YAPI MAKİNALARI TEMİN EDERKEN GÖZ
ÖNÜNDE BULUNDURULACAK
FAKTÖRLER
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
1
Bu derste
1. Yapı Makinaları Temini
2. Yapı Makinaları Ömrü
3. Mülkiyet ve İşletme Maliyeti
4. Amortisman
onuları anlatılacaktır.
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
2
YAPI MAKİNALARI temini
•
Peşin para ile ödeme
Borçlanma, faiz olmaz istenen makine her zaman alınabilir, amortisman masrafı, gelir
vergisi matrahından düşülür, iş süresi uygun olmaz ise amortize olmayabilir, toplu yatırım
gerektirir
•
Banka Kredisi ile satın almak
Alıcı makinanın sahibi olur, amortisman masrafı gelir vergisinden düşülebilir, yüksek kredi
faizlere ödenebilir.
•
Leasing Sistemi ile:
Alıcı, makina sahibine kullanma süresi boyunca periyodik olarak kira öder. Makina iade
edilebilir veya uygun bedelle sonunda satın alınabilir, makina sahibinin bakım
hizmetlerinden yararlanılabilir, öte yandan başlangıçtaki kira bedeli biraz yüksektir. Ayrıca
seçme olanağı sınırlıdır.
•
Kiralamak
Saatlik Kira
Günlük Kira (8 sa/gün)
Haftalık Kira (5 gün/hafta)
Aylık Kira (22 gün/ay)
>A
>B
>C
>d
B=8A
C=0.8 x 5B
D=0.55 x 22B
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
3
YAPI MAKİNALARININ ÖMRÜ
AAvrupa standartlarında bir iş makinasınin ömrü ortalama 7 yıl olarak kabul edilmektedir. Yani yedi yılı dolduran
makinalar ekonomik ömrünü tamamlamış sayılırlar. Bu durum Türkiye koşullarında farklılık göstermektedir.
Türkiye’de çalışan iş makinalarına baktığımızda 20’li ve 30’lu yaşlarda birçok iş makinası çalışmaya devam
etmektedir. Bize özgü bu durum değiştiğinde Türkiyenin gerçek iş makinası ihtiyacının mevcut talepten çok fazla
olduğu görülecektir. Grafikte yıllara göre iş makinası üretim miktarları görülmektedir. (Tahmini değerler,
kaynak : Sanayi Genel Müdürlüğü).
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
4
YAPI MAKİNALARININ ÖMRÜ
Nüfus, yüzölçümü ve diğer özellikleri ile ülkemize benzerliği
bulunan ülkelerdeki 0-7 yaş arasında kullanılan iş ve inşaat
makineleri adedi; Almanya’da 400 bin, Fransa’da 300 bin,
İtalya’da ise 290 bin adet olmasına rağmen ülkemizde 47 bin
adet olarak tespit edilmiştir. Bu da Türkiye pazarının,
ekonomisinin en az 5 kat daha büyüyebilecek bir potansiyele
sahip olduğuna çarpıcı bir örnektir. Kendine has özelliklerinden
dolayı iş ve inşaat makineleri sektörü, ekonomik gelişmeleri ve
değişimleri ilk önce hisseden ve en fazla etkilenen sektörlerin
başında gelmektedir. 2002-2007 yılları arasında her sene
neredeyse %50 artış gösteren sektör 2007 yılında rekor kırarak
ağır iş makinelerinde yıllık 11.500 satış adedini geçmiş, yıllık
ticaret hacminde ise 5 milyar $’ı zorlamıştır. Sektörün ihracatı ise
2008 sonunda yaklaşık 1 milyar $’a ulaşmıştır. 2008 yılı başında
Leasingler’e verilen özel teşvikin kalkması ile ciddi bir sıkıntıya
giren sektörde, küresel ekonomik sıkıntının ülkemize yansımaları,
ihracatın azalması, finansman krizi vb. sebepler neticesinde yurt
içinde %50 oranında bir daralma yaşanmıştır.(Kaynak:Sanayi
Gen.Müd.).
