Sayfa No: …….
YÖNETİCİ TAKİP ÇİZELGESİ
YIL
: ………………. AY : …………………
ALINAN GÖREV
EMRİNİN TARİHİ
GÖREVİN (İŞİN)
NİTELİĞİ
VERİLEN
GÖREVİN (İŞİN)
TARİHİ
ALT BİRİMİ
BEKLENEN
SONUÇLANMA
SÜRESİ
GÖREVİN (İŞİN)
SEYRİ
KONTROL
TARİHLERİ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Download

17. Yönetici Takip Çizelgesi