GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
LI
YO
R
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
GİRİŞİMCİ ADI
:NECMETTİN ÖZKAN
İŞ FİKRİ
: ISI YALITIMLI CAM VE CAMCILIK HİZMETLERİ
İŞLETMENİN ADI : NECMETTİN ÖZKAN- TOPRAK CAM TİCARET
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
1
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
NECMETTİN ÖZKAN
U
LI
YO
R
1.1 Girişimci
(Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız)
Z
BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
1978’de Hakkari ili Yüksekova ilçesinde merkezde doğdu. İlköğrenim ve orta öğretimini
Yüksekova ilçesinde tamamladı.2000-2011 yılları arasından bu yana camcılık hizmetleri ile
ilgili olarak çalışmakta. Sektöre ilk adımlarını attı. Yüksekova ilçesinde Esencam adlı
işlemede 10 yıla yakın bir süredir çalıştım çalıştı ve bu işletmede camcılıkta kullanılan son
teknolojiler ile tanıştım.2011 yılında Hakkari iline
cam işi yapan çeşitli işlemelerde
çalıştı.2011 yılında KOSGEB ve İŞKUR ortaklaşa düzenlemiş olduğu 72 saatlik Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimlerine
katıldı ve sertifikasını aldı.Yüksekovada 70m2 kapalı alan
kiralanarak mevcut bir alanı envai çeşit cam işleri hizmeti sunan bir mekânı işletmeye açma
çalışmaları devam etmektedir.
3.1 Pazarın Büyüklüğü, Hedeflenen Pazar Payı
Dünya cam sektörü global ekonomiye paralel bir gelişmeyle yılda ortalama % 2-4 düzeyinde
büyümektedir. Dünya cam üretiminin yaklaşık 120 milyon ton düzeyinde olduğu tahmin
edilmektedir. Bu üretimin % 45’ini cam ambalaj, % 37’sini düzcam, % 4’ünü cam ev eşyası,
% 3’ünü cam elyaf ve % 10’unu diğer camlar oluşturmaktadır. Toplam üretimin % 30’u
Avrupa, % 34’ü Asya, % 29’u ABD ve % 7’si diğer bölgelerde gerçekleştirilmektedir.
Ülkemiz cam sanayinin üretim kapasitesi yaklaşık 2.9 milyon tondur. Düzcam, cam ev eşyası,
cam ambalaj, cam elyaf gibi ana üretim alanlarındaki yurtiçi mevcut kapasitesi 2.6 milyon
tondur. Cam sektörü ürünleriyle inşaat, otomotiv, beyaz eşya, gıda, içki, meşrubat, ilaç,
kozmetik, turizm (lokanta gibi), mobilya, boru, elektrik ve elektronik gibi birçok sektöre ve ev
kesimine girdi vermektedir. Özellikle düz camda, inşaat ve otomotiv sektöründe yaşanan
gelişmelerin etkisi birebir gözlenmektedir. İnşaat sektöründeki, ısı yalıtımlı çift camlar, düz
cam faaliyetlerini etkileyen unsurlardır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine
göre Türkiye’de gerek cam sanayi gerekse
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
camcılık işlerinde 250 bin kişi aktif olarak
2
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
çalışmakta ve Türk aile
yapısının 5 kişiden oluştuğundan hareketle denile bilir ki bahsi
LI
YO
R
U
İnşaat sektörü bölgenin en canlı sektörüdür,gerek DAKA’nın 2010-2013 ön gelişim planı,
Z
geçen sektörde 1,5 milyon dolaylı yoldan etkilenmekte.
gerek TÜİK’in resmi sitesindeki veri tabanı incelendiğinde bölgemizde, inşaat sektörü sürekli
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
gelişen bir sektör olarak görülmektedir. Bölgedeki yoğun talebe rağmen kaliteli ve uygun
fiyata iyi hizmet çok az verilmekte. Bunun için bölgede inşaat sektörü ile ilgili yapılacak her
türlü hizmete ihtiyaç çok fazladır ve kaliteli hizmete talep her zaman vardır. Biz de böyle bir
sorun yaşamayacağımızı öngörüyoruz. Bölgede cam hizmetleri hizmeti sunan çeşitli şahıs ve
işletmeler olmasına rağmen il düzeyinde gelişen inşaat sektörü ve bunun tamamlayıcı
hizmeti olan iç dekorasyon ihtiyacı günden güne artmaktadır, sadece Hakkari ili boyutunda
düşündüğümüzde bile camcılık (cam balkon, düzcam, ayna, çerçeve, buzlucam, dekoratif
cam, cam işleme ve ısı yalıtımlı çift cam vb) .