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
5
YAPI MAKİNALARININ ÖMRÜ
Kümülatif Net Yarar
3
2
1
1
-1
2
3
4
5
6
7
8
9
YIL
Ekonomik Ömür
Yararlı Ömür
Fiziksel Ömür
-2
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
6
YAPI MAKİNALARININ ÖMRÜ
İTÜ İnşaatekonomik
Fakültesi Yapı İşletmesi
Makine
ömür Yüksek
grafiği
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
7
7
YAPI MAKİNALARININ ÖMRÜ
Douglas tarafından yapılan iş makinası ömrü tanımları (J. Douglas. Construction Equipment Policy, New
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
York: McGraw-Hill, 1975, pp. 47–60.) Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
8
GÜRCANLI
8
YAPI MAKİNALARININ ÖMRÜ
Fiziksel Ömür:
Makinanın tükendiği ve güvenilir bir şekilde
üretim yapamayacağı yaşı anlatır. Bu noktada makine genellikle
kullanılmaz ve hurdaya çıkarılır. İş makinası yaşlandıkça bakım ve işletme
maliyetleri artar. İş makinasının herhangi bir parçasının fiziksel ömrü ve
işletme maliyetlerinin artış oranı kullanım sırasındaki ihtimama,
makinanın yaptığı işe ve bakım kalitesine bağlıdır. Düzenli olarak bakım
harcamalarına ayrılan küçük bir miktar para, iş makinasının temel
bileşenlerini değiştirmek için ilerde büyük miktarlarda para
harcanmasını ortadan kaldırır.
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
9
9
YAPI MAKİNALARININ ÖMRÜ
Karlı Ömür:
Makinanın kar edebileceği ömür süresini belirtir.
Bu aşamadan sonra makinayı elde tutma işletme kaybına yol açabilir.
Karlı ömür süresini bittiği nokta öyle bir noktadır ki, iş makinası inşaat
şantiyesinden çok bakım onarım atölyesinde zamanını geçirir. Artan
maliyetli tamiratlar karlı ömrü daha da azaltabilir, bazı ana parçaların
atılıp değiştirilmesi gerekebilir. İş makinası yöneticisi herhangi bir iş
makinasının bu noktaya yaklaştığını belirleyebilmeli, tamamen
değiştirme veya ana parçaları değiştirme gibi bir strateji belirlemelidir.
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
10 10
YAPI MAKİNALARININ ÖMRÜ
Ekonomik Ömür:
İş makinasının karını maksimize ettiği
döneme eşittir. İş makinası sahipleri üretimi maksimize ederken, üretim
maliyetini azaltmak için savaşırlar. İş makinasının değiştirilmesi için
kullanılabilecek bir kriter olan ekonomik ömür uzunluğunu seçmek,
aslında kar ile üretimin optimize edilmesi meselesidir. İş makinasının
zamanında değiştirilmesi makine yaşlandıkça artan bakım ve işletme
maliyetleriyle karlılığın giderek erozyona uğramasını engeller. İş makinası
sahipleri bakım ve onarım maliyetlerine ilişkin kesin raporlar tutarak, iş
makinasının değiştirilmesi gereken en ekonomik zamanı belirleyebilirler.
İş makinasının herhangi bir parçasını değiştirmek için uygun zamanlamayı
belirlemek, makina sahibinin yalnızca satınalma ve işletme maliyetini
değil, o parçanın satınalma ve işletmeyle ilgili diğer maliyetlerini de
hesaba katmasını gerektirir. Bunlar, amortisman, enflasyon, yatırım,
bakım, onarım, arıza süresi ve değer yitirme-eskime-rekabet edebilirliğin
azalması maliyetleridir.
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
11 11
Makinaların iyi, doğru kullanılması,
bakımı ve sürekli çalışır halde bulunması
• Makine çalıştırıldığı sürece; yatırım, tamir, bakım ve işletme dönemi
boyunca yıllık artan toplam masraflarına karşılık,uygulamaya konduğu
günde maksimum olan toplam verimlilik devamlı azalır.
