PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA
EĞİTİMİ - 06
"Tokgöz Eğitim Danışmanlık Uzman Eğitim Kadrosu ile Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması
Hakkında Yönetmeliğe ve TS 3491 EN 60079-10:2009 (Tehlikeli Sıvılar/Gazlar İçin Standart Hesaplamaları) ve
TS EN 60079-10-2 (Patlayıcı Ortam Yaratabilecek Tozlar İçin Standart Bölgeleme) standartlarına uygun olarak
Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Eğitimi veriyoruz"
PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ İÇERİĞİ
1.Eğitim Günü Programı






Yangın ve Patlama
Oluşumu; Temel Bilgiler
Statik Elektrik, Gaz, Buhar
Ve Toz Patlamaları ve
alınacak Önlemler
Patlayıcı Ortamlarda
Kullanılacak Elektrikli
Cihaz ve Tesisatın
Özellikleri
ATEX Direktifi,
Ülkemizdeki ve Dünyadaki
Yasal Düzenlemelere
genel Bakış
Patlamadan Korunma
Dokümanı genel
kavramları
Parlayıcı patlayıcı madde
kullanan ATEX kapsamına
giren iş yerlerinde ATEX
yönetmeliği açısından
yapılması gerekenler
hakkında bilgiler.
Gsm : 0 (532) 516 96 76
Merkez Ofis İzmir Telefonu: 0 (232) 441 33 42
Merkez Ofis Adresi: İsmet Kaptan Mah. 1372 Sk. No:15/101 Nüket Hanım İş Merkezi Çankaya Konak İZMİR
E-mail :[email protected]
www.patlamadan.com / www.tokgozgroup.com
2.Eğitim Günü Programı (Uygulama Ağırlıklı)






