2014 -2015 GÜZ DÖNEMİ
TURİZM FAKÜLTESİ
ACENTA OTOMASYONLARI I
DERS PROGRAMI KLAVUZU
DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Dersin Adı
: Acenta Otomasyonları I
Öğretim elemanı
: Öğr. Gör. Abdullah AKGÜN
E-Posta
: [email protected]
Web
: www.bilisimsarayi.com/sejour veya www.sejouregitimi.com
Dersin Amacı
Öğrencilere, Incoming seyahat acenta programlarında kontrat, rezervasyon, tur rezervasyonu,
operasyon, muhasebe ve fatura bilgilerini girebilme ve listeleri çıkartabilme becerisi kazandırmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Temel Seyahat işletmeciliği terimlerini tanır ve bunları otomasyon programında kullanır.
2. Seyahat acentalarının otellerde yaptığı kontratları okumayı bilir. Kontratı, ara sezonları,
kontenjanları, alış ve satış fiyatları, aksiyonları ile birlikte otomasyon sistemine girer.
3. Otel, Ürün, Tur vb. rezervasyonlarını bilir ve bunlarla ilgili bilgileri otomasyon sistemine girer.
4. Yolcuların transfer bilgilerinin (araç, şoför, rehber, vb) otomasyon programına girişini yapar.
5. Seyahat acentasının ticari faaliyetlerde bulunduğu firmalardan gelen ve onlara gönderilen
faturaları kaydeder.
Genel Kurallar
1234567891011121314-
Öğrenci ilk derse hocayla, diğerlerine hocadan önce girer.
Derse geç kalan öğrencilere yardım edilmez. Anlatılan konu ya da menü gösterilmez.
Derste öğrenciler diğer öğrencilere yardım edemez, yardım talebinde bulunamaz.
Öğrenciler derste sadece kendine ait bilgisayarı kullanır. Arkadaşının ekranına bakamaz.
Bilgisayar laboratuarına girmeden cep telefonu kapatılır, çıkmadan asla kullanılmaz.
Derslerde Facebook ve Skype gibi programlar açılmaz.
Derste mesajlaşan öğrenci yaptığının sınıf ortamında paylaşılmasını baştan kabul etmiş sayılır.
Sınıfta sadece bir kişi konuşma hakkına sahiptir. Diğerleri söz verilene kadar dinlemek zorundadır.
Devamsızlık gibi yönetmelikte sınırları belirlenmiş konularda pazarlık yapılmaz.
Öğrenci gelmediği derslerde arkadaşına imza attırmaz. Başkasının yerine imza atmaz.
Öğrenci devam edemediği dersi bir sonraki dersten önce telafi eder.
Dönemin ilk ve son dersi dâhil “DERS YOK MU?” sorusu sorulmaz. Dersi yönetim iptal edebilir.
Sınıfı ilgilendiren konularda öğrencilere koridorda, ofiste ve okul dışında bilgi verilmez.
Sınavlar öğrencilere açık değerlendirilir. Okuma hatası dışında not değişmez.
1
Ders İçeriği
Ders seyahat acentası programlarından SEJOUR Acenta Otomasyonu programını kullanarak, öğrencilere program kullanma becerisi kazandırmak için program modüllerinden kontrat, rezervasyon, tur
rezervasyonu, operasyon ve fatura menülerinde girişler yaparak acentacılık bilgilerinin otomasyon
üzerinde uygulamasını içermektedir.
Derslerde San Bilgisayar tarafından piyasaya sürülen SEJOUR INCOMING ACENTA PROGRAMI ile otel,
acenta, uçuş vb. temel tanımların sisteme girilmesi, otel kontratlarının girilmesi, rezervasyon
kayıtlarının yapılması ve rezervasyon ile ilgili düzenlemelerin yapılması, günlük turların düzenlenmesi,
uçuş ve araç operasyonunun yapılması, fatura kontrol ve düzenlemesinin yapılması konularında
bilgisayar başında uygulama yapılmaktadır.
Ders Kitabı
SEJOUR ACENTA programı hakkında tek kaynak SAN BİLGİSAYAR sponsorluğunda yayınlanan SEJOUR
INCOMING ACENTA PROGRAMI kitabıdır. Kitap dersin hocasından temin edilebilir.
Otel Kodları
Derste öğrenciler kontrat ve rezervasyon girişleri için kendi isimlerini taşıyan bir oteli sisteme
tanıtmak durumundadırlar. Kendi adına oteli olmayan ya da kontrat kayıtları sorunlu olan öğrenciler
TATİLDEYDİM OTEL’ini kullanabilirler. Yalnız bu öğrenciler uygulama ödevlerini kendi isimlerini
taşıyan otellere yapmak zorundadırlar.
Otel kodu altı rakamdan oluşur. Otel kodunun ilk iki rakamı öğrencinin okula giriş yılının son iki
rakamı (09,10, 11, 12, 13 gibi), Üçüncü rakamı, Örgünler için 3, II. Öğretimler için 4 ve son üç
rakamının da okul numarasının son üç rakamı olması gerekir. Örneğin, okul numarası 20121013089
olan bir öğrencinin otel kodu 123089 olmalıdır. Bunun dışındaki otel kodları değerlendirmeye
alınmayacaktır. Otel isimleri de öğrencilerin kimliklerinde yazılı olan isimleri olmalıdır.
