HEDEFLER
İÇİNDEKİLER
OYUNLARI DERLEME – I
• Kaynaklardan Okul Öncesi
Çocuğuna Uygun Oyun
Seçimi
• Oyunların Kaynağını
Belirterek Listeleme
• Yaş Gruplarına Uygun
Oyunları Belirleme
• Süt Çağı Oyunları
• Anaokulu/Ana Sınıfı Oyun
Örnekleri
• İlköğretim Çağı Çocuk
Oyun Örnekleri
• Gençlik Dönemi ve Farklı
Yaş Gruplarının Oyun
Örnekleri
• Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• Oyunların nasıl oynandığı hakkında
bilgi verebilecek,
• Yaş gruplarına uygun oyun
örnekleri sunabilecek,
• Gelişim alanlarına uygun oyun
örnekleri tespit edebileceksiniz.
ÇOCUK VE OYUN
Arş. Gör. Ayşenur YAZAR
ÜNİTE
4
Oyunları Derleme – I
GİRİŞ
Okul öncesi eğitimin temelinde oyun vardır. Oyun, tüm çocukların
evrensel ve temel dili olarak kabul edilmektedir. Çocuk, oyun oynarken zevk alır.
Eğitimci öncelikle çocukların, yaşlarını, gelişim özelliklerini, yeteneklerini ve
becerilerini dikkate alarak oyun belirlemelidir.
Çocuk oyunları, bir toplumun sosyokültürel yansıması olduğuna göre
büyük değer taşıyan bilgilerdir. Bu nedenle, hazırlanacak oyun albümleri, hem
tarihî bir değer taşıması ve ait olduğu kültürü yansıtması hem de gelecek nesillere
aktarılması bakımından büyük bir ihtiyaç ve değerli bir kaynak olması açısından
önemlidir.
KAYNAKLARDAN OKUL ÖNCESİ ÇOCUĞUNA UYGUN
OYUN SEÇİMİ
Çocuk oyunları
dağarcığı
oluşturulurken
kitaplar, gazeteler,
ansiklopediler ve süreli
yayınlardan
yararlanılabilir.
Çocuk oyunları dağarcığı oluşturulurken kitap, gazete, ansiklopediler ve
süreli yayınlardan yararlanılabilir. Ayrıca eski dönemdeki oyunlar, oyunu oynayan
kaynak kişilerden bilgiler alınarak ve değişik yörelerde oynanan oyunlar araştırılıp
yazıya aktarılarak da derlenebilir. Oyunlar ilgili kaynağına bağlı kalarak orijinalliği
bozulmadan, ya olduğu gibi alınarak derleme yapılabilir ya da içeriği bozulmadan
yeniden yazılabilir. Yazının dili sade, anlaşılabilir, kısa ve öz olmalıdır.
Oyun Örnekleri
OYUNUN ADI: BALONCU AMCA
GELİŞİM ALANI: Psikomotor Alan
OYUNCU SAYISI: 9-12
UYGULAMA: Çocuklar oynanan yerde ortaya çizilen düz çizgide dururlar ve
kendilerine bir renk seçerler. Bu çocuklar aynı zamanda seçtikleri renkteki
balonlardır. Aralarından bir ebe seçilir. Bu da “baloncu amca” olur. Baloncu amca
kapıyı çalar.
-Tık tık
Çocuklar “Kim o?” diye sorarlar.
-Ben baloncu amca,
Çocuklar; “Ne istiyorsun?” diye sorarlar.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
2
Oyunları Derleme – I
Baloncu amca “pembe balon” der. Pembe balon olan çocuk kaçar, baloncu amca
onu yakalamaya çalışır. Pembe balon tekrar yerine dönmeye çalışır. Yakalanırsa
ebe olur.
OYUNUN ADI: BAYRAK VERME
GELİŞİM ALANI: Psikomotor Alan
YAŞ GRUBU: 6 yaş
UYGULAMA: Çocuklar oyun alanında dağınık şekilde dururlar. Bir ebe seçilir.
Çocukların bir tanesinde bayrak vardır. Ebe bayraklı öğrenciyi yakalamaya çalışır.
Elinde bayrak olan çocuk bayrağı yakalanmadan bir başka arkadaşına verir,
yakalanırsa ebe olur. Bayrak elden ele dolaşır.
OYUNUN ADI: CANLI DOMİNO
GELİŞİM ALANI: Bilişsel Alan ve Dil Alanı
ARAÇ-GEREÇ: Değişik renklerde 4 kırmızı, 4 sarı, 4 mavi vb. kurdele
YAŞ GRUBU: 3- 6 yaş
UYGULAMA: Öğretmen, her çocuğun koluna değişik renkte kurdeleler bağlar. Aynı
renkte kurdeleyi taşıyan çocukların yanına gelerek halka oluşturmalarını ister.
Birinci aşamada bunu yapamayan çocuk elenir. İkinci aşamada öğretmen,
çocuklara kollarındaki kurdelenin rengini sorar, bilemeyen oyundan çıkar. Oyun
2-3 kez tekrarlanabilir.
OYUNLARIN KAYNAĞINI BELİRTEREK LİSTELEME
Çocuğun oynadığı oyun
türleri ve oynanış
biçimleri, onun içinde
bulunduğu gelişim
evresinin özelliklerine
göre değişiklik
göstermektedir.
Oyunları not ederken oyunun kaynağını geleneksel, başka kültürden alınma
veya kaynağı belli olmayanlar şeklinde belirtmek gerekir. Kaynak basılı yayın
araçlarından ise; adı, yazarı, yayın tarihi, yayınevi, sayfasının belirtilmesi, kitle
iletişim araçlarından ise programın adı, kanalı, yayınlandığı tarih ve saat gibi
bilgilerin verilmesi yararlı olacaktır. Böylece aynı kaynağa başvurmak gerektiğinde
kaynağın rahatlıkla bulunabilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca eğitim öğretimde
yararlanılabilecek nitelikli kaynaklar tespit edilmiş olacaktır.
Oyun kaynak kişilerden alınmışsa, hangi yöreye ait olduğu, o yörede hangi
isim ile oynandığı, kimden alındığı ve nasıl oynandığına dair bilgiler verilmesi
yararlı olacaktır.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
3
Oyunları Derleme – I
YAŞ GRUPLARINA UYGUN OYUNLARI BELİRLEME
Oyun, insan hayatının hemen her evresinde var olan bir etkinlik olmakla
birlikte özellikle hayatının ilk yıllarında çocuğun kendini, içinde yaşadığı dünyayı
tanıması, mutluluklarını, üzüntülerini, hayal kırıklıklarını, iç çatışmalarını,
hayallerini, düşüncelerini ifade edebilmesi için en uygun dil olarak ifade edilebilir.