İnşaat sektörü, yaklaşık 250 alt sektörü kapsadığından bir çok iş alanını doğrudan
etkilemektedir sektördeki durgunluk yada canlılık ise ekonomiye yansımaktadır. Bölgemizde
yıllar süren küçülme döneminden sonra sektör,2004 ten itibaren canlanmaya başlamış 2005 te
faizlerin düşmesi ve vadelerin uzaması ile konuta yönelik talebi arttırmıştır.Ayrıca TOKİ
projeleri ile ülke genelinde olduğu gibi Hakkari ilindede haraketlenme olmuştur.
İnşaat sektörünün gelişmesindeki en önemli kriterler ; uzun vadeli kredi imkanları
,enflasyon ve reel faizidir.İnşaat sektöründeki büyümeye paralel olarak
yan sektörler de
hareketlenecek ve içinde bulunduğumuz dönemde ve önümüzdeki dönemde sektörün en
önemli konusu enerji tasaruufu sağlayan ses ve ısı
yalıtımı yapan
olacaktır.Dünyada enerji tüketiminin %40 ı binalarda gerçekleşmekte ve
cam sistemleri
binalardaki ısı
kayıplarının %30 u pencere sistemlerinden kaynaklanmaktadır.Bu sebeplerden dolayı
ülkemizde olduğu gibi ilimiz de de ısı yalıtımlı çift camlara yoğun ilgi bulunmaktadır.
Tahminlerimize göre
başta çift cam işleri olmak üzere inşaat sektörüne paralel olarak
gelişen cam işlerine yıllık harcanan para 490 milyon TL civarındadır. Bahsi geçen cam
işleri bina dış kaplamaları, cam balkon, ısı yalıtımlı çift cam, düz cam, buzlu cam, dekoratif
cam, cam işleme, ayna ve çerçeve dahildir. Bizim bu pazardan hedef Pazar Pazar payımız
ilk yıl % 0,1 ikinci yıl % 0,2 üçüncü yıl % 0,3 tür .
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
3
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
3.2 Pazar Profili
U
kişidir. Nüfusun 136 050 kişisi şehirlerde yaşarken, 115 252 kişisi belde ve köylerde
Z
TUİK 2010 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre nüfusu 251 302
LI
YO
R
yaşamaktadır. Şehirde yaşayanların oranı % 54, köyde yaşayanların oranı % 46’dır. TUİK
2010 verilerine göre Hakkari ilinde geçen yıla göre %9,2 büyüyen inşaat sektörüne paralel
artmaktadır.TUİK
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
olarak iç dış dekotrasyon hizmetlerine
olan talebin günden güne
verilerine göre 2010 yılının üçüncü döneminde önceki yılın aynı dönemine göre konut
satışlarında 3 bölgede artış olurken, diğer 23 bölgede düşüş gerçekleşti.Artış oranı Hakkari
ilinde % 7,06 olarak belirlenmiştir.Türk Mühendisler ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB)
2010 yılı verilerine göre Hakkari ili merkezde 28790 acil konut ihtiyacı bulunmaktadır İlin
en gelişmiş sektörü inşaat sektörüdür ve sektöre yardımcı bir çok üretim ve hizmete ilde
yoğun bir talep vardır. Tahminlerimize göre il merkezinde başta çift cam işleri olmak üzere
inşaat sektörüne paralel olarak gelişen cam işlerine yıllık harcanan para 1,5 milyon TL
civarındadır.Bahsi geçen cam işleri bina dış kaplamaları, cam balkon, ısı yalıtımlı çift cam,
düz cam, buzlu cam, dekoratif cam, cam işleme, ayna ve çerçeve dahildir. Sunacağımız
hizmetlerimiz için yerel pazarımız Hakkari, bölgesel pazarımız ise ilk üretim dönemi için
HAKKARİ ili ve ilçeleridir. İl genelinde uzun ve kar yağışlı geçen kış aylarında dolayı
gerek il merkezinde
gerekse
köylerde bile
insanlar yapmış oldukları
evlerde PVC
kullanmakta ve bu tercihlerinin yanında ısı yalıtımlı çift camı tercih etmektedirler bu ise
sunmuş olduğumuz hizmetlere toplumun
her kesiminden yoğun ilgi ile
sonucunu doğurmuştur. İşletmemiz tarafından
talep edilmesi
yapım ve montaj hizmeti sunulan cam
balkon, ısı yalıtımlı çift cam, düz cam, buzlu cam, dekoratif cam, cam işleme, ayna ve
çerçeve hizmetleri için Müşteri Hedef Kitlemiz; Bölgede yaşayan halk yada bölgede faaliyet
gösteren her türlü gerçek ve tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşlara ait binalardır. Özellikle
son yıllarda inşaat sektöründe cam işlerinde cam balkonlar, densenli ve dekoratif camlar,
süslemeli camlar ve ısı yalıtımlı çift camlar sürekli olarak talep edilmektedir.