Uçuş Kodları
Uçuş kodu 4 rakamdan oluşur. Okul numarasının son üç rakamı 100 den küçük olanlar için;
Uçuş kodunun ilk rakamı öğrencinin okula giriş yılının son rakamı (9,0,1,2,3 gibi), İkinci rakamı,
Örgünler için 3, II. Öğretimler için 4 ve son iki rakamının da okul numarasının son iki rakamı olması
gerekir. Örneğin, okul numarası 20121013089 olan bir öğrencinin uçuş kodu 2389 olmalıdır.
Okul numarasının son üç rakamı 099 dan büyük olanlar için;
Uçuş kodunun ilk rakamı öğrencinin okula giriş yılının son rakamı (9,0,1,2,3 gibi), İkinci rakamı,
Örgünler için 1, II. Öğretimler için 2 ve son iki rakamının da okul numarasının son iki rakamı olması
gerekir. Örneğin, okul numarası 20121013102 olan bir öğrencinin uçuş kodu 2102 olmalıdır.
Bunların dışındaki uçuş kodları değerlendirmeye alınmayacaktır. Geliş ve Dönüş uçuşları için farklı iki
firma kullanılacaktır. SG: Seyahat Geliş ve SD: Seyahat Dönüş
2
Voucher No
Voucher No 8 karakterden oluşur. Voucher no olarak sistemin verdiği otomatik numaraların ders
anlatımı esnasında kullanımı mümkün olmadığından kullanılan voucherların hangi öğrenciye ait
olduğunu bilmek açısından okul numarasından oluşturulmuş voucher numaraları dönem sonuna
kadar kullanılacaktır. Voucher numarasının ilk 6 rakamı öğrenciye ait otel kodu ile aynıdır. Son iki
rakamı ise 00 dan başlayarak girilerek her rezervasyonda bir arttırılacak ve 99 a kadar kullanılacaktır.
Tur operatörü değiştiğinde voucher numaraları da tekrar 00 dan başlar.
Sınavlar ve Değerlendirme
Acenta Otomasyonları için dönem boyunca 4 adet sınav yapılır. Vize ve Final sınavları Turizm Fakültesi
yönetiminin belirlediği tarihlerde bilgisayar laboratuarında yapılır. Sınav haftası bilgisayar laboratuarı
öğrencilerin serbest çalışmaları açık olmayacaktır. Sınava çalışma sınav haftasından önce yapılmalıdır.
Sınavlarda kâğıt üzerinde verilen uygulamaların program kullanılarak her öğrencinin tek bir
bilgisayarda işlemesi istenmektedir. Bu durumda,
- Sınav sonucunu etkileyen öğrencinin verdiği kâğıt değil, o kâğıt üzerindeki bilgileri bilgisayara işleyip işlemediğidir.
- Her öğrenci tek bir bilgisayar kullanacağı için sınav tek seferde yapılamamakta, sınıf mevcuduna göre birbirini takip
eden iki/üç grup halinde yapılmaktadır.
- Dönem boyunca yapılacak sınavlara ait detaylar aşağıda verilmiştir.
1-Ödev ve Uygulamalar
Ders işleyişi esnasında, öğrencilerin anlatılan konuları daha iyi kavramaları için dersten önce, derste
geçecek kavramların öğrenilmesi için teorik ödevler verilir. Ödevler teslim tarihinde şahsen ders
başlamadan önce yapılır. Ödevler tarihleri sonrasında ya da öncesinde kabul edilmeyecektir.
Ödevlerini mail aracılığıyla göndereceklerin dersten bir gün önce ödevlerini göndermeleri gerekmektedir. Geç getirilen ödevler ve öğrencinin sözlü kontrolde başarısız olduğu ödevler kabul edilmez.
Teorik ödevler T harfiyle numaralandırılır ve dönem boyunca 10 adet teorik ödev bulunmaktadır.
Dönem boyunca yapılacak ödev detayları ilgili haftalarda T01 nolu ödev ise aşağıda verilmiştir.
Ödevler ve uygulamalar başarı notunu %20 etkilemektedir.
Teorik Ödev (15 Puan, No:T01)
Incoming Seyahat Acentalarında yapılan işler/işlemler nelerdir? Açıklayınız.
(Đşlerin başından sonuna kadar yapılışı, kullanılan araçlar, personel, vb. leri ile detaylı anlatılacaktır.
Örneğin “operasyon”, listelerin hazırlanmasından başlanarak, yolcunun hava alanından alınması, alan
personel ve görevleri, transferin gerçekleşmesi, yolcuların otellerine bırakılması ve bu işlerin yapılması
aşamaları tek tek anlatılacaktır.)
Ödevi kağıt üzerine yazarak ya da bilgisayar çıktısı ile veya mail ile [email protected] adresine
göndererek teslim ediniz. Ödevler teslim edildikten sonra ödev yapan öğrenciye yaptığı ödev ile ilgili
sorular sorulur. Bu sorulara doğru cevap verebilen öğrencilere puanları verilir. Yaptığı ödevden haberi
olmayan öğrencilere kâğıtları mükemmel bile olsa puan verilmez. Puanların verilip verilmediğinin
kontrolünü ilgili listeden takip ediniz.
Kopya ödev puan alamaz. Teslim Tarihi: 24.10.2014
3
2-Uygulamalar
Derslerde işlenen konuların pekiştirilmesi için her konudan sonra konu ile ilgili Sejour Incoming Acenta
Programı kitabındaki uygulama örnekleri yapılır. Ayrıca kitapta örnekler yazılırken genel yazılmıştır.