Çocuğun oynadığı oyun türleri ve oynanış biçimleri, onun içinde bulunduğu
gelişim evresinin özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Bu yüzden de
çocuğun yaşına uygun oyunları seçmek çok önemlidir. Çocuğun yaşı ne kadar
küçükse oyun ihtiyacı da o kadar fazladır. Bu nedenle çocuklar için çeşitli oyun
alanları hazırlanmalı ve çocuğun kendi akranlarıyla oynamasına fırsat verilmelidir.
Süt Çağı Oyunları
Yaşamın ilk yıllarında görülen oyun türü çevreyi keşfetme, davranışları
tekrarlama ve kendi başardıklarında mutluluk duyma şeklindedir. Doğumdan bir
ay sonra bebeğin çevresini araştırmaya başlamasıyla oyun davranışlarının temeli
atılır.
Bebeklerin hareket becerileri geliştikçe, merakları ve çevreye olan ilgileri
arttıkça çevreyle olan iletişimleri de artar. Özellikle bebek yürümeye başladığı bir
yaş civarında oldukça enerji doludur. Artık çocuk oyuncaklara ihtiyaç duymaya
başlar. Oyuncakları amaçlarına uygun olarak kullanmaya başlar, örneğin; oyuncak
bebeğini biberonuyla beslemek, yatağına yatırmak gibi. Ayrıca blokları, küpleri bir
kutudan diğerine boşaltmak yerine artık onları başka nesnelerin yerine kullanmaya
başlar.
Birinci yılın sonunda bebek, oyuncaklarını ele almada daha beceriklidir.
Farklı seslerden, renklerden, görüntülerden hoşlanır. Oturup kalkma, yürüme
becerileri geliştiği için tekerlekli oyuncaklarını itip çekebilir. Oyuncaklarını bir
yerden başka bir yere taşıyabilir. Bebek 18 aylıkken, elindeki tarakla bebeğinin
saçını taramaya başlar. İnşa blokları, yumuşak hayvan oyuncaklarla uzun süre
oynayabilir; kil, hamur, su ve kumla oynamaktan zevk alır.
Çocuğun yaşına uygun
oyun seçmek çok
önemlidir.
İki yaş civarında çocukların hareketliliklerinde ciddi bir artış gözlenir.
Motor koordinasyonları artar, birçok şeyi kendi kendilerine yapmak isterler. Bu
dönemdeki destek çocuğun deneyerek öğrenmesini artıracağı için hem zihinsel
gelişim açısından hem de benlik saygısının gelişimi açısından büyük önem taşır. Bu
dönemde onu fiziksel zararlardan koruyarak çevreyi keşfetmesine fırsat vermek,
sosyal, zihinsel ve duygusal gelişiminin desteklenmesi bakımından önemlidir.
Oyun örnekleri
OYUNUN ADI: DÜŞEN OYUNCAĞI İZLE
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
4
Oyunları Derleme – I
YAŞ GRUBU: 0-1 yaş
UYGULAMA: Bebek bir yetişkin tarafından kucağa alınır. Önce oyuncak bebeğe
gösterilerek dikkati çekilir. Nesne hareket ettirilerek, bebek tarafından izlenmesi
sağlanır. Sonra oyuncak yere atılır.
-Oyuncak nereye gidiyor? diye sorulur. (Soru ifadesi yüz ve el hareketleri ile
pekiştirilir. )
Bebekle beraber aşağı doğru bakılır. Bebek oyuncağın yere düşmesini izlediğinde,
-“Aferin” denilir. Oyuncak yerden alınır ve oyun bu şekilde devam eder.
OYUNUN ADI: BİR, İKİ
GELİŞİM ALANI: Bilişsel Alan
YAŞ GRUBU: 0-2 yaş
UYGULAMA: Bebekle karşılıklı olarak oturulur. Aşağıdaki sözler söylenerek oyun
oynanır.
-“Ayağına dokun” diyerek bebeğin elinden tutarak ayağına dokundurulur.
-“Başına dokun” diyerek bebeğin elinden tutarak başına dokundurulur.
-“Hop hop dudaklarına dokun” diyerek bebeğin elinden tutarak dudaklarına
dokundurulur.
- “Saçına dokun” diyerek bebeğin elinden tutarak saçına dokundurulur.
OYUNUN ADI: TRENİM GELİYOR
GELİŞİM ALANI: Psikomotor Alan
YAŞ GRUBU: 1-2 yaş
UYGULAMA: Ebeveyn ya da öğretmen çocuğun çarpabileceği oyuncak ve tüm
engelleri oyun alanından kaldırır. Çocuğa tren olduğu ve oda gösterilerek geziye
çıkılacağı söylenir. Çocuğun elinden tutularak ritimli bir şekilde odanın içinde
yürünür. Yürürken diğer el tren düdüğü olarak yukarı kaldırılır ve “çuh çuh-vup
vuup” denir. Sonra çocuğun eli bırakılır. Çocuğa iki ayrı tren olduğunuz söylenir.
Sizin gibi yürümesi istenir. Daha sonra, çocuğa “ben büyük trenim, sen de küçük
trensin, şimdi büyük tren, küçük treni kovalayacak” diyerek kaçması istenir.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
5
Oyunları Derleme – I
OYUNUN ADI: ANNEM BABAM TULUMBADAN SU ÇEKER
YAŞ GRUBU: 0-2 YAŞ
UYGULAMA: Annem babam tulumbadan (Çocukla karşılıklı el ele tutuşulur.)
Su çeker, su çeker
Halkada boynumdan geçer
(Çocuk bir kolun altından geçirilir.)
Halkada boynumdan geçer
OYUNUN ADI: BAŞIMIZ
YAŞ GRUBU: 0-2 YAŞ
UYGULAMA: Gıdı gıdı mahallesi (Boğaz gıdıklanır)
Aşçı dükkanı
(Ağız gösterilir)
Hor hor çeşmesi
(Burun tutulur)
Aynacılar
(Gözler gösterilir)
Kemancılar
(Kaşlar gösterilir)
Düz bayır
(Alın gösterilir)
Otlu çayır
(Saç karıştırılır)
OYUNUN ADI: MİKİ FARE
YAŞ GRUBU: 0-2 YAŞ
UYGULAMA:
Yerden bitme mum bacaklı miki (İki elinden tutulan çocuk diz çöktürülür)
Burnu uzun, dik kulaklı miki
(İki el açılarak burnun üstüne konur, sonra eller
kulağa konur)
Okul öncesi eğitimin
temelinde oyun
vardır.
