Ahmet KIRILMAZ
İl Müdürü
Hasan METİN
Gülcan KARASERÇE
İl Müdür Yardımcısı
İl Müdür Yardımcısı
Ramazan ATEŞ
Mehmet AKBAL
İl Müdür Yardımcısı
İsmail UZER
Durdu BAĞCI
Vahide UZUNLAR
Gülsüm YANIK
Malzemeleri
Şube Müdürü
Bil.Tek. İnsan
Kaynak. Şube
Müdürü
ÇED Ve Çevre
İzinleri Şube
Müdürü
Yapı Denetim Şube
Müdürü
Proje İşleri Şube
Müdürü
Mehmet TATAR
Metin YÜNLÜEL
Ulvi KÜÇÜK
Hüseyin AKYILDIZ
Tabiat Varlıkları
Koruma Şube
Müdürü
İmar Ve
Planlama Şube
Müdürü
Çevre Yönetimi
Ve Denetimi
Şube Müdürü
Yapım İşleri Şube
Müdürü
Yapı
Gülsüm
YANIK
M.İskender
ÖZDEMİR
Altyapı Ve Kentsel
Dönüşüm Hiz.
Şube Müdürü
Download

Organizasyon Şeması