İşletmemizin gereken satış hedefleri sağlandığında ise ilerleyen süreç için(orta ve uzun vadeli)
Hakkâri illeri başta olmak üzere ve ilçelerine ürün ve hizmet satmayı hedeflemektedir
işletmemiz tarafından sunulan hizmet ve ürünlere piyasa tarafından talep süreklidir.
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
4
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
LI
YO
R
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
3.4 Pazarlama/Satış Hedefleri
AYLIK SATIŞ HEDEFLERİ
Aylar (adet ve metretül)
Ürünler&Hizmetler*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10
12
15
18
20
10
0
0
0
5
10
20
300
350
400
500
250
200
50
50
50
300
350
500
60
80
100
120
120
100
40
30
20
50
70
80
ÇERÇEVE
150
200
250
250
180
100
75
75
80
90
100
125
BUZLU CAM
200
220
250
260
270
170
50
40
30
70
150
250
DEKORATİF CAM
300
350
400
500
250
200
50
50
50
300
350
500
20
30
40
45
30
25
20
20
20
40
50
60
700
750
800
850 1000
1000
90
90
80
700
CAM BALKON
DÜZ CAM
AYNA
CAM İŞLEME
ISI
YALITIMLI
ÇİFT
800 1200
CAM
* Ürünler ve Hizmetlerimiz çerçeveler hariç metre hesabı ile birimlendirilmiştir ancak
çerçeveler metre tül olarak birimlendirilmiştir.
İşletmemizin 5. ve 6. ayları ekim ve kasım aylarına denk geleceğinden bu aylarda hedef
müşteri kitlemizi oluşturan yap-satıcılar (müteahhitler) yapmış oldukları yapı ve inşaatlarda
bahsi geçen cam işler için kapı ve pencere takma ayları olduğundan bu aylarda özellikle ısı
yalıtımlı çift cam hizmetlerimize yoğun talep olacaktır .Bu sebeple üstte tabloda hizmet
sunumu ve aylar nezlinde senkronik bir artış yada azalış bulunmamaktadır.
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
5
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
U
Z
Üstte tabloda bahsi geçen diğer hizmetlerimiz için genel olarak aralık ,ocak ve şubat
aylarında kış mevsimine bağlı olarak ise senkronik bir düşüş yaşanmaktadır.
LI
YO
R
1 Pazar ağı kurulacak,
Pazarlama ve satış departmanın planladığı pazarlama stratejileri doğrultusunda, pazarlama
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
ve satış elemanı(İşletme sahibi ilk 6 ay bu rolü üstlenecek) projenin ikinci ayından itibaren
potansiyel müşterilerle görüşeceklerdir.
2 Ürün satışı yapılacak.
Projemizin 2. ayından itibaren üretimi yapılan ve stoklanan ürünlerimiz pazarlama ve satış
elemanlarımızın daha önce pazardan müşterilerle yaptıkları sözleşmeleri doğrultusunda
ürünlerimizin satışları yapılacaktır. Ürün satışlarımızda üç farklı uygulama yapılacaktır.