Şeytanlıkta bütün aklı fikri
(Sağ elin işaret parmağı başa konularak sallanır)
Dans edersin miki fare
(Ayağa kalkılır el çırparak dans edilir)
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
6
Oyunları Derleme – I
OYUNUN ADI: ÇAL KAPIYI
YAŞ GRUBU: 0-2 YAŞ
UYGULAMA:
Çal kapıyı
(Sağ elin işaret parmağıyla alna vurulur)
Bak pencereden
(Her iki elin işaret ve bay parmakları gözlük gibi birleştirilir)
Çevir mandalı
( Burun bükülür)
Gir içeri
(Sağ elin işaret parmağı ile ağzın içi gösterilir)
Al bir sandalye
(Kulak memelerinden biri tutulur)
OYUNUN ADI: TAVŞAN
YAŞ GRUBU: 0-2 YAŞ
UYGULAMA:
Burada bir tavşan gezmiş, gezmiş
(Çocuğun eli tutulup, diğer elin işaret parmağı
ile avuç içine daireler çizilir)
Bu görmüş,
(Baş parmak tutulup, sallanır)
Bu tutmuş,
(İşaret parmağı tutulup, sallanır)
Bu pişirmiş,
(Orta parmak tutulup, sallanır)
Bu yemiş,
(Yüzük parmak tutup, sallanır)
Bu da “hani bana, hani bana demiş” (Serçe parmak tutulup, sallanır)
OYUNUN ADI: AİLEM
YAŞ GRUBU: 0-2 YAŞ
UYGULAMA: Annem örgü örer (Örgü örme hareketi yapılır)
Yemek yapar
(Çorba karıştırma hareketi yapılır)
Babam kahve içer (Kahve içermiş gibi yapılır)
Oyun sırasında
çocuğun kendisine
güveni gelişir.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
7
Oyunları Derleme – I
İşe gider
(Parmaklar yürütülür)
Abim ders çalışır (Yazı yazma hareketi yapılır)
Kardeşim uyur
(Uyuma hareketi yapılır)
Bende oynarım
(Oynanır)
OYUNUN ADI: DOĞAMIZ
Güneş bizi ısıtır
(Isınma hareketi yapılır)
Yağmur bizi ıslatır (Parmaklar yukarıdan aşağı doğru sallanır)
Kar bizi dondurur
(Eller göğse konularak üşüme hareketi yapılır)
Fırtına bizi korkutur (Gözler kapatılır)
Bol bol ağaç dikelim (Ağaç dikme hareketi yapılır)
Selleri önleyelim
Anaokulu/Ana sınıfı (4-6 Yaş) Oyun Örnekleri
Oyun, sağlıklı büyüme, gelişme ve öğrenme için en güvenli yoldur ve her
çocuk oyun oynar. Çocuklar oyun oynadıkları sürece hem oyunlarını, hem de
kendilerini geliştirirler. Oyun, çocukluk yıllarının zenginleştirilmiş, zaman zaman da
yapılandırılmış öğrenme ortamlarıdır. Çocuklar, oyun sırasında keşfederek
öğrenirler.
Çocuklar oyun etkinlikleri sırasında kişiliğini ortaya koymayı, kendini
anlamayı, doğru şekilde ifade etmeyi, sorumluluk almayı, arkadaşları ile işbirliği
yapmayı, diğer insanlara saygılı olmayı öğrenir. Denemeleri ile yeni aşamalara
ulaşır, mutlu olur. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme becerisini kazanır. Grup
içinde nasıl davranması gerektiğini öğrenir. Sağlıklı karar verme, kendi işini kendi
yapması sonucu özgür hareket edebilme yeteneği gelişir ve arkadaşları ile
paylaşmayı, yardımlaşmayı, grup kurallarına uymayı öğrenir. Ayrıca girişimci olma,
tehlikeyi göze alma ve problem çözme yeteneğinin gelişmesine yardımcı olur.
Bunların yanı sıra, oyun sırasında çocuğun kendisine güveni gelişir, kendi kendine
yeterli olabilme gibi nitelikler kazanır.
Çocukların oynayabileceği her türlü oyuncak, artık materyaller ve
çocukların kullanabileceği çeşitli malzemelerin öğrenme ortamlarında kullanılması,
çocukların yaratıcılığını geliştirir, onların etkin öğrenmelerine katkı yapar, deneme
yanılma yoluyla öğrenmelerini sağlar ve keşif duygularını geliştirir.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
8
Oyunları Derleme – I
Oyun örnekleri
OYUNUN ADI: EŞİNİ BUL KURTUL
GELİŞİM ALANI: Psikomotor Alan
YAŞ GRUBU:5-6 yaş
Oyun, sağlıklı
büyüme, gelişme ve
öğrenme için en
güvenli yoldur.
UYGULAMA: Çocuklar ikişer ikişer kol kola dolaşır. Bir çocuk ebe olur, bir çocuk da
boşta kalır. Ebe boşta kalan çocuğu yakalamaya çalışır. Ebeden kaçan çocuk
sıkışınca bir arkadaşının koluna girer. Arkadaşının kolundaki diğer çocuk koşmaya
başlar ve ebeden kurtulmaya çalışır. Yakalanan ebe olur. Böylece oyun devam
eder.
OYUNUN ADI: EVİNİZE KÖYÜNÜZE
GELİŞİM ALANI: Psikomotor Alan
YAŞ GRUBU: 5-6 yaş
UYGULAMA: Oyun alanına düz bir çizgi çizilir. Çocuklar bunun üzerinde bağdaş
kurarak otururlar. 10-15 adım karşılarına büyük çaplı iki çember çizilir.
Çemberlerden biri çocukların evi, diğeri ise köyüdür. Öğretmen “evinize”
dediğinde çocuklar bir çembere “köyünüze” dediği zaman da diğer çembere doğru
koşarlar. Söylenilen çembere giren ilk üç çocuk başarılı olur. Daha sonra
çemberlerin isimleri değiştirilerek oyuna devam edilir.
OYUNUN ADI: KARDEŞİMİ GÖRDÜN MÜ?