Masraf
verimlilik eğrisi
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
12 12
TÜRKİYE'DE YAPI MAKİNALARI KULLANIMI (Kaynak:
Sanayi Gen.Md.lüğü)
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
13
Mülkiyet ve işletme maliyeti
Mülkiyet Maliyeti kapsamında:
• İlk sermaye maliyeti
• Amortisman
• Yatırım maliyeti
• Sigorta ve vergilerin maliyeti
• Depolama maliyeti
düşünülmelidir
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
14
Mülkiyet ve işletme maliyeti
•
İlk sermaye maliyeti
İş makinasının faydalı ömrü boyunca tüm yatırımın yaklaşık %25’ini
oluşturur. Fabrika fiyatı, ekstra ekipman, satış vergileri, nakliye maliyeti,
kurulum maliyetini kapsar
•
•
•
•
Amortisman
Yatırım maliyeti
Sigorta ve vergilerin maliyeti
Depolama maliyeti
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
15
Mülkiyet ve işletme maliyeti
•
•
İlk sermaye maliyeti
Amortisman: Amortismanın belirlenmesinde ilk maliyet (satınalma), kullanışlı
ömür ve hurda değeri etkilidir. Pek çok değerlendirme yöntemi bulunmaktadır. VUK’na göre
işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz
bulunan gayrimenkullerle 269'uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi
kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara
göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu
teşkil eder. Örnek: Paletli Ekskavatör'ün (iş makinesi) faydalı ömürleri ile amortisman oranlan
listenin 10 numaralı inşaat işleri bölümünde belirlenmiştir. Dolayısıyla faydalı ömrünün 6 yıl ve
amortisman oranının % 16.66 olarak uygulanması, karavan için ise 339 nolu Vergi Usul Kanunu
genel tebliğinin ek listesinde belirtildiği üzere, faydalı ömrünün 7 yıl ve amortisman oranının %
14,28 olarak uygulanması gerekmektedir.
•
•
•
Yatırım maliyeti
Sigorta ve vergilerin maliyeti
Depolama maliyeti
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
16
Mülkiyet ve işletme maliyeti
•
•
•
İlk sermaye maliyeti
Amortisman:
Yatırım maliyeti: Yatırım veya kar maliyeti, makinaya yıllık olarak yapılan
(saatlik maliyete çevrilir) yatırımı anlatır. Eğer bir makinayı krediyle borçlanarak alsaydık,
ödediğimiz faiz oranı faiz (yatırım) maliyeti olurdu. Ama şirket varlıklarından satın alırsak faiz
oranı, makinanın getiri oranına eşit olmalıdır. Bunun için de makinanın yıllık ortalama değeri
hesaplanmalıdır, yatırım (faiz) maliyeti ona dayanarak bulunmalıdır.
P: yıllık ortalama değer, n faydalı ömür (yıl) ve S: hurda değeri ise, yıllık ortalama değer, IC: İlk
maliyet ise
P=[IC(n+1) + S(n-1)]/(2n) Yıllık ortalama değeri verecektir. Örnek için Sayfa:23
•
•
Sigorta ve vergilerin maliyeti
Depolama maliyeti
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
17
Mülkiyet ve işletme maliyeti
•
•
•
•
İlk sermaye maliyeti
Amortisman:
Yatırım maliyeti:
Sigorta ve vergilerin maliyeti: Ülkeden ülkeye farklılık
göstermektedir. Kaza, hırsızlık, yangın vb. hususlar için ödenen sigorta, vergiler, lisanslar
bu kapsamdadır
•
Depolama maliyeti
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
18
Mülkiyet ve işletme maliyeti
•
•
•
•
•
İlk sermaye maliyeti
Amortisman:
Yatırım maliyeti:
Sigorta ve vergilerin maliyeti:
Depolama maliyeti: İş makinası parkı kirası, iş makinasının
saklanması için harcanan paralar, güvenlik elemanlarının ücretleri, iş makinasını hareket
ettirirken, park ederken kullanılan personelin saatlik ücreti (işaretçiler) gibi hususları
kapsar. Unutmayalım doğrudan şantiye genel giderleri kapsamında (overhead)
incelenmelidir.
