İZMİR ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR OLİMPİYATI 2015
Yarı Final 1
Problem A
Toplam
Verilen dört basamaklı bir sayının N ( abcd ) toplamını (S) hesaplayın.
S = a2 + b2 + c2  d2
GİRDİ (Birinci satır test durumlarının sayısını içerir)
N
ÇIKTI
S
Örnek girdi
1234
5678
Çıktı
149
3197
İZMİR ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR OLİMPİYATI 2015
Yarı Final 1
Problem B
Satranç Tahtası
N sayısına bağlı olacak şekilde bir satranç tahtasi yazdırın.
GİRDİ (Birinci satır test durumlarının sayılarını içerir)
N
N – tam sayı, (1 ≤ N ≤ 50)
ÇIKTI
Satranç tahtası
Örnek girdi
2
Çıktı
** ** ** **
** ** ** **
** ** ** **
** ** ** **
** ** ** **
** ** ** **
** ** ** **
** ** ** **
** ** ** **
** ** ** **
** ** ** **
** ** ** **
** ** ** **
** ** ** **
** ** ** **
** ** ** **
Örnek girdi
3
Çıktı
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
İZMİR ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR OLİMPİYATI 2015
Yarı Final 1
Problem C
Metro
Mert hergün metro ile şehir merkezine gidiyor. Bir metro hattı ise tam olarak Mert’in evinin
önünden geçiyor. Mert biliyor ki, Metro ilk istasyondan aşagıda gösterilen tabloya göre
hareket ediyor:
– 06:00’dan 09:59’a kadar her 5 dakikada bir;
– 10:00’dan 14:59’a kadar her 12 dakikada bir;
– 15:00’dan 22:59’a kadar her 7 dakikada bir;
– 23:00’dan 05:59’a kadar her 20 dakikada bir;
Mert’in ilk istasyondan ineceği istasyona metro ile gitmesi t dakika alıyor. Ayrıca Mert, metro
istasyonuna H saatinin M dakikasında varacağını biliyor.
Mert’in, bulunduğu istasyondan metroya binebilmesi için istasyonda beklemesi gereken
süreyi dakika cinsinden hesaplayınız.
Not: Metrolar ilk istasyondan 06:00, 10:00, 15:00 ve 23:00 saatlerinde kesinlikle
ayılmaktadırlar.
GİRDİ (Birinci satır test durumlarının sayılarını içerir)
t
H M
t – İlk istasyondan Mert’in istasyonuna kadar geçen süre(dakika), (0 ≤ t ≤ 500)
H – Mert’in istasyona gittiği saat, (0 ≤ H ≤ 23);
M – Mert’in istasyona gittiği dakika, (0 ≤ M ≤ 59)
ÇIKTI
Mert’in metro istasyonunda beklemesi gereken minimum süre
Örnek girdi
10
83
Çıktı
2
15
10 40
11
Açıklama
06:00 dan 09:59’a kadar 5 dakikada bir metro
kalkıyor. Metro ilk istasyondan 07:55’te
ayrılacak ve Mert’in istasyonuna 08:05’te
varacak. Buna göre, Mert’in 2 dakika
beklemesi yetecetir.
İZMİR ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR OLİMPİYATI 2015
Yarı Final 1
Problem D
Pisagor Üçgeni
Bir Pisagor üçgeni, a,b ve c olmak üzere 3 pozitif tam sayıdan oluşur ve aralarında şu bağıntı
bulunur; a2 + b2 = c2
En bilinen Pisagor üçgenlerinden bir tanesi (3,4,5) üçgenidir.
[M,N] aralığındaki, tanıma uyan Pisagor üçgenlerini bulunuz.
GİRDİ (Birinci satır test durumlarının sayılarını içerir)
M N
M – Aralığın başlama noktası, (1 ≤ M ≤ 10000)
N – Aralığın bitiş noktası, (1 ≤ N ≤ 10000), N ≥ M.
ÇIKTI
[M, N] Aralığındaki Pisagor üçgenlerinin sayısı.
Örnek girdi
1 10
10 20
Çıktı
2
1
İZMİR ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR OLİMPİYATI 2015
Yarı Final 1
Problem E
Asal Palindromlar
Asal sayı, 1’den büyük olan, kendisinden ve 1’den başka hiçbir pozitif böleni olmayan dogal
sayılardır. İlk 20 asal sayı 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53,59, 61, 67, 71.
[M, N] aralığındaki asal palindromları bulunuz.
Not: Palindromik sayı, rakamları tersten yazıldıgında da aynı sayıya eşit olan sayılardır. İlk 20
palindromik sayı şu şekildedir; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 101,
111.
GİRDİ (Birinci satır test durumlarının sayılarını içerir)
M N
M – Aralığın başlama sayısı, (1 ≤ M < 108)
N – Araliğin bitiş sayısı, (1 < N ≤ 108), N > M.
ÇIKTI
[M, N] araliğindaki palindromik asalların sayısı.
Örnek girdi
1 10
10 100
Çıktı
4
1
Açıklama
Palindromik asallar: 2, 3, 5, 7
Palindromik asallar: 11
Download

İZMİR ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR OLİMPİYATI 2015 Yarı Final 1