GELİŞİM ALANI: Sosyal-Duygusal Alan
UYGULAMA: Öğretmen, çocuklar arasından birini seçer, ona:
“Arkadaşların arasından sana bir kardeş seçeceğiz. Ama senin ondan haberin
olmayacak. Sen kardeşini bulmak için istediğin arkadaşına sorular sorabilirsin. Eğer
sonunda kardeşini tanıyabilirsen, başarılı olacaksın.” der.
Bundan sonra ebe dışarı çıkarılır. Çocuklardan biri kardeş olarak seçilir.
Ebe içeri alındıktan sonra, arkadaşlarından istediğine soruları sorarak kardeşini
bulmaya çalışır. Örnek olarak: Ebe bir arkadaşına;
-
Kardeşimi gördün mü?
Elbisesi ne renkti?
Kırmızıydı.
Ebe başka bir arkadaşına;
Kardeşimi gördün mü?
Gördüm.
Kız mı, erkek mi?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
9
Oyunları Derleme – I
-
Kız.
Saçları uzun mu?
Uzun.
Ebe böylece arkadaşlarına istediği soruları sorarak kardeşini bulmaya
çalışır. Başarılı olan alkışlanır.
Okul öncesi eğitim kurumlarında özel günlerde en fazla oynanan
oyunlardan olan şarkılı oyunlar (rontlar) sırasında çocuklar bir topluluğun
karşısında kendisini rahatlıkla ifade edebilme becerisini geliştirirler.
ŞARKILI OYUN (RONT) ÖRNEĞİ
OYUNUN ADI: MEVSİMLER (ELBİSELERİM)
Şarkılı oyunlar
(rontlar) sırasında
çocuklar kendilerini
rahatlıkla ifade
edebilme becerisini
geliştirirler.
UYGULAMA: Bu ront, dört renk ve dört mevsim olarak özel günlerde “mevsimler”
ya da “elbiselerim” adıyla aşağıdaki gibi oynanabilir. Öğrencilerin kıyafetleri
şarkıdaki sözlere uygun seçilir. Sırası gelen gruptaki öğrenciler bir yandan
kıyafetlerini gösterirler, bir yanan da şarkının ritmine uygun dönerler. Oyun isteğe
göre değişik şekillerde düzenlenebilir. İstenildiği kadar uzatılıp, bütün öğrencilerin
katılımı sağlanabilir.
Hep yeşildir elbiselerim,
Ben bu rengi pek çok severim.
İlkbaharı cicim, çok sevdiğim için,
Hep yeşildir elbiselerim.
Lay lay lay lay, lay lay lay lom.
Hep kırmızıdır elbiselerim,
Oynayan çocuk,
canlılığın ve sevincin
sembolüdür.
HERBEL
Ben bu rengi pek çok severim.
Yaz babayı cicim çok sevdiğim için,
Hep kırmızıdır elbiselerim.
Lay lay lay lay, lay lay lay lom.
Hep sarıdır elbiselerim,
Ben bu rengi pek çok severim.
Sonbaharı cicim, çok sevdiğim için.
Hep sarıdır elbiselerim.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
10
Oyunları Derleme – I
Lay lay lay lay, lay lay lay lom.
Hep beyazdır elbiselerim,
Ben bu rengi pek çok severim.
Kış babayı cicim, çok sevdiğim için,
Hep beyazdır elbiselerim.
Lay lay lay lay, lay lay lay lom.
İlköğretim Çağı Çocuk Oyun Örnekleri
İlköğretim çağı ince motor becerilerin gelişiminin hızlandığı bir dönemdir.
Kasların gelişimi ve birlikte çalışmasına bağlı olarak birçok çocuk koşma, hoplama,
sıçrama, atlama gibi davranışları yapabilmektedirler. Koordinasyon yeteneğinin
artması nedeniyle estetik hareketlerde başarı vardır. Koşma becerisi sekiz yaş
civarında hızla olgun bir seviyeye ulaşırken bunu orta çocukluğa doğru yavaş bir
ilerleme takip eder.
İlköğretim döneminde bulunan çocukların tepki süreleri kendilerinden
büyüklere oranla daha uzundur. Özellikle ilköğretimin ilk üç yılında yürüme, koşma
gibi kaba motor kontrolünü gerektiren becerilerin gerçekleştirilmesinde hiçbir
sorun yaşamazlar. İlkokulun ikinci yarısına gelindiğinde ise ince motor kasların
kontrolü büyük ölçüde başarılır.
OYUNUN ADI: TOMBALA (YEDİ KULE)
GELİŞİM ALANI: Psikomotor Alan
UYGULAMA: Oyun eşit sayıda iki takım oluşturularak oynanır Sayışmaca ile oyuna
başlayacak ilk takım belirlenir. Yere yedi taş (genellikle kiremit parçası) üst üste
gelecek şekilde dizilir. Taşların üst üste dizileceği alan daire çizilerek belirlenir. Bir
mesafe belirlenir. Topun atılacağı yerin önüne çizgi çizilir. Oyuna başlayacak
takımın oyuncuları (vurucu takım) top ile birlikte başlama çizgisinin gerisinde yer
alırlar. Ebe olan takımın oyuncuları ise kalenin etrafında yer alırlar. Vurucu
takımın oyuncularından biri topu taşlara doğru atar. Taşlar devrilirse bütün takım
oyuncuları kaçar ve diğer takım da kaçan oyuncuları vurmaya çalışır, kaçan
oyunculardan vurulmayanlar bu arada devirdikleri taşların hepsini üst üste
dizmeye çalışırlar. Hepsini dizebilirse “Tombala” diyerek oyunu kazanırlar. Ancak
taşları üst üste dizemezlerse oyun, diğer takıma geçer. Oyun bu şekilde devam
eder.
OYUNUN ADI: TEPEDEN TOP ÇEVİRME OYUNU
GELİŞİM ALANI: Psikomotor Alan
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
11
Oyunları Derleme – I
UYGULAMA: İki ya da daha çok takıma ayrılan çocuklar, aralarında birer adım ara
kalacak şekilde ve kollarını dümdüz yukarıya kaldırarak arka arkaya sıraya geçerler.
Verilen işaretle, ilk oyuncu gövdesini arkaya doğru eğdirerek, topu başının
üzerinden ikinci oyuncuya geçirir ve derhal sıranın sonuna geçer. Oyun,
başlangıçtaki pozisyona ulaşıncaya kadar sürdürülür.
Çocuklar topu başlarının üzerinden arkadaki arkadaşına verecektir. Hangi
grubun topu son oyuncuya en erken ulaşırsa o grup oyunu kazanır.