Öğrenciler uygulama yaparken gerekli bölümleri kendilerine göre özelleştirmek zorundadırlar. Örneğin
öğrenciler sistemde otel ve voucher olarak sadece kendi isimlerine kayıtlı olanları kullanabilirler.
Tarihleri de dersin anlatıldığı yılın bir sonraki yaz döneminin tarihini kullanmak zorundadırlar.
Uygulama ödevleri U harfiyle numaralandırılır ve derste konu işlendikten sonra bilgisayarda uygulanır
ve teslim tarihinde de hoca tarafından değerlendirilir. Dönem boyunca 12 adet uygulama yapılacaktır.
Dönem boyunca yapılacak uygulama detayları ilgili haftalarda U01 nolu uygulama ise aşağıda
verilmiştir.
Uygulama No:U01 (15 Puan)
Bir seyahat acentasından daha önce kullandıkları ya da boş bir kontratı alarak programda kontrat
girişini yapınız. Boş alınan kontratların gerçeğine uygun bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Dolu
kontratlarda firma, otel adı kapatılabilir, gerekirse fiyatlar değiştirilebilir, gerçek değerler olması
gerekmemektedir.
Bulunan Kontratlar SEJOUR Acenta programında KONTRAT TOURS tur operatörü kullanılarak sisteme
girilecektir. Kontrat ödevinin teslim tarihi 07 Kasım 2014’dir. Kontratların kontrolü bilgisayar başında
yapılacaktır. Kontrat üzerindeki bilgilerin Sejour programına girilip girilemediğine göre değerlendirme
yapılacaktır.
3-Vize
Dönem içinde fakülte yönetiminin ilan ettiği bir tarihte vize sınavı yapılır. Vize başarı notunu %30
etkilemektedir.
Her hafta derste işlenen konular ile ilgili olarak SEJOUR Acenta Programı kitabından okuma yapılır.
Okuma mutlaka derste konu işlendikten sonra yapılmalıdır. Önce yapılan okumaların uygulama
yapılmadığı sürece öğrenmeye çok fazla katkısı olmayacaktır. Derste uygulanan bir konunun sonradan
okunması daha etkili olacaktır. Her hafta verilen konu ile ilgili okuma yapıldıktan sonra, sınıfta okunan
konu ile ilgili sorulan sorulara doğru cevap veren öğrencilere 5 Puan verilir. Verilen puanlar vizeye artı
olarak eklenir. Eğer eklenecek puan 20’den fazla olursa fazlası ödevler notuna eklenir.
Ayrıca SEJOUR INCOMING ACENTA PROGRAMI kitabındaki hataları ilk tespit eden öğrenciye 5 Puan
verilir. Tespit edilen www.bilisimsarayi.com/sejour adresinde Kitaptaki Hatalar sayfasında yayınlanır.
Yayınlanan hatalar için puan verilmez. Puanlar vizeye eklenir.
4-Final
Dönem içinde fakülte yönetiminin ilan ettiği bir tarihte yarı yılsonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavı
başarı notunu %50 etkilemektedir.
5-Başarı Belgesi
Yarıyıl sonu sınavından 85 ve üzerinde not alan öğrencilere SAN BİLGİSAYAR tarafından BAŞARI
BELGESİ verilir.
4
Serbest Çalışma Saatleri
Programın sadece bilgisayar laboratuarında olması nedeniyle dışarıda çalışma şanslarının olmaması
öğrencilerin ders dışında çalışma yapmalarını engellemektedir. Bunu çözebilmek için tüm öğrencilerin
istemesi durumunda sorumlu bir öğrenci gözetiminde laboratuar açılabilir. Bunun için laboratuarın
açılacağı zaman en az bir hafta öncesinde tüm öğrencilere duyurulmalıdır.
5
15 HAFTALIK DERS PROGRAMI
15 Hafta boyunca anlatılacak konular ve yapılacak ödev ve uygulamalar aşağıda verilmiştir.
Haftalar akademik takvime göre ayarlanmıştır ama yine de bazı haftalarda dersin konuları
değişebilir, değişiklikler en az bir hafta önce duyurulur.
1. Hafta (15 -19 Eylül 2014)
Dersin Konusu: Öğrencilerle tanışma, dersten beklentileri, Sejour Acenta Otomasyonunun tanıtımı Paket Program bilmenin avantajları, sektördeki kullanım alanları ve bir sonraki haftanın ödevi
Turizm Tedarik zincirinin (Tur Operatörü, Acenta, Otel) çalışma sistemlerinin tanıtılması
Incoming Seyahat Acentasının yaptığı işler
Seyahat Acentalarında Operasyon Destek Sistemleri
2. Hafta (23-26 Eylül 2014)
Dersin Konusu:
Programların Genel Modüllerinin tanıtımı
Sejour Ancenta Programına Giriş
Temel Tanımlamalar- Kullanıcı, Tur Operatörü, Milliyet, Oteller- First Step tanımlamaları
Otel Tanımlama – Oteldeki oda, oda tipi ve pansiyonların tanımlanması. Öğrencilere oda tipleri
hakkında bilgilerin verilmesi
Dersten sonra yapılacak okuma(1): Sayfa 23, Kontratlar → Sayfa 32 Ek Kontenjan arası
Öneriler: Derse gelmeyen öğrenci bir sonraki dersten önce mutlaka kendi adına kurallarına uygun
bir otel kaydı girmelidir. Bu otelin oda, oda tipi ve pansiyon bilgilerini de düzenlemelidir.
