son bir yılda;
1) Mesleğimizin tanıtıldığı
taleplerimizi belirten broşürün
hazırlanması,
5) Maliye Bakan Yardımcımız
sayın Abdullah Erdem
CANTİMUR'u sorun ve
taleplerimize destek olmak
amacıyla ziyaretimiz,
6) Maliye Eski Müsteşarı Sayın
Nacı AĞBAL'ı ziyaretimiz.
7) TBMM'de Plan Bütçe
Komisyon üyelerini ziyaretimiz
ve taleplerimize ilişin
oluşturduğumuz brifing
dosyalarının bizzat sunumu,
Derneğimizin Uğraşı İle OSTİM Vergi
Dairesinde Gelir İdaresi Başkanımız Ve
Başkan Yardımcıları Daire Başkanları,
Grup Başkanları, Ankara Vergi Dairesi
Başkanı Ve Grup Müdürü Vergi Dairesi
Müdürlerimiz Ve Müdür Yardımcılarımızla
Ve Meslektaşlarımızla Beraber İstişare
Toplantısı Yapıldı.
2) Suat Hacıoğlu Arkadaşımızın
8) CHP Başkanvekili Sayın Akif
hazırladığı Gelir Uzmanlığı
HAMZAÇEBİ'yi ve MHP
Mesleğinin Dünü ve Bugünü
Başkanvekili Oktay VURAL'ı
İsimli kitabın bastırılması
ziyaretimiz
3)Yeni Gelir Uzman Yardımcısı
9) CHP Milletvekili Sayın İzet
arkadaşlarımız adına hayırlı
ÇETİN'i ve MHP milletvekili Sayın
olsun kartlarının hazırlanması
Erkan AKÇAY’ı taleplerimize
4) Gelir İdaresi Başkanımız
dönük ziyaretlerimiz ve
Adnan Ertürk'ü sorun ve
girişimlerimiz sonucu iki
taleplerimizi iletmek adına iki
milletvekili tarafından verilen
kez ziyaretimiz
kanun teklifimiz.
18 Mart 2015 [Baskı 1, Cilt 1]
Sizi Gönüllü
Temsilcimiz
Olmaya Davet
Ediyoruz !
Bütün bu
çalışmalarda
yanımızda olan başta
derneğimiz üyesi
arkadaşlarımıza ve
bizlere gönülden
destekleyen üye
olmayan arkadaşlara
bir kez daha teşekkür
ediyoruz. Buradan
ilerleyen süreçte
yapacağımız
çalışmalarda ve
etkinliklerde bizlere
derneğimize üye
olarak destek olmaya
çağırıyoruz.
Kısıtlı maddi imkanlar ile
büyük işler yapmaya
çalışıyoruz. Ülkemizin dört
bir yanından derneğimiz
GUYADER'e üye olmaya
davet ediyoruz.
Son süreçte, Trabzon,
İzmir, Bartın Adana
illerimizinden yeni
arkadaşlarımız
aramıza katıldı.
Üye sayımızın
artırılması üye olup
üye aidatı kesilmeyen
üyelerimizin yeniden
otomatik ödeme
talimatı vermesine
dönük duyarlılık
göstermelerini
istiyoruz.
GUYADER - Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği
SENİNLE DAHA GÜÇLÜYÜZ SENSİZ BİR EKSİĞİZ !
Bülent KOÇAŞ Gelir Uzmanı
10) Akparti komisyon
olsun ziyaretleri
22) İnternet sitemizde
başkanlarından ve
17) 666 Sayılı KHK ile ilgili olarak
üyelerimize ait makalelerin
milletvekillerinden randevu
hukuksal mücadele için yapılan
yayımlanması
talepleri ile bazı milletvekilleri ile
girişimler,
taleplerimize ilişkin
18) Gelir Uzmanlarına Haksızlıkla
görüşmelerimiz,
ilgili olarak Akşam Gazetesi
faaliyeti kısıtlı imkanlar ile
11) AKİM (Akparti İletişim
Ankara Baskısına tam sayfa ilan
yapmanın gururunu taşıyoruz.
Merkezi) ne taleplerimizin
verilmesi
iletilmesi,
19) Kanal 5, TV 5 ve Kontv isimli
12) Sayın Cumhurbaşkanı
televizyonlarda mesleğimizin
Recep Tayyip ERDOĞAN'dan
sorunları ve taleplerimize ilişkin
randevu talebimiz ile birifing ve
programlara katılmak
taleplerimizi içeren dosyanın
20) İzmir İlinden Değerli
bizzat ulaştırılması,
Arkadaşlarımızın daveti üzerine
14) 666 Sayılı KHK ile yapılan
kahvaltılı üye çalışmasının
haksızlığa ilişki internet üzerinden
yapılması
imza kampanyası
21) 27 Şubat 2015 tarihinde Gelir
15) Üst görevlere atanan Gelir
İdaresi Başkanlığı önünde
kılmak adına internet sitemizde
Uzmanlarımızın Ziyareti
Haksızlığa ve adaletsizliğe hayır
yer alan üye formumuzun
16) Sendika genel merkezlerine
kokartı takılarak basın
Derneğimiz Genel Merkezine
seçilen gelir uzmanlarına hayırlı
açıklaması yapılması
ulaştırmanızı istiyoruz.
Yapılması gibi bir çok
Her gittiğimiz görüşmelerde
etkinliğimiz üye sayımız ile
ölçülmektedir.
GUYADER bütün gelir uzman
ve yardımcılarını kapsayan her
türlü siyasetten bağımsız bir
dernektir.
Mücadelemizi daha güçlü
Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği
GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA
E-Mail : [email protected]
Download

Faaliyet Bülteni - Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği