Konveyör Haberleşme ve Acil İkaz Sistemi İhalesine ilişkin açıklamalar (952-TTK / E-103)
952-TTK / E-103 dosya numaralı Konveyör Haberleşme ve Acil İkaz Sistemi İhalesi İdari
şartnamesinin 12. maddesine göre, istekli firmalardan gelen ve değerlendirmeye alınan sorular ile bu
sorulara ilişkin aşağıdaki açıklamaların istekli firmalara duyurulması uygun görülmüştür.
Soru 1: Teknik şartname 2.2. maddesi: Konuşma (diyafon) üniteleri konveyörler boyunca
talazlıklara monte edilecek ve üzerindeki düğmeler vasıtasıyla konveyörler stop edilebilecek,
kilitlenebilecek ve tekrar yol verdirebilmek için konuşma - kontrol ünitesine sinyal verebilecektir.
Şartnameye ait teknik resimde talazlıklar arası mesafe 60 metre olarak belirtilmekteyse de her
bir konveyörün uzunluğu görülmemektedir. Bu bilgi verilebilir mi?
Cevap 1: Konveyör hattı uzunlukları üniteler arası mesafe 60 metre alınarak hesaplanabilir.
Uygulamada bu mesafeler farklılık gösterebilecektir.
Soru 2: Teknik şartname 2.3. maddesi: Konveyörler boyunca talazlıklara yerleştirilen ve
haberleşmeyi sağlayan konuşma - kontrol ve diyafon üniteleri, konveyör boyunca haberleşmeyi
sağlayacak, aynı zamanda çalıştırma öncesi sesli ve ışıklı uyarı verebilecektir. Acil anonslar için
konveyör hatları boyunca kullanılan üniteler dışında, ekli çizimlerde gösterilen hatlar boyunca uygun
aralıklarla monte edilecek diyafon üniteleri kullanılacaktır. Bu ünitelerden, yerüstü kontrol odası ile
de haberleşme yapılabilecektir.
Bağımsız sesli haberleşme sistemleri arasındaki mesafe aralığı nedir (Konveyör Sistemleri
değil)?
Cevap 2: Konveyör hattında ya da anons amacıyla konveyör hattı dışında kullanılacak
üniteler arasındaki mesafeler, Yüklenici firma ve Kurumumuz tarafından montaj öncesinde
netleştirilecektir.
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi için anons amacıyla kullanılacak üniteler arası toplam
kablo mesafesi teknik şartname eki çizimde belirtilmiş olup, 5681 metredir.
Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi için anons amacıyla kullanılacak ünitelerin
buatlarına kadar olan mesafeler teknik şartname eki çizimde belirtilmiş olup, buatlardan sonra
diyafon hatlarında kullanılacak toplam kablo mesafesi 2000 metredir.
Soru 3: Teknik şartname 2.7. maddesi: Her bir konveyör hattında kullanılacak diyafon ünitesi
sayısı ve üniteler arası mesafe, montaj aşamasında ve/veya genişlemelerde ihtiyaca göre
değişebilecektir.
Mesafe değişebilir fakat her sistem için konveyör uzunluğunu kapsayacak şekilde asgari
diyafon sayısının belirtilmesi.
Cevap 3: Konveyör hatlarında kullanılacak diyafon (emniyet stoplu) sayısı asgari 2 adet
olacaktır. Toplam diyafon ünitesi sayısı teknik şartname eki çizimlerde belirtilmiş olup proje
başlangıcı için bu miktarlar öngörülmüştür. Daha sonra sistemin genişlemesi durumunda ilave
ünitelerin satın alınması söz konusu olabilecektir.
Soru 4: Teknik şartname 2.22. maddesi: Konuşma-kontrol ünitelerinin kumanda ettiği üniteye
analog ve dijital çıkışlı sensörler bağlanabilmelidir.
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
Konveyör kontrol sistemine bağlanacak analog ve dijital sensörler için TTK kaçar adet giriş
ve çıkış öngörmektedir?
Cevap 4: Her bir emniyet stoplu diyafon ünitesi üzerinde en az bir adet analog ve bir adet
dijital sensör girişi bulunacaktır.
Soru 5: Teknik şartname 2.23. maddesi: Konveyör hatlarında kullanılabilecek sensörlerin
ayarları yerüstü kontrol odasından yapılabilmeli ve durumları izlenebilmelidir.
Sensörlerin hareket ve uyarı ayar noktalarının konveyör yanında mevcut “Human Machine
Interface” insan-makine arayüzü ünitesi ile veya yeryüzünden bilgisayarın SCADA sistemi ile
ayarlanabilir olması uygun mudur?
Cevap 5: Konveyör hatlarında kullanılabilecek sensörlerin ayarları, konveyör yanındaki bir insanmakine arayüzü ünitesi vasıtasıyla yapılabilir. Aynı zamanda yerüstündeki kontrol odasından bir bilgisayar ve
yazılımı vasıtasıyla her bir sensörün ayarı yapılabilecek ve durumları izlenebilecektir.
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
Download

İhale ile ilgili açıklamalar