OYUNUN ADI: KAYIP OLANI BUL
GELİŞİM ALANI: Sosyal duygusal alan
Oyun, problem çözme
becerisini geliştirir.
UYGULAMA: Öğretmen çocukların seviye ve dikkatlerini göz önünde bulundurarak
birkaç eşya toplar. (defter, kalem, toka, bebek…) Çocuklara bunları dikkatle
incelemeleri söylenir. Hazır olduklarında gözleri yumdurulur, öğretmen elindeki
eşyalardan bir tanesini saklar. Çocuklara gözlerini açtırarak hangi eşyanın kayıp
olduğunu bulmalarını ister. Kayıp eşyayı ilk bulana bir sonraki oyunda saklanacak
eşyanın seçimi bırakılır.
OYUNUN ADI : KEDİ FAREYİ BUL
GELİŞİM ALANI: Psikomotor Alan
UYGULAMA: Çocuklar arasından bir kedi seçilir. Bu kişinin yüzü duvara
döndürülür. Diğer oyunculardan biri fare olur. Bunu kedi bilmemelidir. Öğretmen
kediyi yanına çağırır ve; “ Arkadaşlarının arasına bir fare saklanmış. Sen buna
yaklaşırsan bütün arkadaşların kedi gibi miyavlayacak. Ama uzağında olursan
hiçbirinin sesi çıkmayacak”der. Bundan sonra kedi yavaş yavaş arkadaşlarının
arasında dolaşmaya başlar. Ne zaman kedi miyavlamaları fazlalaşırsa fareye
yaklaştığını anlar ve onların arasından asıl fareyi bulmaya çalışır. Oyunu kazanırsa
o da arkadaşları arasından bir kedi seçme hakkına sahip olur.
Gençlik Dönemi ve Farklı Yaş Gruplarının Oyun Örnekleri
OYUNUN ADI: BEZİRGAN BAŞI
GELİŞİM ALANI: Psikomotor Alan
UYGULAMA: Eğitimci önce çocuklara oyunun kuralını anlatır. Bir kız bir erkek
öğrenci olmak üzere iki çocuk seçer. Çocuklar ellerini köprü şeklinde birleştirirler.
Diğer çocuklar da sıraya girer. Bütün çocuklar hazır olunca oyunun şarkısı
söylenerek oyunculuk kız ve erkek çocukların etrafından dolaşır ve şarkıyı
söyleyerek öğrencilerin oluşturdukları köprünün altından geçerler.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
12
Oyunları Derleme – I
Şekil 4.1. Bezirgan Başı Oyunu
(Kaynak:http://mekteplikahvesi.blogcu.com/bezirganbasi/9043710’dan alınmıştır.)
-
Aç kapıyı bezirgan başı, bezirgan başı.
Kapı hakkı ne verirsin?, ne verirsin?
Arkamdaki yadigar olsun, yadigar olsun.
Bir tavşan, iki tavşan, üçüncüde dolaba kaçan.
Şarkı söylenirken, üçüncü tavşan dolaba kaçan dendiğinde o çocuk halkanın
içinde kalır. Şarkıya başlanmadan önce ebe olarak seçilen çocuklara bir hayvan ya
da meyve ismi seçmeleri söylenmiştir. Köprünün içinde kalan çocuğa diğer
çocuklar duymadan hangi hayvan ya da meyveyi seçtiği sorulur. (Ör: Kuş mu?
Tavşan mı?) Hangisini seçerse o çocuğun arkasına geçmesi söylenir. Oyun bütün
çocuklar köprüde kalana kadar devam eder. Bütün çocuklar ebelerinin arkasına
geçtikten sonra çekişmece yapılır. Çekişmede başarılı olan grup oyunu kazanır.
OYUNUN ADI: KURDELE BAĞLAMA-ÇÖZME YARIŞMASI
GELİŞİM ALANI: Psikomotor Alan
UYGULAMA: Oyuncular iki eşit gruba ayrılır. Önde bulunan oyunculara 15-20 cm.
uzunluğunda birer kurdele verilir. Her grubun 8-10 adım karşısına bir sandalye
konur. Öğretmenin işareti ile ilk sıradaki oyuncular koşarak kurdeleyi sandalyenin
bir bacağına bağlarlar, geriye döner, ikinci oyuncunun avucuna vurur, yerlerine
otururlar. İkinci çocuk, işareti alınca o da koşar ve bağlanan kurdeleyi çözer,
üçüncü arkadaşına verir. Yarışma böylece bağlama ve çözmeli son oyuncuya kadar
sürer. Oyun sonunda kurdeleyi en çabuk bağlayan-çözen grup kazanır.
OYUNUN ADI: YAĞ SATARIM, BAL SATARIM
GELİŞİM ALANI: Psikomotor Alan
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
13
Oyunları Derleme – I
UYGULAMA: Çocuklar halka olup yere çömelirler. Ebe olan ucu düğümlenmiş bir
mendille halkanın etrafında önce yavaş yavaş, sonra gittikçe hızlanarak dönmeye
başlarlar. Ve şarkıyı söylerler.
Yağ satarım, bal satarım
Ustam öldü ben satarım
Ustamın kürkü sarıdır
Oyun, sağlıklı gelişme
ve öğrenme için en iyi
yöntemdir.
Satsam on beş liradır.
Zambak zumbak
Dön arkana iyi bak
Ebe bir süre döndükten sonra elinde tuttuğu ve arkasında sakladığı ucu
düğümlü mendili fark ettirmeden halkadakilerden birinin arkasına bırakır. Yine
hiçbir şey olmamış gibi halka etrafında dolaşmaya devam eder. Arkasına mendil
bırakılan çocuk bunu fark ederse hemen mendili alıp ebeyi kovalamaya başlar.
Ebeyi yakalayabilirse elindeki mendille ona vurmaya başlar. Ebe kalkan çocuğun
yerine oturur ve ebelikten kurtulur. Bu sefer kalkan çocuk ebe olur.
OYUNUN ADI: ORMAN
GELİŞİM ALANI: Psikomotor Alan
UYGULAMA: Oyun içinde her oyuncunun elinde bir sopa olması gerekmektedir.
Sopalar bir sıra şeklinde ve birbirine ikişer adım mesafeyle oyun alanının ortasında
yere dikilir. Bu sopalar oyuncuların geçmesi gereken ormandır. Oyuncular iki gruba
ayrıldıktan sonra, gruplar, alanın kenarlarında birer sıra oluşturacak şekilde
dizilirler. Her grup kendine bir grup kaptanı seçer. Grup kaptanına “boz bey” denir.