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
19
Mülkiyet ve işletme maliyeti
Toplam Mülkiyet Maliyeti yukarıdaki kalemlerin
toplamıdır. Saatlik maliyet olarak çevrilmelidir. Yatırım
maliyeti veya faiz maliyetini bulurken de aşağıdaki
yaklaşım kullanışlıdır. Örnek:s.24-25
Yatırım maliyeti için ortalama oranlar
Maliyet Kalemi
Ortalama Değer(%)
• Faiz
3-9
• Amortisman:
2-5
• Sigorta/vergiler maliyeti: 1-3
• Depolama maliyeti:
0.5-1.5
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
20
Mülkiyet ve İşletme maliyeti
İşletme maliyeti denince ise:
• Bakım ve Tamir Maliyeti
• Tekerlek maliyeti
• Tüketim maliyeti
•
•
Mazot
Makina yağı
 Mobilizasyon ve demobilizasyon maliyeti
 Yapı Makinası operatör maliyeti
 Özel maliyetler (İSİG için gerekli eklemeler, özel
kazılar için
mafsal, riper kazması, kesme ucu)
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
21
İşletme maliyeti
•
Bakım ve Tamir Maliyeti: Ekipman tipine, çalışma
koşullarına göre değişir. n: inceleme yılı N:faydalı ömür ise
Saatlik Tamir Maliyeti = n/N!
X
yaşam boyu tamir maliyeti/çalışma saati
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
22
İşletme maliyeti
•
Lastik maliyeti: Lastik tamiri ve değiştirmesini kapsar.
Amortisman hesaplarına lastik dahil edilmez. Lastik ömrü için en
uygunu geçmiş deneyimlerden yararlanmaktır.
Lastik tamir ve değiştirme maliyeti=
1,15 x lastiklerin toplam fiyatı/ort.lastik ömrü
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
23
işletme maliyeti
•
Tüketim maliyeti
•
•
Mazot
Makina yağı
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
24
Mülkİyet malİyetİ
Mülkiyet Maliyeti kapsamında:
• İlk sermaye maliyeti
• Amortisman
• Yatırım maliyeti
• Sigorta ve vergilerin maliyeti
• Depolama maliyeti
düşünülmelidir
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
25
Mülkiyet maliyeti
•
•
İlk sermaye maliyeti
Amortisman: Amortismanın belirlenmesinde ilk maliyet (satınalma), kullanışlı
ömür ve hurda değeri etkilidir. Pek çok değerlendirme yöntemi bulunmaktadır. VUK’na göre
işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz
bulunan gayrimenkullerle 269'uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi
kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara
göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu
teşkil eder. Örnek: Paletli Ekskavatör'ün (iş makinesi) faydalı ömürleri ile amortisman oranlan
listenin 10 numaralı inşaat işleri bölümünde belirlenmiştir. Dolayısıyla faydalı ömrünün 6 yıl ve
amortisman oranının % 16.66 olarak uygulanması, karavan için ise 339 nolu Vergi Usul Kanunu
genel tebliğinin ek listesinde belirtildiği üzere, faydalı ömrünün 7 yıl ve amortisman oranının %
14,28 olarak uygulanması gerekmektedir.
•
•
•
Yatırım maliyeti
Sigorta ve vergilerin maliyeti
Depolama maliyeti
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
26
Amortisman Nedir?
Depreciation represents the decline in market value of a piece of equipment due to age, wear,
deterioration, and obsolescence. Depreciation can result from:
. Physical deterioration occurring from wear and tear of the machine
. Economic decline or obsolescence occurring over the passage of time
In the appraisal of depreciation, some factors are explicit while other factors have to be
estimated.
Generally, the asset costs are known which include:
. Initial cost: The amount needed to acquire the equipment
. Useful life: The number of years it is expected to be of utility value
. Salvage value: The expected amount the asset will be sold at the end of its useful life
However, there is always some uncertainty about the exact length of the useful life of the asset
and about the precise amount of salvage value, which will be realized when the asset is
disposed. Any assessment of depreciation, therefore, requires these values to be estimated.
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
27
Amortisman Nasıl Hesaplanır?
Among many depreciation methods,
1. The straight-line method,
2. Double-declining balance method,
3. Sum-of-years’-digits method are the most commonly used in the construction equipment
industry .
At this point, it is important to state that the term depreciation as used to represent the change in the
assets value from year to year and as a means of establishing an hourly ‘‘rental’’ rate for that asset.
It is not meant in the same exact sense as is used in the tax code. The term ‘‘rental rate’’ is the
rate the equipment owner charges the clients for using the equipment, i.e., the project users
‘‘rent’’ the equipment from its owner.
In calculating depreciation, the initial cost should include the costs of delivery and startup,
including transportation, sales tax, and initial assembly. The equipment life used in
calculating depreciation should correspond to the equipment’s expected economic or useful life.
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
28
Amortisman nasıl Hesaplanır?
