TIP2010 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İMMÜNOLOJİ
DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERE
DUYURU
TIP2010 Klinik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji dersinin 10 Mart 2015 ve 18 Mayıs 2015 tarihleri
arasındaki dersleri aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiştir.
İlgili Öğrencilere önemle duyurulur.
Doç. Dr. Celaleddin DEMİRCAN
Dekan a.
Dekan Yardımcısı
KURAMSAL DERSLER
TARİH
20.03.2015
27.03.2015
03.04.2015
10.04.2015
17.04.2015
08.05.2015
15.05.2015
SAAT
KOD
ANABİLİM DALI
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
10.35-11.20
TIP2010
Mik.İmm.
T hücre reseptörleri ve aksesuvar molekülleri
Dr. B. Oral
11.30-12.15
TIP2010
Mik.İmm.
Lenfosit gelişimi ve antijen reseptör genlerinin rearanjmanı
Dr.B. Oral
10.35-11.20
TIP2010
Mik.İmm.
MHC ve antijen sunumu
Dr. G.Göral
11.30-12.15
TIP2010
Mik.İmm.
13.30-14.15
TIP2010
Mik.İmm.
B lenfosit aktivasyonu ve antikor üretimi
Dr.F. Budak
14.25-15.10
TIP2010
Mik. İmm.
Antikorlar
Dr. F. Budak
10.35-11.20
TIP2010
Mik. İmm.
T lenfosit aktivasyonu
Dr. B. Oral
11.30-12.15
TIP2010
Mik. İmm.
Hücresel immünitenin efektör mekanizmaları
Dr.F. Budak
10.35-11.20
TIP2010
Mik.İmm.
Humoral immünitenin efektör mekanizmaları
Dr.F. Budak
11.30-12.15
TIP2010
Mik.İmm.
10.35-11.20
TIP2010
Mik.İmm.
Transplantasyon immünolojisi
Dr.B. Oral
11.30-12.15
TIP2010
Mik.İmm.
Tümör immünolojisi
Dr.B. Oral
13.30-14.15
TIP2010
Mik.İmm.
Mikroorganizmalara karşı immün yanıt
Dr. B. Oral
10.35-11.20
TIP2010
Mik.İmm.
Aşırı duyarlık reaksiyonları
Dr.G. Göral
11.30-12.15
TIP2010
Mik.İmm.
10.35-11.20
TIP2010
Mik.İmm.
İmmünolojik tolerans ve otoimmünite
Dr.F. Budak
11.30-12.15
TIP2010
Mik.İmm.
Download

TIP2010 Klinik Mikrobiyoloji ve İmminoloji Dersinin Alan Öğrencilere