Boz beylerin birbirine seslenmesiyle oyun başlar. Birinci grubun boz beyi şöyle der:
Ulu orman boranlı,
Ortası da dumanlı,
Bir yiğit sal ormana,
Varsın gelsin bu yana.
İkinci takımın boz beyi yanıt verir:
Ulu orman meşedir,
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
14
Oyunları Derleme – I
İçi dolu köşedir,
Ormandadır emeklerim,
Bir yiğidin beklerim.
Bu konuşmanın ardından grupların ilk oyuncuları ormanın iki ucuna gelir
ve oyunculardan birinin vereceği işaretle, ormanı, sopaların arasında zikzak
şeklinde koşarak geçerler. Hangi grubun oyuncusu ormanı sopalara çarpmadan ve
daha hızlı geçerse o turu kazanır. Oyuncu sopalardan birini çarparak devirirse ceza
olarak o sopanın yerine geçer ve oyunun sonuna kadar devirdiği sopanın yerinde
ağaç gibi dikilmek zorundadır.
Bütün oyuncular sırayla ormandan geçtikten sonra en çok tur kazanan
grup oyunu kazanır. (Oyunun Oynandığı İl: Bolu).
OYUNUN ADI: ALAYLAR PULAYLAR
GELİŞİM ALANI: Psikomotor Alan
UYGULAMA: Çocuk sayısı ikiden fazla olacak şekilde iki grup oluşturulur. Çocuklar
kendi grupları içerisinde kol kola girer, aralarında istenen mesafede iki paralel
doğru şeklini alırlar. Birinci grup “Alaylar”, ikinci grup “Pulaylar” adını alır. Gruplar
sırası ile şarkılarını söylerken ritmik yürüyüş hareketi ile diğer grubun önüne gelir.
Birinci grup: Alaylar pulaylar top top saraylar.
İkinci grup: Ne istersin, ne istersin, bizim saraydan?
Birinci grup: İçinizde bir güzel var, bir cihan var onu isteriz.
İkinci grup: O güzelin, o cihanın ismi de ne imiş?
Birinci grup: O güzelin, o cihanın ismi de……(Bu sırada birinci grup, diğer gruptan
istediği çocuğun adını söyler.)
İstek kabul edilirse;
İkinci grup: Bizim kızımız, bizim oğlumuz küstü de gitti, saatini astı da gitti. (Bu
esnada çocuk grubuna el sallayarak diğer gruba karışır.)
Oyun böylece biter ve oyunu ikinci grup başlatır. Oyun aynı şekilde tekrarlanır.
OYUNUN ADI: KAVUN KARPUZ
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
15
Oyunları Derleme – I
GELİŞİM ALANI: Psikomotor Alan
UYGULAMA: Çocuklar iki gruba ayrılırlar. Her iki gruptan birer grup başkanı seçilir.
Gruplar kendi grup arkadaşlarıyla yan yana, diğer grupla da karşı karşıya gelecek
şekilde dururlar. Her iki grubun başkanı da kendi grubundaki çocuklara birer renk
ismi verir. Birinci gruptan bir çocuk diğer grubun başkanının önüne gelir.
Birinci gruptaki çocuk: Seke seke ben geldim.
İkinci grubun başkanı: Çıngıraklım hoş geldin.
Birinci gruptaki çocuk: Bir avuç tuza geldim.
İkinci grubun başkanı: Tuzum yok.
Birinci gruptaki çocuk: Öyleyse kavun karpuza geldim.
İkinci grubun başkanı: Geç bahçeye seç.
Başkan sözünü bitirince birinci gruptan gelen çocuk, diğer çocukları sanki
karpuz seçiyormuş gibi hareketler yaparak tek tek kontrol eder. Sonra bir renk
söyler. Örneğin; “Kırmızı karpuz” der. İsmi söylenen çocuk kaçmaya başlar ve
birinci gruptan gelen çocuk da onu yakalamaya çalışır. Eğer yakalarsa kendi
grubuna götürür. Kovalayan çocuk kaçanı yakalayamadan kaçan kendi grup
başkanının eline dokunursa, kaçan çocuk kendi grubunda kalır. Bu kovalamaca
sırasında diğer çocuklar da bağırarak elleriyle tempo tutabilirler.
OYUNUN ADI: ÇİÇEK VE RÜZGAR
GELİŞİM ALANI: Psikomotor Alan
YAŞ GRUBU: 4-6 yaş
UYGULAMA: Çocuklar iki eşit gruba ayrılırlar. Bir gruba “Çiçekler” diğer gruba ise
“Rüzgarlar” denir. Oyun alanına birbirinden 8-10 m. uzaklıkta iki paralel çizgi çizilir.
Gruplar bu çizilen çizgilerin arkasında yan yana dururlar. Çiçekler kendi aralarında
gizlice bir çiçek ismi belirlerler. Öğretmenin işareti üzerine çiçekler rüzgarların
önüne doğru yürürler. 1 m. mesafe kalınca dururlar. Rüzgarlar sıra ile çiçek isimleri
saymaya başlarlar. Çiçeklerin kendi aralarında belirledikleri çiçek ismi
söylendiğinde, çiçekler kendi çizgilerine doğru koşmaya başlarlar. Rüzgarlar ise
onları yakalamaya çalışırlar. Yakalanan çiçekler kenarda durur, son çiçek de
yakalandıktan sonra rüzgarlar çiçek, çiçekler rüzgar olur. Oyuna devam edilir.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
16
Oyunları Derleme – I
OYUNUN ADI: MIRNAV KEDİLER
GELİŞİM ALANI: Dil Alanı
YAŞ GRUBU: 4-6 yaş
UYGULAMA:
Mırnav, mırnav iki kedi
Pıst pıst
(İşaret parmakları hareket ettirilir.)
Biri çıkmış üst odaya
(İşaret parmağı ile yukarı çıkma hareketi
yapılır.)
Biri inmiş alt odaya
(Diğer elin işaret parmağı ile aşağı inme
hareketi yapılır.)
Biraz sonra buluşmuşlar.
(Parmaklar buluşturulur.)
Mırnav, mırnav konuşmuşlar
(Parmaklar hareket ettirilir.)
Ben bir fare yakaladım.
(Sağ elin işaret parmağı hareket ettirilir.)
Ben tabakları yaladım.
(Sol elin işaret parmağı hareket ettirilir.)
Aman demişler çabuk yorulduk. (El bir kez şaklatılır.)
İşte orada bir koltuk.
(Koltuk, minder vb. gösterilir.)
