ADANA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ELEKTROMANYETIK KIRLILIK NEDIR?
Elektromanyetik alanları etrafımızdaki tüm akım taşıyan kablolar, elektrikli aletler, Yüksek
Gerilim Hatları (YGH) , TV ve bilgisayarlar , FM ve TV vericileri , mikrodalga fırınlar , mobil
telefonlar, uydu antenleri ve verici antenler, oluşturur. Evlerimizde kullandığımız çamaşır
makinesi, bulaşık makinesi, buzdolapları, mikrodalga fırınlar, saç kurutma makinesi,
elektrikli
traş makinesi, elektrikli ısıtıcılar vs her birinin etrafında EM alan vardır. Güneş ışığı da bir
EM dalgadır. Bu dalgalar titreşim yaparlar. Örneğin Mikrodalgalar saniyede 10^9 defa
Elektrikle
çalışan ev ve işyeri aletlerinde kullandığımız EM dalga saniyede 50-60 defa titreşir.

Elektromanyetik dalgaların kaynağı nelerdir?
1-Doğal Elektromanyetik (EM) Kaynaklar:
➢ Güneş
➢ Bazı Uzak Yıldızlar
➢ Atmosferik Deşarj (yıldırım)
2-Doğal Olmayan Elektromanyetik (EM) Kaynaklar:
➢ Elektrik akımı taşıyan yeraltı ve yer üstü enerji nakil hatları
➢ TV ve Bilgisayarlar
➢ Elektrikli Ev aletleri( Elektrik süpürgesi, saç kurutma ve fön
makinesi, traş makinesi, blender vs.)
➢ Mikro dalga fırınlar
➢ Radyo ve TV vericileri
➢ Telsiz haberleşme sistemleri
➢ Telsiz telefonlar
➢ Hücresel telefon sistemleri (GSM baz istasyonları ve GSM
telefon cihazları)
➢ Radarlar
Elektromanyetik Girişim Nedir?Etkileri Nelerdir?
Doğal yoldan veya doğal olmayan yoldan meydana gelen EM
alanların etkisine Elektromanyetik girişim veya etkileşim
(Elektromanyetik İnterfrance) (EMI) denilmektedir.
EMI'nin etkileri:
1. etki : Cihazın cihazı etkilemesi. Buna elektromanyetik
uyumluluk problemi denilmektedir. (EMC)
2. etki
: Cihaz ile canlı doku arasındaki (BEM)
(Bioelectromagnetic) etkileşimdir.

RADYASYON İKİ ÇEŞİDE AYRILIR
1-İYONİZE OLAN RADYASYON ( Nükleer Radyasyon ):
Atom ve moleküllerden elektron koparabilen yüksek enerjili ışınlar,
gamma ışını yayan radyoaktif maddeler, x ışınları, nötron, proton,
alfa, beta tanecikleri ile bazı morötesi ışınlar DNA yapısını
bozabilmekte, kansere yol açabilmektedirler. Dalga boyları son
derece küçüktür ancak çok yüksek frekanslardadır. Yakın zamanda
Çernobilde meydana gelen kaza sonucu ortama yayılan nükleer
serpinti buna örnektir.
2-İYONİZE OLMAYAN RADYASYON (Elektromanyetik):
Hücrelerdeki kimyasal bağları kıracak güce sahip değildir. Daha
düşük frekanslardadır. Radyo dalgaları (cep telefonu ve baz
istasyonlarından çıkan radyo dalgaları-GSM 900, GSM-1800), mikro
dalgalar, infrared radyosyon, görünür ışınlar, laser ışınları ve
ultraviole ışınlar bunlara örnektir. Günlük hayatta televizyon, radyo,
bulaşık makinesi, mikro-dalga fırın, faks, bilgisayar ekranı, ütü, traş
makinesi, floransan, tasarruflu lambalar gibi elektrikle çalışan
cihazlardan kaynaklanan iyonize olmayan elektromanyetik
dalgalarla iç içeyiz. Bu radyasyon çeşidi iyonize olan Nükleer
radyasyon ile karıştırılmamalıdır !!!
Elektromanyetik Alanların İnsan Vücuduna Etkileri:
İnsan vücudu bünyesindeki serbest yükler, çevredeki Elektrik
Alandan etkilenebilmektedir. Manyetik Alan ise bir iletken olarak
düşünebileceğimiz insan bedeninde zayıf akımlar oluşturmaktadır.
Elektromanyetik dalga vücut yüzeyine çarptığında bir kısmı
yansımakta, bir kısmı vücut içine girerek soğurulmaktadır.
Elektromanyetik radyasyonun canlı vücuduna soğurulması, doku
ısınmasına sebep olmaktadır. Elektromanyetik alanların şiddeti
kaynaktan uzaklaştıkça uzaklığın karesi ile ters orantılı olarak hızla
düşer. Yani mesafe on katına çıktıkça şiddeti yüzde 1’e düşer.
ELEKTROMANYETİK ALANLARIN
ETKİLERİNDEN KORUNMAK İÇİN NELER
YAPILMALI?
Günlük yaşamımızda kullandığımız cep telefonları, yüksek gerilim hatları,
bilgisayar, elektrikli aletler yaşamımızıkolaylaştırmakta bize önemli olanaklar
sunmaktadır. Her teknolojinin uygun kullanılmadığında sağlığa zarar
verebileceği unutulmamalıdır.
İnsan sağlığına İyonize edici radyasyonun etkileri bilinmekle birlikte
iyonize edici olmayan radyasyonun etkileri ile ilgili (cep telefonu , baz
istasyonu vb.) birçok Uluslar arası kuruluşun çalışmaları bulunmaktadır.
Yürütülen çalışmalar sonucunda maruziyet sınırları belirlenmiştir. Bizler
bu tür ürünleri ihtiyacımız kadar ve kullanma talimatları doğrultusunda
kullanmalıyız.
TEŞEKKÜRLER 
Download

Elektro Manyetik Kirlilik Sunumu İçin Tıklayınız.