3. Hafta (29 Eylül -3 Ekim 2014)
Sertifika Töreni
Dersin Genel Kurallarının Tanıtılması
Yeni gelen öğrenciler için 01.10.2014 13:30’da tedavi dersi >
Şube 1 öğrencilerine 5. haftanın konusu anlatılacaktır.
Öneriler: Derse gelmeyen öğrenci bir sonraki dersten önce mutlaka kendi adına kurallarına uygun
bir otel kaydı girmelidir. Bu otelin oda, oda tipi ve pansiyon bilgilerini de düzenlemelidir.
4. Hafta (6-10 Ekim 2014)
Kurban Bayramı _ TATİL
Dersin Konusu: San Bilgisayar Gezisi
20 kişilik bir öğrenci grubu ile SAN bilgisayar şirketi ziyaret edilecektir. Geziye katılmak isteyenler
isimlerini mutlaka yazdırmalıdırlar. Gezi saat ve tarihi geziden bir hafta önce belirlenecektir. Gezi
bir sonraki haftaya alınabilir.
Şube 1 öğrencilerine 5. haftanın konusu anlatılacaktır.
Öneriler: Derse gelmeyen öğrenci bir sonraki dersten önce mutlaka kendi adına kurallarına uygun
bir otel kaydı girmelidir. Bu otelin oda, oda tipi ve pansiyon bilgilerini de düzenlemelidir.
6
5. Hafta (13-18 Ekim 2014)
Ödev No:T02 (5 Puan):
Aşağıdaki terimlerin anlam ve açıklamalarını yazılı olarak ders başında ya da mail ile bir gün önce teslim ediniz.
Tur Operatörü, Handling Fee, Otel – Otel türleri (Apart, Bungolow, Yıldız, Tatil köyü) – Acenta
(Incoming), Bölge, Otel Odaları, Oda Tipleri, Pansiyonlar, Sezon Kavramı, Kontratlar, Kontenjan
Anlaşmaları, Ana sezon, ara sezonlar, Oda Kontenjanları, Opsiyon günü, Odalarda standart
yetişkin adedi, DBL ve TRP odalarda üçüncü kişi indirimi, - Oda ve kişi başı fiyatlar, Çocuk
indirimleri, PP (per person), SS (single suplement), Pax, Fiyat revizesi
Okuma Kontrolü(1): Sayfa 23, Kontratlar → Sayfa 32 Ek Kontenjan arasını okuyarak derse gelmişseniz konu ile ilgili soruları ders başlamadan isteyiniz. Cevaplarınızı da yazılı olarak teslim ediniz.
Dersin Konusu: Oteller - Kontratlar
Ana sezon bilgilerinin girişi, Periyotların ve Kontenjanların girişi, Oda fiyatları, çocuk fiyatları,
kontrat bilgileri
Şube 1 öğrencilerine 6. haftanın konusu anlatılacaktır.
İstenen Ödev (No:U01):
Bu hafta derse her öğrenci bir adet örnek kontrat ile gelecektir. Getirdiği kontrat bilgilerine göre
sisteme giriş yapacaktır. Getirilen kontratlar KONTRAT TOURS tur operatörü için sisteme girilir.
Daha sonra kontrat hocaya teslim edilir. Yapılan ödevin kontrolü, örnek kontratın sisteme
aktarılıp aktarılamadığının tespiti şeklinde olacaktır. Kontrat giriş ve teslim tarihi 7 Kasım 2014’dir.
Son güne bırakmayınız.
Dersten sonra yapılacak okuma(2): Geçen haftanın okuması + Sayfa 33, Oda fiyatları → sayfa 42,
Kontrat Açıklamaları arası
Dersten sonra yapılacak uygulama: Ödev No:U02
U2
SEJOUR Acenta Programı Kitabı; 2.30 Uygulamalar > 1. Uygulama
Tüm tarihleri 2015 yaz sezonuna göre ayarlayınız.
Uygulama 03,04,05 ve 06 bu uygulama ile yapılabilecektir. Bilginize…
Öneriler: Derse gelmeyen öğrenci bir sonraki dersten önce mutlaka kendi otellerine kontrat girişi
yapmalıdır. Rezervasyon girişi için ana sezon bilgileri, periyotların ve kontenjanların girilmiş
olması yeterlidir. Kontrat bulamayan öğrenciler daha sonra örnek kontrat bularak sonraki
derslerde sisteme işleyebilirler.
Ödev No:T01 Incoming Seyahat Acentalarında yapılan işler ödevini unutmayınız.
Gelecek hafta derse örnek bir rezervasyon fişi ile geleceksiniz.
7
6. Hafta (20 – 24 Ekim 2014)
Derse örnek bir rezervasyon fişi ile geliniz.
Ödev No:T03 (5 Puan):
Aşağıdaki terimlerin anlam ve açıklamalarını yazılı olarak ders başında ya da mail ile bir gün önce teslim ediniz.
