KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
gün ve
/ /
başlıklı bu çalışma, Enstitü Yönetim Kurulunun
kararıyla oluşturulan jüri tarafından yapılan sınavda
DOKTORA TEZİ
olarak kabul edilmiştir.
sayılı
Jüri Üyeleri
Başkan :
…...……………………………....
Üye
:
…...…………………………....…
Üye
:
……...……………………....……
Üye
:
……...……………………....……
Üye
:
……...……………………....……
Prof. Dr. Sadettin KORKMAZ
Enstitü Müdürü
Download

indir - Karadeniz Teknik Üniversitesi