Hemen koşmuşlar oraya
(Ellerle makara sarma hareketi yapılır.)
Uyumuşlar doya doya
(Uyuma hareketi yapılır.)
Ev sahibi çıkagelmiş.
Kalkın miskin kediler demiş.
(Uyanma hareketi yapılır.)
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
17
Oyunları Derleme – I
Özet
•Oyun, tüm çocukların evrensel ve temel dili olarak kabul
edilmektedir. Eğitimci öncelikle çocukların, yaşlarını, gelişim
özelliklerini, yeteneklerini ve becerilerini dikkate alarak oyun
seçmelidir.
•Çocuk oyunları, bir toplumun sosyokültürel yansıması olduğuna
göre büyük değer taşıyan bilgilerdir. Bu nedenle, hazırlanacak oyun
albümleri, hem tarihî bir değer taşıması ve ait olduğu kültürü
yansıtması hem de gelecek nesillere aktarılması bakımından büyük
bir ihtiyaç ve değerli bir kaynak olması açısından önemlidir.
•Çocuk oyunları dağarcığı oluşturulurken kitap, gazete, ansiklopedi
ve süreli yayınlardan yararlanılabilir. Dağarcık hazırlanırken
kullanılan yazının dili sade, anlaşılabilir, kısa ve öz olmalıdır.
•Oyun, insan hayatının hemen her evresinde var olan bir etkinlik
olmakla birlikte özellikle hayatının ilk yıllarında çocuğun kendini,
içinde yaşadığı dünyayı tanıması, mutluluklarını, üzüntülerini, hayal
kırıklıklarını, iç çatışmalarını, hayallerini, düşüncelerini ifade
edebilmesi için en uygun dil olarak ifade edilebilir.
•Çocuğun oynadığı oyun türleri ve oynanış biçimleri, onun içinde
bulunduğu gelişim evresinin özelliklerine göre değişiklik
göstermektedir. Bu yüzden de çocuğun yaşına uygun oyunları
seçmek çok önemlidir. Çocuğun yaşı ne kadar küçükse oyun ihtiyacı
da o kadar fazladır. Bu nedenle çocuklar için çeşitli oyun alanları
hazırlanmalı ve çocuğun kendi akranlarıyla oynamasına fırsat
verilmelidir.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
18
Ödev
Oyunları Derleme – I
• Çevrenizde farklı yaş gruplarında oynanan/oynatılan oyunları
belirleyiniz ve yazılı hâle getiriniz.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
19
Oyunları Derleme – I
DEĞERLENDİRME SORULARI
Değerlendirme
sorularını sistemde ilgili
ünite başlığı altında yer
alan “bölüm sonu testi”
bölümünde etkileşimli
olarak
cevaplayabilirsiniz.
I. Kaynağa rahatlıkla ulaşmak,
II. Oyunla ilgili kaynakların tespitini sağlamak,
III. Kaynağın nasıl basıldığını anlamamıza yardımcı olmak,
IV. Hangi yaş grubuna uygun olduğunu belirlemek.
1.
Oyun albümü hazırlarken oyunların kaynağını belirtmenin önemi
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir arada verilmiştir?
a) I-III
b) II-III-IV
c) III-IV
d) I-II-IV
e) I-III-IV
2. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim kurumlarında özel günlerde en
fazla uygulanan oyundur?
a) Şarkılı oyun (ront)
b) Kavram geliştirici oyun
c) Hareketli oyun
d) Parmak oyunu
e ) Hayal gücünü geliştirici oyun
3. Aşağıdaki oyunla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Oyun, çocuğu araştırmaya yeni şeyler öğrenmeye yönlendirir.
b) Oyun, çocuğun yazı yazmasını hızlandırır.
c) Oyun, eğlenerek öğrenme şeklidir.
d) Oyun, kültürel yapının bir parçasıdır.
e) Oyun, çocukların problem çözme becerilerini geliştirir.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
20
Oyunları Derleme – I
4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Keşif, mantık yürütme ve düşünce, çocukların aktif oldukları
etkinlikler sırasında gelişir.
b) Çocuklar nesnelerle oynayarak kendi bilgilerini yapılandırır.
c) Çocuklar hareket, oyun ve duyusal yaşantılar içinde öğrenirler.
d) Çocuklar bilgiyi yalnız yetişkinlerin açıklamaları ile öğrenirler.
e) Çocuklar oyun sırasında sosyal becerileri öğrenirler.
5. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi çağı çocukların oyunu
gerçekleştirebilmeleri için gerekli koşullardan biri değildir?
a) Uygun oyun malzemesinin tespitinin sağlanması
b) Yakınlarda bir yetişkinin bulunması
c) Oyun için küçük sınıflarda sınırlı yer ayrılması
d) Oyun için yeterli süre verilmesi
e) Oyunu uyaran etkin yaşantılar ve mücadeleci yeni deneyimler için
ortamın oluşturulması
6. Aşağıdakilerden hangisi ilköğretim çağındaki çocuklar için uygun olan bir
oyun değildir?
a) Düşen Oyuncağı İzle
b) Tepeden Top Çevirme Oyunu
c) Tombala (Yedi Kule)
d) Kedi Fareyi Bul
e)
Bezirgan Başı
7. Çocukların oynayabileceği her türlü oyuncak, artık materyaller ve
çocukların kullanabileceği çeşitli malzemelerin öğrenme ortamlarında
kullanılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Çocukların yaratıcılığını geliştirir.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
21
Oyunları Derleme – I
b) Çocukların etkin öğrenmesine katkı sağlar.
c) Çocukların deneme yanılma yoluyla öğrenmesini sağlar.
d) Çocukların keşif duygusunu geliştirir.
e) Öğretmenin oyun malzemesini yanlış seçtiğini gösterir.
8. Aşağıdakilerden hangisi süt çağı çocuklar için en uygun olan oyundur?
a) Ağaçlar ve Sincaplar
b) Birleş Kurtul
c) Düşen Oyuncağı İzle
d) Çiçek ve Rüzgâr
e) Kardeşimi Gördün mü?
9. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi çocukları için oyunun faydaları arasında
yer almaz?
a) Karar verme yeteneğini geliştirir.
b) Saldırganlık duygusunu arttırır.
c) İşbirliği yapma becerisini geliştirir.
d) Sorumluluk almayı öğrenir.
e) Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme becerisini geliştirir.