Rezervasyon, voucher, konfirme, oda talep fişi, voucher fişi, rezervasyon fişi, extra bed, yetişkin,
Çocuk(Chd), bebek (Inf), rezervasyon tipleri (Yeni, Değişiklik, İptal), Rezervasyon statüsü (Sor-Sat,
No Show, Go Show, Opsiyon), Balon rezervasyon, iptal rezervasyon, complimentary,
Grup nedir? Grup rezervasyon, Grup indirimi,
Okuma Kontrolü(2): Sayfa 23, Kontratlar → Sayfa 42 Kontrat Açıklamaları arasını okuyarak derse
gelmişseniz okuyup okumadığınız tespiti için konu ile ilgili soruları ders başlamadan isteyiniz.
Cevaplarınızı da yazılı olarak teslim ediniz.
Ödev No:U02 (5 Puan) – Uygulama Teslim Tarihi: Ders başlamadan uygulama yapılmış olmalıdır.
Dersin Konusu: Rezervasyon
Otel rezervasyonu girişi, Otel rezervasyonun konfirme edilmesi, faturalarının hesaplanması – Otel
değişikliği, Transfer bilgileri, Rezervasyon raporları
Şube 1 öğrencilerine 7. haftanın konusu anlatılacaktır.
Derse getirdiğiniz örnek rezervasyon fişinden yaralanarak rezervasyon girişi yapınız. Fiş
üzerindeki her bir bilginin sistemde hangi alana girildiğini mutlaka öğreniniz.
Dersten sonra yapılacak okuma(3): Sayfa 77, Rezervasyon →sayfa 95, Sejour Log Sistemi
Dersten sonra yapılacak uygulama: Ödev No:U03
U3
SEJOUR Acenta Programı Kitabı; 3.12 Uygulamalar > 1. Uygulama
Rezervasyonları kendi adınıza açtığınız otelde sisteme işleyin. Voucher No’ları yukarıda açıklanan
voucher no kuralına göre giriniz. Aksi takdirde yaptığınız ödev değerlendirme dışı kalır.
Uygulama 02 yapılmış olmalıdır.
Ödev No:T01 Incoming Seyahat Acentalarında yapılan işler ödevini getirmeyi unutmayınız.
8
7. Hafta (27 – 31 Ekim 2014)
Ödev No:U03 (5 Puan) – Uygulama Teslim Tarihi: Ders başlamadan uygulama yapılmış olmalıdır.
Ödev No:T04 (5 Puan):
Aşağıdaki terimlerin anlam ve açıklamalarını yazılı olarak ders başında ya da mail ile bir gün önce teslim ediniz.
Satış durdurma, aksiyon, aksiyon türleri (erken rezervasyon, gün promosyon, promosyon odası,
balayı, yaş, grup, gün), katkı payları, kick back, Ön Ödeme, alış fiyatı, satış fiyatı
Okuma Kontrolü(3): Sayfa 77, Rezervasyon →sayfa 95, Sejour Log Sistemi arasını okuyarak derse
gelmişseniz konu ile ilgili soruları ders başlamadan isteyiniz. Cevaplarınızı yazılı olarak teslim ediniz.
Dersin Konusu: Oteller - Kontratlar
Stop Sale- Katkı Payları, Aksiyonların sisteme girişi,
Dersten sonra yapılacak uygulama: Ödev No:U04
U4
SEJOUR Acenta Programı Kitabı; 2.30 Uygulamalar > 4. Uygulama
Satış durdurmayı kendi adınıza açtığınız otele 2015 yılı için giriniz.
Uygulama 02 yapılmış olmalıdır.
Dersten sonra yapılacak uygulama: Ödev No:U05
U5
SEJOUR Acenta Programı Kitabı; 2.30 Uygulamalar > 6. Uygulama
Aksiyonu kendi adınıza açtığınız otele 2015 yılı için giriniz
Uygulama 02 yapılmış olmalıdır.
Dersten sonra yapılacak okuma(4): Sayfa 44, Kontrat Kopyalama → Sayfa 59, Aksiyon Raporları
Öneriler: Kontrat ödevinin bu hafta içinde tamamlanması ve o kontrat kullanılarak rezervasyonların girilmesi, çıkan her hatanın nedeninin tespit edilerek giderilmesi.
Ödev No:U01 için ek süre verilmeyeceğini unutmayınız.
NOT: Bu haftadan itibaren Uygulamaları yapmak için sisteme UYG kullanıcısı ile girmek
gerekmektedir. TURIZM kullanıcısı sadece derslerde kullanılacaktır.
9
8. Hafta (3 -7 Kasım 2014)
Ödev No:U04 ve U05 (5’er Puan) – Uygulama Teslim Tarihi: Ders başlamadan uygulama yapılmış
olmalıdır.
Okuma Kontrolü(4): Sayfa 44, Kontrat Kopyalama → Sayfa 59, Aksiyon Raporları arasını okuyarak
derse gelmişseniz konu ile ilgili soruları ders başlamadan isteyiniz. Cevaplarınızı da yazılı olarak
teslim ediniz.
