FEN
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZ TESLİM FORMU (KARTON CİLTLİ)
Anabilim Dalı : Anabilim dalını seçiniz
Adı ve Soyadı :
Bilim Dalı
Tel No
Programı
Öğr. Nosu
:
:
:
Tezin Adı
Enstitümüzde Araştırma Görevlisi misiniz?
Evet ise
Adresi
Form O6
:
:
:
:
: Program seçiniz
Evet
50/d
Hayır
35'li
ÖYP
KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
Enstitünüz tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlayıp ciltletmiş olduğum tezimi teslim
ediyorum.
Gereğini arz ederim.
/
/
................................................
/
/
Tezini teslim etmesi uygundur
Danışman
EKLER
1. Tez adeti seçiniz
2. Transkript
3. Danışmanın Atandığı EYK Kararı
Diploma
seçiniz
4. Metni
Fotokopisi
Download

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