TÜRKiYE KÖMÜR
iŞLETMELERi KURUMU
Eıi MÜESSESESi
MÜOÜRLÜ(iÜ
ÇAN liNYiTLERiişLETMESi
MÜOÜRLÜ(iÜ
sıNAVLARı KAZANAN ADAVLARIMIZA
DUVURU
Genel Müdürlüğümüzün talimatları gereği, işletmemizde
istihdam edilmek üzere "Kamu Kurum ve Kurutuşlarına işçi
.Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik" ile "T.KJ Sınav Yönergesi"ninilgili maddeleri
gereği yapılan 11 işçi ALIMI sınavlarını AsiL olarak kazanan
adayları n ekte yer alan belgeleri eksiksiz tamamlayarak, en geç
23.MART. 2015 PAZARTESi günü mesai saati bitimine kadar
işletmemiz Personel Şube Müdürlüğüne bizzat teslim etmeleri
gerekmektedir.
işe girmeye hak kazanan adaylar işletmemizde işe
başlatıldıklarımda 4857 sayılı iş Kanununa ye taraf sendikaya
üye oldukları takdirde Toplu iş Sözleşmesi hükÜmlerine göre
istihdam edileceklerdir.
işe başlatılan adayların deneme süreleri (Kanun gereği) 2
(iki) ay olup, 2 aylık deneme süresinin sonunda başarılı olanlar
daimi işçi kadrolarına aktarılacaktır.
Bilginizi ve gereğini önemle rica ederim. 09.03.2015
ADiL TUNÇ
iŞLETME MÜDÜRÜ
Bilgi için:
www.cli.gov.tr
0.286 416 2001 / 2720
Hüseyin GÜLER
Download

sınavı kazanan adaylar için ek duyuru09.03.2015