I. Çocuğun gelişim seviyesi
II. Ailenin ekonomik durumu
III. Çocuğun hazır bulunuşluğu
IV. Çocuğun yaşı
10. Oyun seçerken dikkat edilmesi gerekenler, hangi seçenekte bir arada
verilmiştir?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
22
Oyunları Derleme – I
a)
b)
c)
d)
e)
Yalnız I
III-IV
I-II-III
I-II
I-III-IV
Cevap Anahtarı
1.D, 2.A, 3.B,4.D, 5.C, 6.A, 7.E, 8.C, 9.B, 10.E
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
23
Oyunları Derleme – I
YARARLANILAN VE BAŞVURULABİLECEK DİĞER
KAYNAKLAR
Akandere, M. (2003). Eğitici Okul Oyunları, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Aksoy, A.B. ve Çiftçi, H.D. (2008) Erken Çocukluk Döneminde Gelişimi Destekleyen
Oyunlar, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Arnold, A.(1979).Çocuğunuz ve Oyun, (Çeviren: Rezzan Mahmudoğlu). İstanbul:
Ece Yayınları.
Baran, M. (1993). Çocuk Oyunları, Ankara: Kültür Bakanlığı.
Başal, H. A. (2010). Türkiye’de Geleneksel Çocuk Oyunları, İstanbul: Morpa Kültür
Yayınları.
Bruce, T. (1991). Time to Play in Early Childhood Education. London: Hodder and
Stoughton.
Bruel, C. (1995). Çocuklar İçin Top Oyunları, (Çeviren: Mehmet Dündar), İstanbul:
Ya-pa yayınları.
Çankırılı, A. (2006). Benimle Oynar mısın Anne?, İstanbul: Timaş Yayınları.
Çoban, B. ve Nacar, E. (2006). İlköğretim 1. Kademe Eğitsel Oyunlar, Ankara: Nobel
Yayın Dağıtım.
Çoban, B. ve Nacar, E. (2006). İlköğretim 2. Kademe Eğitsel Oyunlar, Ankara: Nobel
Yayın Dağıtım.
Çoban, B. ve Nacar, E. (2006). Okul Öncesi Eğitimde Eğitsel Oyunlar, Ankara: Nobel
Yayın Dağıtım.
Dalkılıç, N. (1999). Okul Öncesi Eğitimde Üniteler, Belirli Günler ve Haftalar,
İstanbul: Epsilon Yayınları.
Dönmez N. B. (1992). Oyun Kitabı. İstanbul: Esin Yayınevi.
Ellialtıoğlu, F. M. (2005). Okul Öncesi Dönemde Oyun Ve Oyun Örnekleri,
İstanbul:Ya-Pa Yayınları.
Fethi, L. (1999). Çocuklar ve Oyun, Marmara Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı
Öğretmeni El Kitabı, İstanbul: Ya-pa Yayınları.
Girgin, G. ve Gürşimşek, I. (2005). Oyunlarla Kavram Eğitimi Etkinlik Örnekleri,
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
24
Oyunları Derleme – I
Ankara: AnıYayıncılık.
Güneş, H. (2010). Şimdi Oyun Zamanı, Ankara: Kök Yayıncılık.
Güneş, M. ve Güneş, H. (2008).Öğretmen ve Öğrenciler İçin Yaşayan Çocuk
Oyunları, Ankara:AnıYayıncılık.
Hazar, M. (1996). Oyunla Eğitim, Ankara: Tubitay LTD.
Isenberg, J. P. and Jalongo, M.R. (2001). Creative Expression and Play in the
Early Childhood Curriculum, New York:Macmillan Publishing Company,
Kale, R. (2003). Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kirazoğlu, Z. (2000). Ünitelere Göre Hazırlanmış Oyunlar, Bursa: Ezgi Kitabevi.
Manning, K. and Sharp, A.(1977). Structuring Play in the Early Years at School,
London: Ward Lock Educational.
Onay, C. (2006). Çoklu Zeka Kuramına Göre Oyunla Eğitim, Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım.
Özdemir, N.(2006). Türk Çocuk Oyuları, Ankara: Akçağ Yayınları.
Öztürk, A. (2001). Okul Öncesi Eğimde Oyun, İstanbul: Esin Yayınları.
Pehlivan,H. (2005). Oyun ve Öğrenme, Ankara:AnıYayıncılık.
Poyraz H. (2003). Okul Öncesi Dönemde Oyun ve Oyuncak, Ankara:AnıYayıncılık.
Samur, İ. (1989). Eğitici Öğretici Oyunlar, İstanbul: Remzi Kitabevi.
Sel R. (1995).Okul Öncesi Çocuklarına Oyunlar-Rondlar, İstanbul:Ya-Pa
Yayınları.
Seyrek, H. ve Sun, Muammer(1999).Çocuk Oyunları, İzmir: Mey Yayınları.
Sivaslıoğlu, A. (2000). Okul Öncesi Eğitimde Üniteler Özel Haftalar ve Günler,
İstanbul:Ya-Pa Yayınları.
Sükan, Z. (1983). Okul Öncesi Etkinlikleri, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
Şahin, F.T. (2001). Okul Öncesi Eğitimde Oyun Etkinlikleri, Gazi Üniversitesi.
Anaokulu/Ana sınıfı Öğretmeni El Kitabı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
25
Oyunları Derleme – I
Tezcan,E. (1986) Okul Öncesi Eğitiminde Bilmece, Tekerleme, Parmak Oyunları,
Ankara: Turcan Yayınları.
Tüfekçioğlu Ü., Ayla Oktay, Berka Özdoğan ve ark,(2002). Çocukta
Hareket, Oyun Gelişimi ve Öğretimi, Anadolu Üniversitesi Yayın
No:1295, Eskişehir.
Vural, M. (2002). Ev ve Sınıf Etkinlikleri Antolojisi, Erzurum
Yavuzer, H. (1984). Çocuk Psikolojisi, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
Yavuzer, H. (2000). Çocuğunuzun İlk 6 Yılı, İstanbul: Remzi Kitabevi.
Yazar, A.(2007). 1914-2006 Okul Öncesi Eğitim Programlarında Yaratıcılığın
İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Yazgan İnanç, B.; Bilgin, M. ; Kılıç Atıcı, M.(2007). Gelişim Psikolojisi Çocuk ve
Ergen Gelişimi, 3. Baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Bezirgan Başı oyunu ile ilgili resim
http://mekteplikahvesi.blogcu.com/bezirganbasi/9043710 adresinden alınmıştır.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
26
Download

ÜNİTE - Ataturkuni.Com - Atatürk Üniversitesi AÖF Öğrenci Platformu