Dersin Konusu: Oteller - Kontratlar
Alış fiyatı hazırlama, Markup
Grup Oda fiyatlarının girilmesi,
Dersin Konusu: Rezervasyon
Grup Rezervasyon…
Rezervasyon Uygulamaları (İki ayrı oda, iki ayrı otel, farklı zamanlarda giriş ve çıkışların olduğu
rezervasyon uygulamaları)
Dersten sonra yapılacak Okuma(5): Sayfa 43-44, Grup Oda Fiyatları ve Sayfa 95-96, Grup rezervasyon
Dersten sonra yapılacak uygulama: Ödev No:U06
U6
SEJOUR Acenta Programı Kitabı; 3.12 Uygulamalar > 3. Uygulama
Rezervasyon girişinde SEJOUR Otel yerine kendi adınıza açtığınız oteli kullanınız. Sezon: 2015 Voucher
No’ları yukarıda açıklanan voucher no kuralına göre giriniz. Aksi takdirde yaptığınız ödev değerlendirme
dışı kalır.
Uygulama 02 yapılmış olmalıdır.
Dersten sonra yapılacak uygulama: Ödev No:U07
U7
SEJOUR Acenta Programı Kitabı; 3.12 Uygulamalar > 4. Uygulama
Rezervasyonu kendi adınıza açtığınız otelde GRUP REZERVAYON olarak sisteme işleyin. Voucher
numarasını yukarıda açıklanan voucher no kuralına göre giriniz. Grubun adı BS olsun. Futbolcu isimleri
olarak kendi isminizi kullanınız. Aksi takdirde yaptığınız ödev değerlendirme dışı kalır.
Uygulama 02 yapılmış olmalıdır.
NOT: Uygulamaları yapmak için sisteme UYG kullanıcısı ile girmek gerekmektedir. TURIZM
kullanıcısı sadece derslerde kullanılacaktır.
Öneriler: SEJOUR Incoming Acenta Programı kitabındaki konu sonlarındaki uygulamaları kendi
adınıza açtığınız otel için sisteme işleyin. Operator olarak DENEME tur’u kullanabilirsiniz.
(Ödev No:U01) Sisteme işlediğiniz kontratı kontrol edilmesi için teslim etmeyi unutmayınız.
Kontratları teslim etmediğiniz takdirde sisteme girdiğiniz kontratlar kontrol edilmeyecektir.
10
9. Hafta (10-14 Kasım 2014)
Ödev No:T05 (5 Puan):
Aşağıdaki terimlerin anlam ve açıklamalarını yazılı olarak ders başında ya da mail ile bir gün önce teslim ediniz.
Operasyon departmanı, Info Kokteyl, Info Board, Bölge- Bölgeler, Güzergah, Rehberler, Rehber
tipleri, komisyon, görev, Pax, Transferman, transfer türleri, Uçuş No, arrival, departure
Ödev No: U06 ve U07 (5’er Puan) Uygulama Teslim Tarihi: Ders başlamadan uygulama yapılmış
olmalıdır.
Okuma Kontrolü (5): Sayfa 43-44, Grup Oda Fiyatları ve Sayfa 95-96, Grup rezervasyon bölümlerini okuyarak derse gelmişseniz konu ile ilgili soruları ders başlamadan isteyiniz. Cevaplarınızı da
yazılı olarak teslim ediniz.
Derse acentaların araç firmaları ile yaptığı kontratlardan bir örnek ile geliniz.
Dersin Konusu: Operasyon
Operasyon Tanımlarının yapılması
Tarifeler
Döviz kurları,
Havaalanları Info Board
Yolcuların havaalanından otele kadar transferlerinin yapılabilmesi için araç, rehber vb. girişleri
Dersten sonra yapılacak uygulama: Ödev No:U08
U8
SEJOUR Acenta Programı Kitabı; 4.09 Uygulamalar > 3. Uygulama
Uygulama U03’de girilen rezervasyonlar için transfer bilgilerini giriniz.
Uygulama 03 yapılmış olmalıdır.
Dersten sonra yapılacak Okuma(6): Sayfa 115, Operasyon- → Sayfa 134, Araç Yönetimi
Öneriler: SEJOUR kitabındaki konu sonlarındaki uygulamaları inceleyerek sisteme giriniz.
Operator olarak DENEME tur’u kullanabilirsiniz.
NOT: Uygulamaları yapmak için sisteme UYG kullanıcısı ile girmek gerekmektedir. TURIZM
kullanıcısı sadece derslerde kullanılacaktır.
11
10. Hafta (17 – 21 Kasım 2014)
Ödev No:U08 (4 Puan) – Uygulama Teslim Tarihi: Ders başlamadan uygulama yapılmış olmalıdır.
Okuma Kontrolü(6): Sayfa 115, Operasyon- → Sayfa 134, Araç Yönetimi arasını okuyarak derse
gelmişseniz konu ile ilgili soruları ders başlamadan isteyiniz. Cevaplarınızı da yazılı olarak teslim
ediniz.
Dersin Konusu: Operasyon
Araç Yönetimi
Yolculara otele gelişlerinde verilecek Info Kokteyl rehber ve araç bilgilerinin siteme girilmesi
Transfer Listeleri
Öneriler: SEJOUR kitabındaki konu sonlarındaki soruları inceleyerek cevaplarını bulunuz.
11. Hafta (24-28 Kasım 2014)
Vize Haftası olarak ayrılmıştır. Sınav programına göre bir önceki ya da bir sonraki hafta olabilir.
12. Hafta (1 – 5 Aralık 2014)
Ödev No:T06 (5 Puan):
Aşağıdaki terimlerin anlam ve açıklamalarını yazılı olarak ders başında ya da mail ile bir gün önce teslim ediniz.
