KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZ SAVUNMA SINAVI DUYURU FORMU
Form O2
I- ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
Adı ve Soyadı
Numarası
:
:
Anabilim Dalı
: Anabilim Dalı Seçiniz
E-Posta
:
Programı :
Yüksek Lisans
Doktora
Bütünleşik Doktora
II- SINAV BİLGİLERİ
Tezin Başlığı
:
Savunma Tarihi
:
/
:
:
Sınav Yeri
:
Savunma Saati
/
/
...............................................
Öğrenci
/
...............................................
Anabilim Dalı Başkanı
Not: Tez savunma sınav duyurusu, anabilim dalı başkanlığ ınca ilgili bö lü mü n duyuru panosunda ve/veya internet
sitesinde ilan edilir
Download

Bu form 2 kopya doldurulacaktır