Vergi Usül Kanunu açısından Amortisman tutarlarının belirlenmesi
için 4 yöntem vardır.
1. Normal (doğrusal) amortisman (V.U.K madde 315)
2. Azalan bakiyeler üzerinden amortisman (V.U.K mükerrer
madde 315)
3. Madenlerde amortisman (V.U.K madde 316)
4. Olağanüstü amortisman (V.U.K madde 317)
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
29
Amortisman Nasıl Hesaplanır?
Straight-Line Depreciation
Straight-line depreciation is the simplest to understand as it
makes the basic assumption that the equipment will lose the
same amount of value in every year of its useful life until it
reaches its salvage value. The depreciation in a given year can
be expressed by the following equation:
Dn = (IC - S – TC) / N where
Dn is the depreciation in year n,
IC the initial cost ($),
S the salvage value ($),
TC the tire and track costs ($), N the useful life (years), and
D1= D2 =…. Dn.
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
30
Amortisman Nasıl Hesaplanır?
Sum-of-Years’-Digits Depreciation
The sum-of-years’-digits depreciation method tries to model depreciation
assuming that it is not a straight line. The actual market value of a piece of
equipment after 1 year is less than the amount predicted by the straight-line
method. Thus, this is an accelerated depreciation method and models more
annual depreciation in the early years of a machine’s life and less
in its later years. The calculation is straightforward and done using the
following equation:
Dn = (year ‘‘n’’ digit)/N! (IC – S – TC) where
Dn is the depreciation in year n,
year n digit is the reverse order: n if solving for D1 or 1
if solving for Dn,
IC the initial cost ($),
S the salvage value ($),
TC the tire and track costs ($) and N the useful life (years).
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
31
Amortisman nasıl Hesaplanır?
Sum-of-Years’-Digits Depreciation
The sum-of-years’-digits depreciation method tries to model depreciation
assuming that it is not a straight line. The actual market value of a piece of
equipment after 1 year is less than the amount predicted by the straight-line
method. Thus, this is an accelerated depreciation method and models more
annual depreciation in the early years of a machine’s life and less
in its later years. The calculation is straightforward and done using the
following equation:
Dn = (year ‘‘n’’ digit)/N! (IC – S – TC) where
Dn is the depreciation in year n,
year n digit is the reverse order: n if solving for D1 or 1
if solving for Dn,
IC the initial cost ($),
S the salvage value ($),
TC the tire and track costs ($) and N the useful life (years).
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
32
Amortisman nasıl Hesaplanır?
Double-Declining Balance Depreciation
The double-declining balance depreciation is another method for calculating
an accelerated depreciation rate. It produces more depreciation in the early
years of a machine’s useful life than the sum-of-years’-digits depreciation
method. This is done by depreciating the ‘‘book value’’ of the equipment
rather than just its initial cost. The book value in the second year is merely the
initial cost minus the depreciation in the first year. Then the book value in the
next year is merely the book value of the second year minus the depreciation
in the second year, and so on until the book value reaches the salvage value.
The estimator has to be careful when using this method and ensure that the
book value never drops below the salvage value:
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
33
Amortisman nasıl Hesaplanır?
ÖRNEK (Paletli Dozer için amortisman hesabı)
IC (Initial Cost, Alış Maliyeti) = 35.000 $
S (Salvage Value, Hurda Değeri= =5.000 $
N (Expected Useful Life, Beklenen faydalı ömür) =5
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
34
Amortisman nasıl Hesaplanır?
Straight-Line Depreciation
Dn = (IC - S – TC) / N
Dn = (35.000 – 5.000– 0) / 5
Year Depreciation
0
1
2
3
4
5
0
6000
6000
6000
6000
6000
Dn = 6.000 $
Book Value
(end of period)
35000
29000
23000
17000
11000
5000
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
35
Amortisman nasıl Hesaplanır?
Sum-of-Years’-Digits Depreciation
Dn = (year ‘‘n’’ digit)/N! (IC – S – TC)
Year Depreciation
0
1
2
3
4
5
0
10000
8000
6000
4000
2000
Book Value
(end of period)
35000
25000
17000
11000
7000
5000
İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Yüksek
Lisans Programı - Doç.Dr. G. Emre
GÜRCANLI
36
Download

Mülkiyet ve işletme maliyeti