TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SİVAS ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
EK:2 Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu
Katılımcı duyurusunda aşağıda yer alan bilgiler Kurum sistemine kaydedilerek ilânı sağlanır. Genel
şartlar zorunlu alanlar olarak sistemde yer alacak olup, özel şartlar ise İl Müdürlüğü tarafından
belirlenebilir.
Yüklenici Kurum Adı
KOYULHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TYP Uygulama Alanı
Koyulhisar, Suşehri, Akıncılar, Gölova İlçe Sınırları
TYP Katılımcı Sayısı
500
TYP Başlangıç Tarihi
01.04.2015
TYP Bitiş Tarihi
30.05.2015
TYP Süresi
60 Gün
Son Başvuru Tarihi
21.03.2015 – 23:59
Seçim Yöntemi
Liste Yöntemi
Koyulhisar – Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü Binası
Suşehri – Suşehri Orman İşletme Şefliği Binası
Akıncılar – Akıncılar Kaymakamlığı Toplantı Salonu
Gölova - Gölova Kaymakamlığı Toplantı Salonu
Seçim Yeri
Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati
23.03.2015 – 10:30
Seçim Bitiş Tarihi ve Saati
23.03.2015 – 23:59
(Değişik: 15/04/2014 tarihli ve 14003 sayılı Genel Müdür Onayı)36
Katılımcılar, Koyulhisar, Suşehri, Akıncılar ve Gölova ilçelerinde yukarıda belirtilen
yerlerde Liste Yöntemi ile seçilecektir.
Genel Şartlar
TYP’ye başvuracak katılımcıların, Kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz
durumunda olmaları; en az 18 yaşını tamamlamış olmaları; herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci
olmamaları (açıköğretim öğrencileri hariç); emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamaları; Kamudan
herhangi bir ad altında maaş vb. gelirlerinin olmaması gerekmektedir.
Özel Şartlar
1- 19‐65 yaş arası işsizler başvurabilecektir.
2- İŞKUR sistemi üzerinden açılan 208825 nolu programa 21.03.2015 saat 23:59’a kadar
başvuru yapmayanlar seçmeye alınmayacaktır.
3- Sağlık durumu işin niteliklerine uygun olmak
TYP devam ederken katılım şartlarını taşımadığı belirlenen kişilerin TYP ile ilişiği kesilir ve bu kişiler
son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar.
NOT: Bu TYP’ye katılımcı seçiminde aşağıdaki gruplara öncelik verilecektir.
Genel Şartlar” kısmında yer alan “TYP’den yararlanılmaya başlandığında Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden
yapılacak sorgulamada herhangi bir sosyal yardım almamaları” ibaresi kaldırılmıştır. “Özel Şartlar” kısmına ise TYP’ye
katılımcı seçiminde öncelik verilecek gruplar eklenmiştir.
36“
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SİVAS ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
a) Kadınlar,
b) 35 yaş üstü bireyler,
c) Engelliler,
d) Eski hükümlüler,
e) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar
Genel Şartlar” kısmında yer alan “TYP’den yararlanılmaya başlandığında Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden
yapılacak sorgulamada herhangi bir sosyal yardım almamaları” ibaresi kaldırılmıştır. “Özel Şartlar” kısmına ise TYP’ye
katılımcı seçiminde öncelik verilecek gruplar eklenmiştir.
36“
Download

İndir - İşkur