FEN
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZİ KİŞİSEL DEĞERLENDİRME RAPORU
I. O� G� RENCI� BI�LGI�LERI��
Adı ve Soyadı
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tezin Başlığı
Form Y2
:
: Anabilim Dalı Seçiniz
:
:
Hayır
Evet
II. BI�ÇI�MSEL DEG� ERLENDI�RME
Düzeltilmeli
Tez başlığı çalışma konusu ile uyumlu mudur?
Yazı dili kolaylıkla okunup anlaşılıyor mu?
Tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış mıdır?
III. BI�LI�MSEL DEG� ERLENDI�RME
Türkçe ve I�ngilizce özetler tezin ana bulgularını kapsıyor mu?
Araştırmaya sebep olan temel sorun tanımlanmış mıdır?
Bilimsel kaynaklar yeterli ve güncel midir?
Materyal ve yöntem araştırma problemi için yeterli midir?
Araştırmada etik kurallara uyulmuş mudur?
Tezin ilgili alana katkısı var mıdır?
IV. TEZE YÖNELİK GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME
(Tezin ilgili alana katkısı, özgün değeri (bilimsel kalitesi, farklılığı ve yeniliği) gibi konularda belirtilmek istenen görüşler ile
birlikte varsa diğer görüşler ifade edilmelidir)
V. SONUÇ
Tez kabul edilebilir
JU� RI� U� YESI�
U� nvanı, Adı-Soyadı :
Anabilim Dalı
E-posta
: Anabilim Dalı Seçiniz
:
Tezin red edilmesi gerekir
Düzeltmeler için ek süre verilmelidir
Tarih:
/
/
İmza
...................................................................
Not: Bu form ortak sınav tutanağı ile birlikte Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderilmelidir
Download

indir - Karadeniz Teknik Üniversitesi