Rehber komisyonları, otel rehberleri, tur rehberleri, kokartlı rehber, turlarda verilen hizmetler ve
ekstralar, hizmet çeki, bilet koçanı, tur biletleri, depar, tur çıkış günü
Gelecek hafta derse örnek bir fatura ile geliniz.
Dersin Konusu: Tur
Tur düzenleme ve tur fiyatlarının girişi
Tur bileti satışı, Tur araçlarının belirlenmesi, bilet ücretlerinin tahsili, tur masraflarının girişi,
Dersten sonra yapılacak Okuma(7): Sayfa 143 Turlar → Sayfa 160, Yurt Dışı Satışlı Turlar
Dersten sonra yapılacak uygulama: Ödev No:U09
U9
SEJOUR Acenta Programı Kitabı; 5.11 Uygulamalar > 4. Uygulama
Kendi adınıza açtığınız günlük turu kullanınız. Yıl: 2015.
Öneriler: Günlük turunuz ile ilgili Esnafları, esnaflardan alınan hizmetleri, turda verilen hizmet /
ekstraları ve giderleri düzenleyiniz.
12
13. Hafta (8 – 12 Aralık 2014)
Ödev No:U09 (4 Puan) – Uygulama Teslim Tarihi: Ders başlamadan uygulama yapılmış olmalıdır.
Ödev No:07 (5 Puan):
Aşağıdaki terimlerin anlam ve açıklamalarını yazılı olarak ders başında ya da mail ile bir gün önce teslim ediniz.
Fatura, Fatura No, Proforma fatura, ilave fatura, iade fatura, iptal proforma fatura, Bakiye,
Tahsilat, Ödeme,
Okuma Kontrolü(7): Sayfa 143 Turlar → Sayfa 160, Yurt Dışı Satışlı Turlar arasını okuyarak derse
gelmişseniz ilgili soruları ders başlamadan isteyiniz. Cevaplarınızı yazılı olarak teslim ediniz.
Derse örnek bir fatura ile geliniz.
Dersin Konusu: Faturalama
Döviz kurları
Otelden gelen ve tur operatörüne gönderilen faturaların sisteme girişi
Tur esnasında hizmet alınan esnaflara ait faturaların kontrolü
Dersten sonra yapılacak Okuma(8): Sayfa 169, Faturalama → Sayfa 178, Otel Ödemeleri
Dersten sonra yapılacak uygulama: Ödev No:U10
SEJOUR Acenta Programı Kitabı; 6.11 Uygulamalar > 1. Uygulama
U10 Uygulama
U03’de girilen rezervasyonlar için fatura bilgilerini giriniz.
Uygulama 03 yapılmış olmalıdır.
Dersten sonra yapılacak Okuma(9):Sayfa 160 Tur Hesap Kontrolü → Sayfa 165, Tur İstatistikleri
Sayfa 178 Esnaf Fatura Kontrol → Sayfa 180
Dersten sonra yapılacak uygulama: Ödev No:U11
SEJOUR Acenta Programı Kitabı; 5.11 Uygulamalar > 5. Uygulama
U11 Kendi
adınıza açtığınız günlük turu kullanınız. Yıl: 2015. Üçüncü bilet yolcuları tura Antalya bölgesinden
katılıyor. Kitaptaki uygulamayı tamamladıktan sonra bu tur için esnaflardan gelen faturaların kayıtlarını
giriniz.
13
14. Hafta (15 – 19 Aralık 2014)
Ödev No:U10 ve U 11(4’er Puan) – Uygulama Teslim Tarihi: Ders başlamadan uygulama yapılmış
olmalıdır.
Ödev No:T08 (5 Puan):
Aşağıdaki terimlerin anlam ve açıklamalarını yazılı olarak ders başında ya da mail ile bir gün önce teslim ediniz.
Ürün, Anadolu turları nasıl düzenlenir? Only Transfer nedir, açıklayınız?
Kontenjan ve Fiyat Grupları
Sejour Acenta Programında kontrat girişinde fiyat grubu ve kontenjan grubu alanları hangi amaçlar için kullanılır, Örnek vererek açıklayınız? Adınızı taşıyan otele YAZ TOURS 2015 yaz sezonu için
bir örnek kontrat girişi yapınız. Seçtiğiniz grubu belirtiniz.
Okuma Kontrolü(8): Sayfa 169, Faturalama → Sayfa 178, Otel Ödemeleri arasını okuyarak derse
gelmişseniz ilgili soruları ders başlamadan isteyiniz. Cevaplarınızı yazılı olarak teslim ediniz.
Okuma Kontrolü(9): Sayfa 160 Tur Hesap Kontrolü → Sayfa 165, Tur İstatistikleri arası ile Sayfa
178 Esnaf Fatura Kontrol → Sayfa 180 arasını okuyarak derse gelmişseniz konu ile ilgili soruları
ders başlamadan isteyiniz. Cevaplarınızı da yazılı olarak teslim ediniz.
Dersin Konusu: Kontrat + Rezervasyon
Ürün şablon tanımı, Ürün rezervasyonu, Tekne Rezervasyonu, Only Transfer, Feribot rezervasyonu
Dersten sonra yapılacak Okuma(10): Sayfa 60, Ürün Kontratları → Sayfa71, Toplu Kontrat Fiyat
Revizesi
Dersten sonra yapılacak uygulama: Ödev No:U12
SEJOUR Acenta Programı Kitabı; 3.12 Uygulamalar > 6. Uygulama
U12 Rezervasyonu
Only Transfer için giriniz. (Otel kodu: UYGTRF). Voucher numarasını yukarıda açıklanan
voucher no kuralına göre giriniz. Aksi takdirde yaptığınız ödev değerlendirme dışı kalır.
