1'.c.
V
SAGLIK BAKANLIGI_
TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
_
__
Sayı
Konu
:
23618724
:
Teklif
/6
_
11/03/2015
51(
Hastanemizi ihtiyacı olan aşağıda belirtilen hizmet 4734 Sayılı K.İ.K.' in 22/D Maddesi
gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi KDV hariç olarak, 16/03/2015
tarih
saat
16:00
kadar
0462
341
56
54
numaralı
faksa
veya
[email protected] e-posta adresine göndermeniz rica olunur.
Se
_
Idari
,
.
Maızentıenın Adı
e
li
an İPEK
met rMüd. Yrd.
Birim
Nem A|rna Cihazı
Tekliflerinizi en geç 16/03/2015 tarihi saat 16:00' kadar
0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı zaı-f içinde bildirmeniz rica olunur
Toplam
C
NEM ALMA CIHAZI TEKNIK ŞARTNAMESI
Nem alma cihazı en az aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
1-Higrostat kontrollü otomatik modda çalışabilir olacaktır,
Z-Seçilebilir iki hız ayarı olmalı
â-Kademesiz ayarlanabilir nem alma kapasitesi olmalı
4-Kolay çıkarılabilir su haznesi olmalıdır.
5-Nem alma kapasitesi, 24 litre / 24 saat olmalı
6-5°C ila 35°C arası çalışabilmeli, nem çalışma aralığı en az %35 %90 aralığında
olmalıdır.
7-Hava debisi: en az 150m“/saat olmalıdır
8-Min. 5D m2 odada tam verimde çalışabilmelidir.
9-Güç tüketimi A enerji sınıfında olmalıdır.
10-Taşma koruma özelliğine sahip olmalı ve denetimsiz odalarda sürekli nem
alabilmelidir.
11-Su haznesi dolu olduğunda kendiliğinden kapanma özelliği olmalıdır
12-Alternatif olarak oluşan yoğuşma entegre su kabında toplanabilmeli veya ayrı
bir hortum bağlantısı aracılığıyla doğrudan boşaltma borusuna bağlanabilmelidir.
13-Su haznesi (kapanma değeri) min: 3,5 litre olmalıdır.
14 -Ses seviyesi max 40 dB (A ) olacaktır.
15 -Ön filtre ile toz ve partikülleri temizlemeli, Anti bakteriyel hava temizleme
filtresi olmalı ve filtreleri yıkanabilir olmalıdır.
18 - En az 22OV +/- %10 voltaj değişikliklerinden etkilenmeyecektir.
17 - Elektrik kesilip gelmelerinde cihaz etkilenmemeli, aynı modda çalışmaya
devam etmelidir.
18 -LCD kontrol paneli olmalı ve arıza teşhis sistemi olup arıza kodupda sıcaklığı
ve nem oranı v.b değerleri panelde gösterebilir olacaktır.
19 -Zaman ayarı yapabilmelidir.
ZO-Otomatik defrost olmalıdır.
21› Nem alma cihazı gösterilen yere montajı yapılacak olup, tüm bağlantıları
firma tarafından yapılarak çalışır durumda teslim edilecektir.
22- Nem alma cihazı en az iki yıl garantili olacaktır. Yüklenici firma garanti
bitiminden sonra ücreti karşılığında on ( 10 ) yıl yedek parça taahhüdünde
bulunacak ve garanti kapsamında tamir ve bakımını ücretsiz yapacaktır.
23-Nem alma cihazı en az TSE ve/veya CE belgeli olacaktır.
24-lş bu şartname 24 (yirmi dört) madde olup, ilgili yüklenici firma hiçbir ek ücret
talep etmeksizin tüm teknik özellikleri belgeleyecektir ve şartnamenin
yükümlülüklerini yerine getirecektir. 12/02/2015
:
'
/'
,Q
Onur DEĞlZ/FİMENCİ
Tekr/ıîlşer'
viral
J
Mahmu
Tek
CU
r
.ı
Musa GÜNAYDIN
Teknis en
fi;
Download

KDV hariç olarak, 16/03/2015 - Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma