Asgari ücretli bir işçi ve emekli bir işçi ile emekli bir memur ve emekli bir
öğretmenin 2014 yılı Şubat Ayı ile 2015 yılı Şubat Ayı net maaş tablosu
Asgari
ücretli
Emekli
İşçi
Emekli
Memur
Emekli
Öğretmen
2014 yılı
2015 yılı
Şubat Ayı
Şubat Ayı
net maaş tutarı net maaş tutarı
( TL)
( TL)
846
949,07
Maaş Artış
Oranı
(%)
12,18
990.82
1071.70
8.16
1311.56
1350.92
3
1748
1801.59
3.07
Download

Asgari ücretli bir işçi ve emekli bir işçi ile emekli bir memur ve emekli