UYGULAMA 2
Aşağıda, boyutları ile verilmiş makine parçasının 3D modelini çiziniz. «Kama yuvası» unsurlarını ekteki
tabloda verilen standart ölçülerden yararlanarak oluşturunuz.
Ø42
Ø22
Kama kanalı
(boydan boya)
20x4
Ø50
Kama yuvası
Ø80
Ø40
TS 147
Adı Soyadı:
No:
TR2-KV-02
Download

UYG_02