Patlamadan Korunma Dokümanı Kapsamı ve Hazırlanması,
TS EN 60079-10-1:2009 (Tehlikeli Sıvılar/Gazlar İçin Standart Hesaplamaları)
VE TS EN 60079-10-2(Patlayıcı Ortam Yaratabilecek Tozlar İçin Standart
Bölgeleme)’ye göre hesaplama yöntemleri.
Tehlikeli bölge (Zon, Kuşak) haritaların örnekleriyle açıklanması.
Çeşitli tesislerde yapılan örnek hesaplama çalışmaları,pratiğe ve uygulamaya yönelik
bilgiler.
Örnek Patlamadan Korunma Dökümanı raporu hazırlık uygulaması
Eğitim Tarihleri: 25-26 Aralık 2014 Tarihlerinde İZMİR 'de PKD Eğitimimiz vardır.
Eğitimin Süresi : En az 2 gündür
Eğitimin Saatleri: 09.00-16.00 arası
Katılımcı Sayısı: En az 6- En fazla 25 Kişilik gruplardan oluşur
Kimler Katılmalı:Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması konusunda yetkinlik sahibi olmak isteyen
kişiler.İş güvenliği uzmanları.Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Elektrikli Cihaz ve Tesisatı kurma ile ilgili
çalışanlar. Kimyagerler. Kimya Mühendisleri.
"Katılımcılara eğitim sonunda Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Eğitimine Katılım Belgesi düzenlenecektir."
Eğitim Ücreti : 600 TL+Kdv
(Öğle yemeği, Eğitim notları, Patlamadan Korunma Örnek Formları ve Eğitim Sertifikası fiyata dahildir.)
ÖDEME BANKA BİLGİLERİ
Hesap Sahibi:Yener Erdem -Tokgöz Özel Sağlık Eğ. Dan
Banka Adı: T. İş Bankası
Şube: İzmir Buca Şubesi
Şube Kodu:3404
Hesap No:1097629
İBAN NO: TR150006400000134041097629
Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlamamız neden
gerekiyor?
İşveren, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken,
aşağıda belirtilen ve bundan sonra "Patlamadan Korunma Dokümanı" olarak anılacak
belgeleri hazırlayacaktır.
Gsm : 0 (532) 516 96 76
Merkez Ofis İzmir Telefonu: 0 (232) 441 33 42
Merkez Ofis Adresi: İsmet Kaptan Mah. 1372 Sk. No:15/101 Nüket Hanım İş Merkezi Çankaya Konak İZMİR
E-mail :[email protected]
www.patlamadan.com / www.tokgozgroup.com
Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanacak ve işyerinde, iş ekipmanında veya
organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığında yeniden gözden geçirilerek
güncelleştirilecektir.
İşveren, yürürlükteki mevzuata göre hazırladığı patlama risk değerlendirmesini, dokümanları ve benzeri diğer
raporları birlikte ele alabili
Patlamadan Korunma Dokümanında, özellikle yer alması gereken hususlar nelerdir?
a)Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği,
b)Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler,
c)İşyerinde Ek-I’e göre sınıflandırılmış yerler,
d)Ek-II’de verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler,
e)Çalışma yerleri ile uyarı cihazları da dahil iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrol ve bakımının güvenlik
kurallarına uygun olarak sağlandığı,
f)İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği"
ne uygun olduğu, hususları yazılı olarak yer alacaktır.
* PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA AŞAMALARIMIZ :
1. Çalışma komitesi oluşturulması, (Tüm birimleri temsil edecek şekilde , ağırlıklı olarak bakım, üretim bölümleri
yetkilileri, kimya mühendisleri ve teknikerleri tarafınızdan oluşturulacaktır.)
2. Atex bilgilendirme eğitiminin verilmesi
3. Emisyon Noktalarının bulunması
4. İşletme Verilerinin toplanması
5. Zon hesaplamalarının yapılması ve ekipman uygunluğunun tespiti
6. Haritalama yapılması
8. Patlama Esaslı Risk değerlendirmenin işletme Risk Değerlndirme Ekibiyle birlikte yapılması
9. Patlamadan Korunma Dökümanının yazılması, Düzeltici , Önleyici önlemlerin belirlenmesi
10. Projenin teslim edilmesi
11.Çalışma Bakanlığınızın denetimine talebiniz dahilinde katılma (Fiyat Teklifi Aşamasında Talebinizi Belirtiniz)
PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI İÇİN KAYNAK
DÖKÜMANLAR
Patlamadan korunma dokümanı örneği CASGEM İNDİR
Patlamadan korunma dokümanI - EMO İNDİR
Murat Yapıcı Sunumu - EMO İNDİR
TS 3491 EN 60079-10 İNDİR
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik İNDİR
Patlamadan Korunma dökümanı MMO İNDİR
Muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemler ile ilgili yönetmelik ( 94/9/at) OKU
Patlamadan Korunma Dökümanı Hesap Programı İNDİR
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hk Yön. Kontrol Formu-İNDİR
Gsm : 0 (532) 516 96 76
Merkez Ofis İzmir Telefonu: 0 (232) 441 33 42
Merkez Ofis Adresi: İsmet Kaptan Mah. 1372 Sk. No:15/101 Nüket Hanım İş Merkezi Çankaya Konak İZMİR
E-mail :[email protected]
www.patlamadan.com / www.tokgozgroup.com
PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ
DÜZENLEDİĞİMİZ İLLER
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Gsm : 0 (532) 516 96 76
Merkez Ofis İzmir Telefonu: 0 (232) 441 33 42
Merkez Ofis Adresi: İsmet Kaptan Mah. 1372 Sk. No:15/101 Nüket Hanım İş Merkezi Çankaya Konak İZMİR
E-mail :[email protected]
www.patlamadan.com / www.tokgozgroup.com
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Patlamadan
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Korunma
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Dökümanı
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Eğitimi
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Gebze
Tuzla
İstanbul Avrupa
İstanbul Asya
İletişim için Gsm : 0 (532)
516 96 76
Gsm : 0 (532) 516 96 76
Merkez Ofis İzmir Telefonu: 0 (232) 441 33 42
Merkez Ofis Adresi: İsmet Kaptan Mah. 1372 Sk. No:15/101 Nüket Hanım İş Merkezi Çankaya Konak İZMİR
E-mail :[email protected]
www.patlamadan.com / www.tokgozgroup.com
Download

patlamadan korunma dökümanı için kaynak dökümanlar