TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARS ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
EK-2 Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu
Katılımcı duyurusunda aşağıda yer alan bilgiler Kurum sistemine kaydedilerek ilânı sağlanır. Genel
şartlar zorunlu alanlar olarak sistemde yer alacak olup, özel şartlar ise İl Müdürlüğü tarafından
belirlenebilir.
Yüklenici Kurum Adı
Kars Orman İşletme Müdürlüğü
TYP Uygulama Alanı
Ağaçlandırma, Erozyon Engelleme Çalışmaları
Portal No
208776
TYP Katılımcı Sayısı
350
TYP Başlangıç Tarihi
01/04/2015
TYP Bitiş Tarihi
31/05/2015
TYP Süresi
2 ay
İlk Başvuru Tarihi
12/03/2015
Son Başvuru Tarihi
21/03/2015 Cumartesi Günü (Saat: 23:59)
Seçim Yöntemi
Liste Yöntemi
Seçim Yeri
Kars Orman İşletme Müdürlüğü Ek Hizmet Binası
Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati
23/03/2015 Saat 09:00
Seçim Bitiş Tarihi ve Saati
23/03/2015 Saat 16:00
Kars Merkez ve Köyleri, Arpaçay ve Köyleri, Digor ve Köyleri, Dağpınar Beldesi, Akyaka ve Köyleri,
Susuz ve Köyleri, Selim ve Köyleri, Kağızman ve Köyleri
Yapılacak İşle ilgili Ayrıntılı bilgi Kars Orman İşletme Müdürlüğünden alınabilir.
Genel Şartlar
TYP’ye başvuracak katılımcıların, Kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz
durumunda olmaları; en az 18 yaşını tamamlamış olmaları; herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci
olmamaları (açıköğretim öğrencileri hariç); emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamaları; Kamudan
herhangi bir ad altında maaş vb. gelirlerinin olmaması gerekmektedir.
Özel Şartlar
İhtiyaç duyulması hâlinde İl Müdürlüğünce tespit edilen şartlar. TYP devam ederken katılım şartlarını
taşımadığı belirlenen kişilerin TYP ile ilişiği kesilir ve bu kişiler son yararlanma tarihi üzerinden
yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar.
NOT: Bu TYP’ye katılımcı seçiminde aşağıdaki gruplara öncelik verilecektir.
a)
b)
c)
d)
e)
Kadınlar,
35 yaş üstü bireyler,
Engelliler,
Eski hükümlüler,
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARS ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
EK-2 Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu
Katılımcı duyurusunda aşağıda yer alan bilgiler Kurum sistemine kaydedilerek ilânı sağlanır. Genel
şartlar zorunlu alanlar olarak sistemde yer alacak olup, özel şartlar ise İl Müdürlüğü tarafından
belirlenebilir.
Yüklenici Kurum Adı
Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü
TYP Uygulama Alanı
Ağaçlandırma, Erozyon Engelleme Çalışmaları
Portal No
208777
TYP Katılımcı Sayısı
450
TYP Başlangıç Tarihi
01/04/2015
TYP Bitiş Tarihi
31/05/2015
TYP Süresi
2 ay
İlk Başvuru Tarihi
12/03/2015
Son Başvuru Tarihi
21/03/2015 Cumartesi Günü (Saat: 23:59)
Seçim Yöntemi
Liste Yöntemi
Seçim Yeri
Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu
Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati
23/03/2015 Saat 09:00
Seçim Bitiş Tarihi ve Saati
23/03/2015 Saat 16:00
Sarıkamış Orman İşletme Şefliği, Hamamlı Orman İşletme Şefliği, Selim Merkez ve Boyalı Orman
İşletme Şefliği, Çamyazı Orman İşletme Şefliği, Karakurt Orman İşletme Şefliği
Yapılacak İşle ilgili Ayrıntılı bilgi Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğünden alınabilir.
Genel Şartlar
TYP’ye başvuracak katılımcıların, Kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz
durumunda olmaları; en az 18 yaşını tamamlamış olmaları; herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci
olmamaları (açıköğretim öğrencileri hariç); emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamaları; Kamudan
herhangi bir ad altında maaş vb. gelirlerinin olmaması gerekmektedir.
Özel Şartlar
İhtiyaç duyulması hâlinde İl Müdürlüğünce tespit edilen şartlar.
TYP devam ederken katılım şartlarını taşımadığı belirlenen kişilerin TYP ile ilişiği kesilir ve bu kişiler
son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar.
NOT: Bu TYP’ye katılımcı seçiminde aşağıdaki gruplara öncelik verilecektir.
a)
b)
c)
d)
e)
Kadınlar,
35 yaş üstü bireyler,
Engelliler,
Eski hükümlüler,
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARS ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
EK-2 Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu
Katılımcı duyurusunda aşağıda yer alan bilgiler Kurum sistemine kaydedilerek ilânı sağlanır. Genel
şartlar zorunlu alanlar olarak sistemde yer alacak olup, özel şartlar ise İl Müdürlüğü tarafından
belirlenebilir.
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü- Erzurum Fidanlık Müd.
Yüklenici Kurum Adı
TYP Uygulama Alanı
Sarıkamış Orman Fidan Şefliği
Ağaçlandırma, Erozyon Engelleme Çalışmaları
Portal No
208663
TYP Katılımcı Sayısı
200
TYP Başlangıç Tarihi
01/04/2015
TYP Bitiş Tarihi
31/05/2015
TYP Süresi
2 ay
İlk Başvuru Tarihi
12/03/2015
Son Başvuru Tarihi
21/03/2015 Cumartesi Günü (Saat: 23:59)
Seçim Yöntemi
Liste Yöntemi
Seçim Yeri
Sarıkamış Orman Fidanlık Şefliği İdari Binası
Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati
23/03/2015 Saat 09:30
Seçim Bitiş Tarihi ve Saati
23/03/2015 Saat 16:00
Sarıkamış Orman Fidanlık Şefliği: 200 kişi
Yapılacak İşle ilgili Ayrıntılı bilgi Sarıkamış Orman Fidanlık Şefliği alınabilir.
Genel Şartlar
TYP’ye başvuracak katılımcıların, Kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz
durumunda olmaları; en az 18 yaşını tamamlamış olmaları; herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci
olmamaları (açıköğretim öğrencileri hariç); emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamaları; Kamudan
herhangi bir ad altında maaş vb. gelirlerinin olmaması gerekmektedir.
Özel Şartlar
İhtiyaç duyulması hâlinde İl Müdürlüğünce tespit edilen şartlar.
TYP devam ederken katılım şartlarını taşımadığı belirlenen kişilerin TYP ile ilişiği kesilir ve bu kişiler
son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar.
NOT: Bu TYP’ye katılımcı seçiminde aşağıdaki gruplara öncelik verilecektir.
a)
b)
c)
d)
e)
Kadınlar,
35 yaş üstü bireyler,
Engelliler,
Eski hükümlüler,
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar
Download

İndir