SİRKÜLER
2015/10
SİRKÜLERİN
Tarihi
: 09.03.2015
Konusu
: Gerçek Kişilerin 2014 Yılında Elde Ettikleri Gelirlerin Beyanına İlişkin
Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Beyanname Düzenleme Rehberleri
Hazırlandı.
Bilindiği üzere gerçek kişilerin 2014 yılında elde ettiği gelir unsurlarına ilişkin kazanç ve iratlar için,
Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme süresi 1 Mart 2015 tarihinde başladı.
Mükelleflerin 2014 yılında elde ettiği;







Ticarî kazançlar,
Ziraî kazançlar,
Ücretler,
Serbest meslek kazançları,
Gayrimenkul sermaye iratları,
Menkul sermaye iratları,
Diğer kazanç ve iratlar, için Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 1 - 25 Mart 2015 tarihleri
arasında verebileceklerdir.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2014 yılında elde edilen bazı gelir unsurları için hazırlamış olduğu
Beyanname Düzenleme Rehberlerine aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz







Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi
Ücret Kazançları Vergi Rehberi
Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi
Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi
Türkiye'de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi
Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi
Rehberi
Gereğini bilgilerinize rica ederiz.
SENA YMM LTD. ŞTİ.
SENA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
Namazgah, İzzettinbey Cad. Bayrak İş Mrk. A Blok No: 9/9 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: (0216) 650 92 20 ( Pbx ) Faks: (0216) 650 92 25
http://www.senaymm.com.tr e-mail : [email protected]
Download

SİRKÜLER 2015/10 - Sena Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi