ÇOCUK ve ERİŞKİNDE OLGULARLA DİYABET SEMPOZYUMU
TARİH: 19 MART 2015 PERŞEMBE
YÖNETEN: PROF. DR. EMEL GÜR
PROGRAM
Çocukta Tip 1 Diyabetes Mellitus
09.00-09.30 Açılış
09.30-09.45 Oturum Başkanı: Prof.Dr.Emel Gür
Tanım ve sınıflandırma
09.45-10.15 Tip I diyabetes mellitus: Epidemiyoloji ve etyoloji
10.15-10.30 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oya Ercan
Patogenez:
10.30-11.00 Klinik bulgular ve ketoasidoz Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu
11.00-11.15 Kahve Arası
11.15-12.30 Oturum Başkanı: Prof.Dr.Olcay Evliyaoğlu
Panel: Uzun süreli tedavi ve izlem :
Çoklu insulin ve insulin pompası tedavileri
Komplikasyonlar
Diyabetli hasta ve ailelerinde terapötik eğitim
Çocuğun dilinden diyabet
Prof. Dr. Oya Ercan
Prof. Dr. Oya Ercan
Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu
Uz. Dr. Bahar Taşkın Özcabı
Uz. Dr. Bahar Taşkın Özcabı
Şenay Zuhur , Diyabet Eğitim Hemşiresi
Songün Ülgen, Diyabet Eğitim Hemşiresi
12.30-13.30 Öğle Yemeği
Erişkinde Tip 2 Diabetes Mellitus
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan İlkova
13.30-13.45
Tip 2 diyabetin patogenezi
Prof. Dr. Hasan İlkova
13.45-14.00
Vakalarla tip 2 diyabetin tedavisi
Prof.Dr.Zeynep Oşar Sİva
14.00-14.15
Kahve arası
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Volkan Yumuk
14.15-15.30
Panel: Tip 2 diyabetin komplikasyonları
14.15-14.30
Vakalarla diyabetik nefropati
Prof. Dr. Meltem Pekpak
14.30-14.45
Vakalarla hiperglisemikhiperozmolarnon-ketotik durum
Prof. Dr. Mücahit Özyazar
14.45-15.00
Vakalarla diyabetik ayakta infeksiyon ve tedavisi
Uzm. Dr. Mücahit Yemişen
15.00-15.30
Diyabet eğitimi
Uzm. Hem. Alev Kahraman
15.30-16.00
Tartışma
16.00-16.15
Kapanış
Download

ÇOCUK ve ERİŞKİNDE OLGULARLA DİYABET SEMPOZYUMU