KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YURT İÇİ VE YURT DIŞI BİLİMSEL ETKİNLİK GÖREV FORMU
Form G2
I. ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
Adı Soyadı
:
Anabilim Dalı
: Anabilim Dalı Seçiniz
Tez Danışmanı
:
Programı
:
Yüksek Lisans
Doktora
Bütünleşik Doktora
Kadro Türü
:
50/d
ÖYP 33/a
ÖYP 35
II. GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER
Yurtiçi
Yurtdışı
Görevlendirilecek Yer
:
Gideceği Şehir/Ülke
:
Katılacağı Bilimsel Faaliyetin Adı
:
Bildirinin Adı
:
Görevlendirme Tarihleri
:
Sunum Türü
:
Sözlü
Poster
Yıl İçinde Destek Alındı mı?
:
Evet
Hayır
Daha Önce Uzun Süreli Yurt
:
Evet
Hayır
Çalıştay
Dışında Görevlendirildiniz mi?
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NE
/
/
Yukarıda adı verilen bilimsel faaliyete katılmak için belirtilen tarihlerde görevlendirilmek
istiyorum. Gereği bilgilerinize arz olunur.
.................................................
Not: Görevlendirme formu ve ekleri en geç 30 gün önceden Enstitüye teslim edilmelidir.
Ekler:
1- Bildiri özeti
2- Bildiri kabul yazısı veya davet mektubu
3- Çok yazarlı bildirilerde muvafakat yazıları
4- Bilgi formu
Download

indir - Karadeniz Teknik Üniversitesi