.0 yıl Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.
2
1995'den, 2015'e
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi KONYA
20-21 Mart 2015
Kongre Onursal Başkanı
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Başar CANDER
Op. Dr. Gökhan DARILMAZ
Sempozyum Sekreteri
Prof. Dr. Mehmet GÜL
Uzm. Dr. Mustafa GÜLPEMBE
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Meram Tıp Fakültesi
Konferans Salonu
İletişim
[email protected]
0542 720 56 39
[email protected]
0506 600 50 93
[email protected]
0544 835 92 70
.yıl Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.
20 1995'den, 2015'e
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi KONYA
20-21 Mart 2015
20 Mart 2015 Cuma
08:00-08:30 Kayıt
08:30-09:30 Açılış Konuşmaları
09:30-10:30 PANEL: 1
Moderatör: Prof. Dr. Başar Cander-Op. Dr. Gökhan Darılmaz
ATLS’ye göre güncel multipl travma algoritması
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Narcı
Penetran Baş-boyun Yaralanmalarına Acil Yaklaşım
Doç. Dr. Mustafa Uzkeser
Torako-abdominal künt travmalarda acil yaklımlar
Uzm. Dr. Atıf Harmankaya
Gözden kaçan ortopedik yaralanmalar
Uzm. Dr. Tarık Acar
10:30-10:45 Çay-Kahve arası
10:45-12:00 PANEL: 2
Moderatör: Prof. Dr. Ahmet Ak-Prof. Dr. M. Ali Eryılmaz
Acilde Bronkoskopi Doç. Dr. Arif Duran
Acil serviste İnvazif Mekanik Ventilasyon uygulamaları
Yard. Doç. Dr. Defne Dündar
Hava yolu açma yöntemleri ve ekipmanları
Uzm. Dr. Kemal Aydın
Acil serviste Noninvazif Mekanik Ventilasyon uygulamaları
Öğr. Gör. Murat Uğur
12:00-13:30 Yemek Arası
13:30-14:30 PANEL: 3
Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Gül-Prof. Dr. Sadık Özmen
Zehirlenmelerde yeni antidotlar
Uzm Dr. Kemal Günaydın
CO İntoksikasyonunda güncel yaklaşımlar
Mantar intoksikasyonu
Dr. Fulya Köse
Uzm. Dr. Osman Lütfi Demirci
Narkotiklerle zehirlenmeler
Uzm. Dr. Mehmet Ayrancı
14:30-14:45 Çay-Kahve arası
14:45-15:45 PANEL : 4
Moderatör: Prof. Dr. Sadık Girişgin
Direkt Grafiler tarihte mi kaldı?
Yard. Doç. Dr. Mehmet Ergin
Acilde EKO Kullanımı
Uzm. Dr. Feridun Koyuncu
Acil Serviste ECMO
Uzm. Dr. Ramazan Köylü
Acilde USG Kullanımı
Uzm. Dr. Mehmet Kocabıyık
GALA YEMEĞİ
.yıl Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.
20 1995'den, 2015'e
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi KONYA
20-21 Mart 2015
21 Mart 2015 Cumartesi
09:00-10:00 PANEL: 5
Moderatör: Doç. Dr. Ayşegül Bayır
Coumadin’i kim takip ediyor? Yeni antikoagülan tedaviler
Doç.Dr.Emine Akıncı Emektar
Anaflaktik Şok mu, Anaflaktoid Reaksiyon mu?
Uzm. Dr. Şenol Kadir Köstekçi
Ölümcül EKG tanıları ve Acil Yaklaşımlar
Uzm. Dr. Cesareddin Dikmetaş
Koma’da hızlı tanı ve tedavi
Uzm. Dr. Betül Babagil
10:00-10:15 Çay-Kahve arası
10:15-11:15 PANEL: 6
Moderatör: Doç. Dr. Sedat Koçak
Ölümcül Göğüs Ağrıları ve Acil Yaklaşımlar
Doç. Dr. M.Nuri Bozdemir
ST elevasyonlu Akut Miyokard İnfarktüsünde Acil Yaklaşım
ST elevasyonsuz Akut Miyokard İnfarktüsünde Acil Yaklaşım
Yard. Doç. Dr. Şerife Özdinç
Uzm. Dr. Hasan Mollahüseyinoğlu
Pulmoner Emboli Güncel Kılavuzu
Uzm. Dr. M. Akif Önal
11:15-11:30 Çay-Kahve arası
11:30-12:15 PANEL: 7
Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Okumuş-Doç. Dr. Murat Ayan Hekim hakları
Uzm. Dr. Raşit Özer
Acilde şiddet
Öğr. Gör. Keziban Karabulut
Adli Raporlar
Uzm. Dr. Emine Doğan
14:30-14:45 Çay-Kahve arası
14:45-15:45 PANEL: 8
Moderatör: Doç. Dr. Halil Kaya
Acil Servis Mimarisi Akılcı antibiyotik kullanımı
Geriatrik hastada atlananlar
Biraz da Sohbet
Yard. Doç. Dr. Mücahit Kapçı
Uzm. Dr. Fatih Emin Vişneci
Uzm. Dr. Göknil Çalık
Uzm. Dr. Mustafa Gülpembe
15:45-16:45 PANEL: 9
Moderatör: 112 ASH Md.
112 Faaliyetleri
Acil Serviste hemşire olmak
Dr.Osman Ulusal
Uz.Hem.Ayfer Erdoğan
ULUSAL
11. ACİL
TIP KONGRESİ
Rixos Sungate Hotel / Antalya
2
nd
16-19 Nisan 2015
Intercontinental
Emergency Medicine Congress
International
Critical Care and Emergency Medicine Congress
16-19 April 2015
www.acil2015.org
BİLİMSEL SEKRETERYA
ACİL TIP UZMANLARI DERNEĞİ
Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. No: 26/19 Çankaya / Ankara
T: +90 312 426 12 14 F: +90 312 426 12 44
[email protected] / www.atuder.org.tr
ORGANİZASYON SEKRETERYASI
KONGRE VE ORGANİZASYON
İcadiye Cad. No: 3 Kuzguncuk 34674, İstanbul
T: +90 216 310 11 00 F: +90 216 310 06 00
[email protected] / www.genx.com.tr
facebook.com/GENXKONGRE
twitter.com/GENX_KONGRE
Download

Bilimsel Program - Acil Tıp Uzmanları Derneği