14
15. Hafta (22 – 26 Aralık 2014)
Ödev No:U12 (4 Puan) – Uygulama Teslim Tarihi: Ders başlamadan uygulama yapılmış olmalıdır.
Okuma Kontrolü(10): Sayfa 60, Ürün Kontratları → Sayfa71, Toplu Kontrat Fiyat Revizesi arasını
okuyarak derse gelmişseniz ilgili soruları ders başlamadan isteyiniz. Cevaplarınızı yazılı olarak
teslim ediniz.
Dersin Konusu: Rezervasyon
Rezervasyon Tur Pending
Ek Servisler
Kontenjan ve Fiyat Grupları
Extra Paket Toplu Tur Kayıt
Dersin Konusu: Genel Menüsü
Parametreler, Ağaç menü, Data Yedekleme,
Dersten sonra yapılacak uygulama: Ödev No:U13
Uygulama 13
U13 www.bilisimsarayi.com;
Uygulama 13’ü yapınız.
16. Hafta (29 Aralık 2014 – 2 Ocak 2015)
Ödev No:U13 (4 Puan) – Uygulama Teslim Tarihi: Ders başlamadan uygulama yapılmış olmalıdır.
Hafta boyunca bilgisayar laboratuarı istek olması ve sorumlu bir öğrencinin bulunması koşulu ile
açık tutulacaktır.
15
YAPILAN UYGULAMALAR
Yaptınız uygulamaları aşağıdaki listede takip edebilirsiniz.
Uyg
Tarih
Açıklama (Voucher no, tur operatörü vb.)
U01
U02
U03
U04
U05
U06
U07
U08
U09
U10
U11
U12
U13
16
YAPILAN TEORĐK ÖDEVLER
Yaptınız teorik ödevleri aşağıdaki listede takip edebilirsiniz. Yaptığınız ödevleri ve teslim
ettiğiniz ödevleri yazarak daha sonraki “acaba” ları silebilirsiniz.
Ödev Tarih
Açıklama (Alınan not, sorulan soru vb.)
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
17
HOTEL SÖZLEŞMESĐ FORMU
Hotel Kodu:
Hotel ismi :
Mail :
Bölge:
Kategori:
Adres:
Transfer Bölgesi:
Tur Operatörü:
Kontrat Süresi :
/
/
--
/
/
Tel:
Şehir :
S. Konfirme
Ana Sezon:
Kontrat Tipi : . . . . .
Otelde bulunan Odalar…
Oda
Kodu
Oda
Açıklaması
Std
Yet.
Max
Max. Min çocuk
Açıklama
Geceleme Türü /Servisler
Pansiyon
Kontenjan ve Oda
Fiyatları
Oda
Oda Tipi Pan.
Pansiyon
Açıklaması
Sezon 1
Fiyat
Baş.tarih
Sezon 2
Fiyat
Bitiş
Tarih
Sezon 3
Açıklam
a
Sezon 4
Fiyat
Fiyat
Fiyatı / %
Fiyatı / %
Sezon 5
Fiyat
Kontenjan
Opsiyon
Çocuk Fiyatları
Çocuk Çocuk
Yetişkin
sayısı yaşı
Fiyatı / %
Fiyatı / %
Fiyatı / %
18
Đndirimler
Aksiyon Türü
………….. Tarihine kadar
yapılan rezervasyonlara
………….. Tarihleri arasında
konaklayanlara
Oda / Oda
Tipi
Đndirim Oranı
Aksiyon
Açıklaması
%
Fiyat
Ödemeler
Faturalar Merkez bankası ….. . . .. . . . .. . . . . Günü geçerli olan döviz alış/satış kurundan hesaplanır.
Yolcunun faturası yolcunun otelden ayrılmasından sonra kesilerek . . . . . . Gün sonra YTL olarak ödenir.
Broşür Katkısı
Otel Acenta'nın çalıştığı tur Operatörlerinin broşür prodüksiyonlarına . . . . . . . . . . . . . . . katkıda bulunacaktır.
Sözleşme Koşulları
Sayfadaki fiyatlar . . . . . . . cinsinden olup nettir. Tüm KDV, vergi vs. harçlar bu fiyatlara dahildir.
Host/hostes'e extralardan %50 indirim uygulanır.
Hotel acenta misafirlerin varışta free welcome coctail verir.
Hotel acenta hostesine tüm sezon boyunca . . . . . adet yarım pansiyon bazında free standart otel odası vermeyi taahhüt
eder.
Anlaşmaya Đlave hususlar
Bu anlaşma. . . . . . . . . . . . tarihinden. . . . . . . .. . . . .. tarihine kadar geçerlidir.
1- Yukarıdaki boş sözleşmeyi doldurunuz.
2- Doldurduğunuz sözleşmeyi öğretim elemanın belirlediği bir tur operatörü için sisteme giriniz.
İmzalar
ACENTA
Öğrenci
OTEL
Yetkili Kişi
Öğr. Gör. Abdullah AKGÜN
Đmza Tarihi:
19
Download

2014 -2015 güz dönemi turizm fakültesi acenta otomasyonları ı ders