1. 2. 3. YIL YILLIK SATIŞ HEDEFLER
YILLAR(METRE VEYA METRETÜL)
Ürünler&Hizmetler
1.YIL
2. YIL
3. YIL
CAM BALKON
120 METRE
180 METRE
250 METRE
DÜZ CAM
3300 METRE
4000 METRE
6000 METRE
870 METRE
950 METRE
1600 METRE
AYNA
ÇERÇEVE
BUZLU CAM1
1675 METRETÜL
2000METRETÜL
2500 METRETÜL
960 METRE
1500 METRE
1800 METRE
3300 METRE
4000 METRE
6000 METRE
400 METRE
500 METRE
800 METRE
8060 METRE
9500 METRE
12000 METRE
20630 METRE
2000 METRETÜL
28450 METRE
2500 METRETÜL
DEKORATİF
CAM
CAM İŞLEME
ISI YALITIMLI
ÇİFT CAM
TOLAM
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
17010 METRE
1675 METRETÜL
6
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
LI
YO
R
U
Z
6.1 Başlangıç Maliyetleri ve Diğer Başlangıç Giderleri
İlk etapta yapılacak harcamalar
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
İşletme Kuruluş Giderleri(Noter Masrafı (imza
sirküleri, kuruluş sözleşmesi, tüzük onayı, bilanço
defteri, vb için)
ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
KAYIT GİDERLERİ
VERG TAHSİLAT ALINDISI(ESNAF
SİCİL)
1 ADETİŞLETME KAŞESİ, 2 CİLT
FATURA,6 CİLT SİPARİŞ FİŞİ
ARA
351
79
500
930
TOPLAM -1
İşletme alt yapısının hazırlanması için gerekli araç ve gereç listesi
sıra
Ürün adı
adet
birim fiyatı
no:
3 ADET
ELİT
250
750
1
MATKAP(ORTABOY)
BANKO SPİRAL( BÜYÜK 1ADET
750
750
2
BOY)
1ADET
BANKO SPİRAL(ORTA
450
450
3
BOY)
4
5
6
7
8
9
10
11
ELİT SPİRAL(KÜÇÜK
BOY)
SLİKON TABANCASI
7 BASAMAK METAL
MERDİVEN
5 Lİ METRE
ISPATULA
CAM ÇALIŞMA
MASASI( 140*180 1.
KALİTE AHŞAP))
YÖNETİCİ MASASI
YÖNETİCİ SANDALYESİ(
DÖNERLİ)
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
3A DET
50
250
12 ADET
2 ADET
15
125
180
250
12 ADET
10
10
120
100
2500
2500
2000
550
2000
550
10
ADET
1ADET
1ADET
1ADET
7
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
1800
2020
1800
2020
1ADER
1990
1990
4 ADET
1ADET
150
850
600
850
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
14
1ADET
1ADET
U
13
MALZEME DOLABI(2*60)
MALZEME
DOLABI(1*140 RAFLI)
LEPTOP( CASPER
NİRVANA NM CND26208GB )
MİSAFİR SANDELYESİ
LAZER YAZICI HB
LAZER JET 91102
JENARETÖR(4kVA 16
amper dizel
REGÖLATÖR(3 KVA - 150
LI
YO
R
12
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
15
16
kVA)
1 ADET
4500
4500
1ADET
2700
2700
ARA TOPLAM -2
22.360
İşletmeye alınacak personel desteği
Personel Maaşı 2 kişi (12 Ay )
15.600
Elektirik ( 12 ay )
3.000
Su ( 12 ay )
500
Isıtma ( 5 ay )
1450
Telefon &ADLS ( 12 ay )
1200
ARA TOPLAM 3
21.750
TOPLAM -1 -,2 -,3
GİDER KALEMLKERİ
TOPLAM
HACMİ
45.040 TL
%SABİT/
DEĞİŞGEN
SABİT
DEĞERLER
DEĞİŞKEN
ĞİDERLER
1. HAMMADDE
30/70
%30
%70
2.KİRA
0/100
%100
0
3.ELEKTİRİK
30/70
%30
%70
4.SU
30/70
%30
%70
%100
0
100/0
5. İŞÇİLİK-PERSONEL
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
8
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
0/100
0
6.BAKIM-ONARIM
%100
%100
0
%100
REKLAM
0/100
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
8.NAKLİYE
LI
YO
R
U
0
Z
50/50
7 PAZARLAM-SATIŞ GİDERLERİ
TOPLAM
BİZİ TERCİH EDEN GİRİŞİMCİLERE 2011-2013 YILINDA
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI İLE TOPLAMDA
4 MİLYON TL’
600’
HİBE ALDIK. HAZIRLADIĞIMIZ
Yİ AŞKIN
Ü AŞKIN
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI DESTEKLENDİ.
Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden KOSGEB Girişimcilik Sertifikası almış girişimciler için
; KOSGEB Yeni Girişimcilik Desteğinden daha etkin ve verimli olarak faydalanmaları için
yapmaları gereken iş ve işlemler, Girişimci İş Planı Dosyası Hazırlanması, Örnek Girişimci İş
Planı Yazımı, İş Planı Örnekleri ve İş Planı Örneği vb. konularda danışmanlık hizmeti
sunduk.Hazırladığımız 600’ü aşkın iş planı dosyası ile destek aldık.
BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMANLIK LTD ŞTİ bünyesinde 12 farklı departman
bulunmaktadır.2010 yılı başlarında siz girişimciler için şirketimiz bünyesinde özel bir
departman olan Girişimcilik Departmanı faaliyete geçti.Bu departman bünyesinde KOSGEB
Girişimcilik sertifikası alan siz girişimcilerin eksiksiz olarak desteklemesi için aşağıda bahsi
geçen Danışmanlık Hizmetlerini tek bir paket olarak sunmaktayız;
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
9
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
LI
YO
R
U
2-KOSGEB Girişimcilik Desteği için başvuru evrak ve işlemleri için danışmanlık.(KOSGEB
Girişimcilik Desteğini Etkin ve verimli bir şekilde kullanmanız için Girişimcilik Desteği Başvuru
evrakları,Girişimcilik Desteği Başvuru iş ve işlemleri konusunda danışmanlık sağlıyoruz.)
Z
1- Girişimci İş Fikrinin geliştirilmesi.(Yapacağınız iş ile ilgili sizin bilmediğiniz en yeni güncel
ve inovatif teknik ve yöntemlerin bilgisini size sunuyoruz)
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
3- %100 geçme garantili iş planı projesi hazırlama*. (Girişimci İş Planlarınızı %100 destek
almanızı sağlayacak düzeyde profesyonel KOBİ Uzmanları hazırlıyor.Girişimci İş Planlarınızı
destek almanızı garanti edecek düzeyde eksiksiz ve profesyonelce hazırlıyoruz.)
4-İş Planı, KOSGEB tarafından destek aldıktan sonra Girişimcilik Desteği süresinde bu
destek ile ilgili iş ve işlemlerde 2 yıl boyunca danışmanlık hizmeti yapılmaktadır.(KOSGEB’in
İş Planınızı desteklenmesinin ardından Girişimcilik Desteği ile ilgili iş ve işlemlerinizde 7/24
bizi arayabilir, Girişimcilik Destek Süreci ve yapılacak iş ve işlemler konusunda doğru ve
güncel bilgi alabilirsiniz.)
**KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ İLE HİÇ BİR RESMİ VE ORGANİK BAĞIMIZ YOKTUR. %100 DESTEK ALMA GARANTİSİNİ ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN ALANINDA
PROFESYONEL KOBİ UZMANI PERSONELİMİZİN BİLGİ, DENEYİM VE ALMIŞ OLDUKLARI AKADEMİK EĞİTİME DAYANARAK VERMEKETEYİZ
TÜRKİYE’DE İLK
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ PROGRAMI İLE %100
YATIRIM VE DESTEK ALMA GARANTİSİ VERİYORUZ
TÜRKİYE’DE İLK
ALACAĞINIZ HİZMETLER ‘’DANIŞMANLIK HİZMET GARANTİ
SÖZLEŞMESİ’’ İLE TEMİNAT ALTINA ALINIYOR.
TÜRKİYE’DE İLK
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
10
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
U
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
LI
YO
R
% 100 DESTEK ALMA GARANTİLİ KOSGEB
Z
İŞ PLANI PROJENİ DESTEK ALMADIĞI TAKTİRDE 5 İŞ GÜNÜ
İÇİNDE %100 PARA İADE GARANTİSİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI PROJESİ HAZIRLATMAK İÇİN
BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMANLIK LTD ŞTİ
(0432) 215 11 02
(0534) 706 55 17
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
11
Download

Cam, camcılık ısı cam uygulamaları iş planı örneği