2014-2015 Eg,Cm.C ~rp.tir1" '{,L,
1----·
i Dm ~,iııde Ger<;ekleştirilen
:'. 1"ısa
Sa"ıs'
.. - t'
___ItkiniiK
,
' (Ortaogre
_.~'-..-'---_----~
I'CB)uıe~inde Gerçekleştiiilen
,
,m)
San"I,.
Etki?lik Sayısı ;Ortilöğretim)
i
:
i d:
"----_._-~
.---1
...._ _ . , __. ___ ~.~'- _ _----1
!
._---_._,~---
. jifll::I
if ıc:e ediıen alarltı'u dışında düz"'nl'"
;', - .
_ _nen­ e~kınlıkıP.'f
c\,r-ı ~\irı o,JazdOlahd:r­
"eıu.kl"5ti:ilnemış ancak planlar.,n' 15 ve. yı!ırf:n;;;tnde
,.,
ger'ekl
'.il ı
t,
'.1
ar cL.:;: oi.nil Eciil"'c",LL."..
l,;-
.' -
~,,~L
'Y
'. eşi-ı(!lecekolan
"
.... N\C.
ı.: 1,.\ \ MG::'k\;, -e..t \~\
\'v\
ID o' f\I'..O-- \ \
'.>u.tı-G ,,, P'! \.,J."" \\i\J\..c.-S \ \\.M. ';',,,,,-<:,v'>"L~
,}
\
j
• <;;...0 (\i\.
00\
\C:. ) ,
"J\.{ rı t ı. -
O:J 2.<.71.5
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı