DEFTERDARLIKLAR R SK YÖNET M E
T M NE L
KN
KONAKLAMA B LG S
(ANTALYA)
E itim Yeri: Sherwood Club Kemer Hotel
Adres: Cumhuriyet Mahallesi Ahu Ünal Aysal Cad.No:37 07994
Göynük / Kemer /ANTALYA
Telefon: (0 242) 815 16 55
E itim Tarihleri (Yol Hariç):
1 inci Grup
30 Mart-2 Nisan 2015
2 nci Grup
4-7 Nisan 2015
3 üncü Grup
9-12 Nisan 2015
4 üncü Grup
14-17 Nisan 2015
5 inci Grup
19-22 Nisan 2015
6 nc3 Grup
24-27 Nisan 2015
Rezervasyon: Rezervasyonlar için tur firmas3 ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.
Tur Firmas- leti.im:
Öykü Turizm Seyahat Acentesi
Zehra <AYLAN
Tel: (0 312) 435 85 90
Cep Tel: (0 507) 285 90 58
Faks: (0 312) 434 04 71
e-posta: [email protected]
Giri.ler: E?itimin [email protected] tarihinden bir gün önce saat 14.00’den sonra.
Ç-k-.lar: E?itimin tamamlanma tarihini takip eden gün saat 12.00’ye kadar.
Otel Ücreti: Tek [email protected] odada [email protected] [email protected] günlük KDV dahil 86 TL,
Çift [email protected] odada, [email protected] [email protected] günlük KDV dahil 75 TL,
Birinci çocuk 0-6 ya@ grubu ücretsiz,
Birinci çocuk 7-12 ya@ grubu % 50 indirimli,
Hkinci çocuk 0-12 ya@ grubu % 50 indirimli,
12 [email protected] büyük çocuklar ve [email protected] misafirler kat3l3mc3 ile ayn3
ücrete tabidir.
NOT: E?itim, 5 gece konaklamal3 paket programd3r. Otel ücreti ödemeleri, otele giri@
günü içerisinde [email protected] olarak (nakit/kredi kart3 ile) yap3lacakt3r.
Transfer: Transfer hizmeti giri@ ve ç3k3@ günlerinde sunulacakt3r. Transferlerde [email protected]
[email protected] olmak üzere; havaalan3-otel gidi@ 30 TL ve dönü@ 30 TL; Kemer Otobüs
Terminali-otel gidi@ 15 TL ve dönü@ 15 TL olacakt3r.
Transfer hizmetinden faydalanmak isteyenler, tur firmas3 ile [email protected] geçeceklerdir.
Otel Elektronik Posta: [email protected]
Download

DEFTERDARLIKLAR RİSK YÖNETİMİ EĞİTİMİNE İLİŞKİN