ÇANAKKALE GEÇİLMEZ
Mart Ayı bizim milletimizin yakın tarihinde önemli hatıra ve şeref levhalarının
olduğu ve oluştuğu bir aydır. Öncelikle Anadolu’nun, hatta tüm İslam coğrafyasının bugün
yaşadığımız özellik ve güzellikleriyle kalıp kalmaması, hür ve Müslüman milletimizin bu
ayrılmaz vasfıyla ayakta kalması veya kalmaması ihtimallerinin beraber bulunduğu bir
Aydır. Ama bu, hür Müslümanlar olarak, inşallah kıyamete kadar yaşayacağımız bir sonuç
ile neticelenmiş, Yüce Rabbimiz bu büyük ve güzel nimetleri ve bu Cennet vatanı bize
bağışlamıştır. 18 Mart 1915 tarihi, bizi boğmak için uğursuz eller tarafından sıkılan
boğazımızın, o düşman ellerden kurtulmasıyla büyük zafer günümüz olarak tarihimize,
altın harflerle yazılmış büyük bir şeref levhası olarak kazınmıştır.
Bütün bunlar, bizlere bu güzel toprakları İslamiyet’in beşiği bir Vatan olarak
bahşeden Yüceler Yücesi Allah’ın yardım, destek ve lütfuyla gerçekleşmiştir. Öyle ki bu
zaferi, göğüslerine yerleştirdiği çelikten kale gibi iman sahihi Mehmetçiklerin bitmez
tükenmez azim ve gayretleri, sabır ve metanetleri vesilesiyle nasip etmiştir.
Bu zaferi, şehitler ve melek ordularıyla destekleyerek nasip etmiştir. Bu zaferi, İki cihanı
hürmetine yarattığı sevgili Resulü Hz. Muhammed Mustafa’nın manevi kumandanlığı
altında nasip etmiştir.
12 Mart 1921 tarihinde TBMM’de kabul edilen İstiklal Marşı şairimiz, büyük
vatansever ve hamiyetperver Mehmet Akif ERSOY, imanlı ecdadımız Müslüman Türk
askeri Mehmetçiğin o azim ve gayretini dile getirdiği şiirinde;
“Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından, Alınır kal’a mı göğsündeki kat kat iman”
demektedir. Nitekim öyle olmuştur.
Çanakkale’yi geçilmez kılan çelik göğüslü Mehmetçiğin, hiçe saydığı ölümün
sonunda kavuşacağı mükâfatı dile getirerek ve bu alandaki Peygamber himmet ve
himayesini anlattığı diğer beytinde de;
“Ey şehid oğlu şehid isteme benden makber, Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber”
şeklinde dile getirmiştir.
Aziz vatanımızı işgal etmek için, o gün Çanakkale’yi geçmeye çalışan düşmanlar,
geçememişlerdir. Ama o günden bu güne Çanakkale’yi geçmek isteyenler hiç eksik
olmamıştır. Bundan sonra da eksik olmayacaktır. Fakat Allah’ın himayesi ve lütfuyla hiç
bir zaman geçemeyeceklerdir.
Bu Müslüman millet; dinde, imanda Allah’a kullukta elini sıkı tuttuğu müddetçe
Çanakkale, Çanakkaleler geçilmeyecektir. Zira Yüce Allah; “Ey inananlar: Eğer siz
Allah’a yardım ederseniz (Yani Allah’ın size yardım etmesine layık bir vaziyet
sergilerseniz) Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar (kaydırmaz)”
(Muhammed Suresi:47/7) buyurmaktadır. Yine; “Bizim yolumuzda mücahede edenlere
yollarımızı gösteririz” ( Ankebût Suresi: 29/69) buyurarak; Müslüman, inanan Allah için
hareket eden müminlerin yardımsız kalmayacağını, mutlaka yardıma mazhar olacağını
beyan buyurmuştur. Zaten bu tarih boyunca böyle cereyan etmiştir. Allah’ın sözü ve va’di
değişmez. Yeter ki kullar, inanç ve samimiyetlerinde değişmesinler. Bizler inanç ve
kulluğumuzda ciddi ve samimi olmaya devam ettiğimiz müddetçe Çanakkaleler
geçilmeyecek, bir daha İstiklal marşı yazılmayacaktır. 12.03.2015
Mehmet ŞAHİN
Kırşehir Müftüsü
Download

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