KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak, evrensel değerlerin uygulandığı, her daim
kendini geliştiren, yeniliklere açık, birbirine güvenen, çalışanın en önemli kaynak
olduğu düşüncesiyle hareket eden, üretken ve kişilerin çalışmak için öncelikle tercih
ettikleri bir kurum olmaktır.
Karabük Ticaret ve Sanayi Odasında İnsan Kaynaklarının Yönetimi, 2 ayrı Statüde
yürütülmektedir.
Birincisi; 5590 Sayılı (eski) “Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Kanunu” çerçevesinde
oluşturulmuş, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuatıyla uyumlu,
“Personel Yönetmeliği”dir.
İkincisi ise; 5174 Sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar
Kanunu”nun kabulünden sonra, kanunun işaret ettiği 4857 Sayılı iş Kanunu ve ilgili
mevzuattır.
Hizmet Tipi, Öğrenim durumu ve görev sürelerine göre çalışan bilgileri.
HİZMET TİPİ
5590’a göre çalışan sayısı
5174’e göre çalışan
2
9
ÖĞRENİM DURUMU
İLKOKUL
ORTAOKUL
1
LİSE
ÜNİVERSİTE
2
8
Y.LİSANS
GÖREV SÜRESİ
0- 5 YIL
5
6-10 YIL
4
11-20 YIL
2
20-30 YIL
30 YIL FAZLASI
Download

HİZMET TİPİ 5590`a göre çalışan sayısı 5174`e göre çalışan 2 9